Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2401
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/9152 | Antic 9152 | Antic Aa 258
Title CARTAS DE SENECA EN VALENCIANO
Cartas de Seneca
Seneca Epistolas en Catala N 35
Copied 1501 - 1600 (Kristeller i catàleg)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 77 (= VIII s/n + I-II + 1-59 + VIII) (fol. mod. a llapis en xifres aràbigues)ff.: 77 (=VIII s/n + I-II + 374-432 + VIII) (fol. ant. a ploma en xifres aràbigues)
Collation 16/ 2-1416 155/
Page Layout 1 columnes (a tot el vol)28 línies (f. 8)
Size relligadura 315 × 215 mm (al pla anterior)
pàgina 305 × 210 mm (f. 8)
caixa 190 × 115 mm (f. 8)
Hand itàlica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (ff. 9/20, 23-28, 46/47)
mà amb flor de cinc pètals amb la base del palmell més quadrada que l’anterior (ff. 7-8/31-22, 10-14/15-19, 39-40/53-54, quaderns inicial i final incomplets)
mà amb flor de cinc pètals més petita (ff. 41/52, 43-45/48-50)
Pictorial Elements Altres: sense decoració, llevat que els inicis de les divisions del text estan en lletres maj
scules i de cos una mica més gran

Other features Justificació: pautat tabeliònic, realitzat plegant el paper en tres parts
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Signatures: de quadern alfabètiques visibles en alguns folis: a, b, c , D, e, f, g, [h], a l'angle inf. extern, molt a prop del tall, ff. 23-29, 39-46
Condition sense errades en cap de les foliacions. Els ff. 4-7 són en blanc; la tinta dels darrers folis és corrosiva. Manuscrit amb taques d’humitat.
Binding del s. XIX, pasta espanyola, pel sobre cartó fort, llom amb alguns detalls daurats, teixell en pell verda, amb el títol gravat en daurat. Guardes modernes de la relligadura amb la marca “ANT. SERRA”. Guardes de paper d’aigües marblejat en marró, verd, blanc i beig
History of volume Adquirit 1863-04-09 (anotació a ploma al verso del foli de guarda captiva, "se adquirió en 9 de Abril de 1863")
Note Al f. 1r, a ploma, al marge superior intern hom anotà “200rs”, i centrat afegí el títol “Cartas de Seneca”. Probablement aquesta anotació fa referència al preu pel qual es venia el llibre. A ploma, al marge sup. del verso del primer foli de guardes diu: “se adquirio en 9 de abril de 1863” (data d’ingrès a la BN). Va pertànyer a alguna biblioteca on tenia la signatura N-35.

Als 3 primers folis hi ha textos d’almenys tres mans, la primera llatina (f. 1r), la segona de les sentències llatines i catalanes (ff.1r-3r) i la tercera en llatí al f. 3r. Aquesta tercera mà sembla la responsable d’una numeració romana discontínua que es veu en alguns folis del començament del volum, p. e. “II” = 9 mod., 382 antic, 2n de l’obra, fins a “VII” = 14 mod., 387 antic, 7è de l’obra. Per la seva posició a l’angle superior extern, molt aprop del tall, pot haver desaparegut a la resta dels folis. El text fou revisat i hi ha esmenes de copista als marges, p. e. al f. 1r, penúltima línia, on s’afegeix al marge una paraula omesa.

El primer i el darrer plecs són incomplets, havent-se perdut al menys la segona part de cadascun, tot i que per la disposició de les filigranes els ff. 1-6 i els 55-59 podrien haver format un quadern en algun moment, i s’hauria perdut un foli abans del 55 actual. Això podria donar-se perquè el plec es trobés relligat al final del volum i en desprendre's un foli hauria desaparegut l'estructura original i s'hauria desplaçat la primera part, amb textos escrits, al començament del volum.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088978&page=1 vist 2016-05-06
References Tractat a: Sèneca et al. (2015), Epístoles a Lucili. Traducció catalana medieval. Vol. 1. Epístoles I-XXIX (versions I i II). Vol. II Epístoles XXX-XC (versió I). Vol. III Epístoles XCI-CXXIV (versió I). Flors o autoritats 1:36
Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain 4:533
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 13:220
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 69
Internal Description Number of texts: 2