Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2402
City and Library London The British Library
Collection: Call Number Burney 252 | Antic Plut.clxii.c.
Title SENECAE | EPISTOLAE || MUS. BRIT. | BIBL. BURN. | 252. | PLUT. CLXII.C.
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (Catalogue)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 236 (= ii + 1-226r + 226v-234 en blanc)
Collation [a]5/5+2 b-[c]32 [d-e]24 f28 g26 [h]24 [i]20 [k]10/7
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)27 línies (a tot el volum)
Size relligadura 225 × 155 x 60 mm (al pla anterior)
pàgina 210 × 142 mm (f. 2)
caixa 140 × 80 mm (f. 2)
caixa 144 × 80 mm (f. 64)
Hand cursiva humanística
Watermark tisores obertes (als ff. inicials i centrals, com ara als quaderns f, g, h)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb antena i creu (als ff. finals i als quaderns i, h)
carro de dues rodes, menut, amb els radis aparentment en creu (als ff. 40/71, 69/42, etc.) (tipus poc habitual, molt semblant a Briquet 3531 doc. a Palermo el 1444, 1444-1450, però el motiu del manuscrit té els corondells més separats, és més estret i el remat superior varia lleugerament, semblant al que vam veure a Catania, MANID 2618)
carro de dues rodes amb els radis en creu, motiu corrent (als ff. 82/85, etc.)
Pictorial Elements Caplletres: embotides en blau i vermell; al f. 1 de 13 UP, en vermell i blau amb decoració filiforme molt desenvolupada en vermell i lila que arriba a cobrir part del text; al f. 9 altres de les mateixes característiques però de 5 UP
Caplletres: secundàries ocupen 2 o 3 UP i són del mateix estil que les principals
Rúbriques en vermell, precedides per un calderó en blau
TÍtols centrats al marge superior dels folis, també en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: les línies de la justificació arriben fins als marges, és el tipus senzill de pautat per a una columna
Perforacions: sis perforacions visibles al marge del paper (dues al marge superior, dues a l'inferior i dues al dret)
Reclams: no en té
Signatures: alguna signatura de quadern visible, per exemple, al foli 148 una lletra “g” al marge inferior
Condition Volum incomplet al final; entre els ff. 8 i 9 hi ha tres en blanc, sense numerar (ara 8*, 8**, 8***); els ff. 226v-234 són en blanc. Els ff. 49-66 estan afectats per la corrosió de la tinta, tot i que encara no es veu cap forat al paper (06/09/2017). El manuscrit duu doble numeració en xifres aràbigues: la primera, feta a ploma, pagina d'acord amb un índex que s'ha afegit al f. 227 només els núm. senars (recto) a l’angle superior; la segona, que folia, està feta a llapis i també es troba a l’angle superior extern.
Binding Cartó dur recobert amb tela vellut de color grana i decoració en sec. Llom sense nervis, al peu restes d’una petita etiqueta, avui una taca negra de material rugós. Al centre de les cobertes anterior i posterior "CODEX | BURNEYANUS". Guardat en un estoig amb el número 727 al marge superior i la lletra "c" al marge inferior. Al centre, signatura del manuscrit.
History of volume Adquirit 1818
Previous owners Charles D. D. Burney, bibliòfil   1817 ad quem
Associated Texts Conté als ff. 4v-8v: texid 11237 Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?] llatí
Conté als ff. 82-226 part de: texid 1919 Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca. llatí
Other associations MSS or Printed Editions manid 1843 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 7. Catalunya:, 1461 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Lletres a Lucill (tr. Desconegut), traduït 1433 ca.
Note Text en llatí i català. Volum amb anotacions marginals. Segons un paperet inclòs al final del volum, el manuscrit va ser foliat al 2002: “ Ms. No Burney MS. 252 | Sent for foliation by P.J.K. | No. of folios ff. ii + 234 + 8* 8** 8*** Date 4/10/02 | Folio’d by P.J.K. Examined by ---”.

Notes a l’interior de la coberta anterior: a ploma vermella, signatura del manuscrit (Burn. 252). A sota, “B. l.” a llapis i, al marge inferior, $727c. A sota 162.e. (sembla aquesta vocal) tot tatxat
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067013.html# vist 2017-09-11
References Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats 1:15
Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Zinato (1992), “Volgarizzamenti delle Epistulae Morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella Peninsola Iberica”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia 374
Catalogat a: Catalogue of Manuscripts in the British Museum, 2. The Burney Manuscripts (1834) 1:65
Internal Description Number of texts: 2