Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2391
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 23
Title ORDINACIONS DEL REGNE | COM[P]REN | LAS ORDINACIONS DE LANY M.CCCC.XIII. | LAS DE M.CCCC.XXXIX. | ALTRES DEL MATEIX ANY. | CORRECCIONS DE LAS MATEIXAS | LAS DE M.CCC.XL.IX. | LAS DE M.CCCC.LX.VIII
Copied 1491 - 1510 ca.   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + II + i-lxiij + 64-102 + II
Collation 12+8 2-98 106 11-138
Page Layout 33 línies (f. 3)
Size pàgina 310 × 215 mm (f. 3)
caixa 185 × 130 mm
Hand semigòtica diverses mans amb influència de la humanística
Pictorial Elements Caplletres: inicial del f. 1 miniada, interior amb motius vegetals; resta de caplletres filigranades
Orla d'estil internacional
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca, amb dues línies verticals que arriben fins als marges
Pautat: línies de guia per als renglons que es deturen al límit de la caixa, fetes amb tinta morada molt tènue
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones assenyalen la posició de les línies verticals, situades a prop dels marges
Reclams: segon quadern: horitzontal situat a la dreta, tallant la línia vertical del marge, a tinta vermella; 3-5, en la tinta del text; en el 7 vertical ascendent, en la línia vertical de la caixa; 9 i 10, horitzontal cap a la dreta, arriba just fins a la posició de la línia vertical de caixa; 11, horitzontal cap a la dreta, arriba fins la línia de caixa, entre punts. Sense reclam 1, 6, 8, 12 i 13
Condition en bon estat, una foliació antiga en xifres romanes arriba fins al f. lxiiij, tot el volum disposa d'una altra en xifres aràbigues, feta el s. XVI probablement, que arriba fins al darrer foli del volum. El f. 2 ha estat retallat i només queda un bocí de forma irregular. Signatures de quadern alfanumèriques “a-n”. Són en blanc els ff. 38, 48v, 63-64v, 90v, 94v i 99v-102v
Binding pell marró sobre cartó fort, 4 nervis al llom, decorat amb filets daurats, al voltant de la coberta roda amb motius vegetals de ferros en sec, bastant desgastada. Dues primeres guardes anteriors de paper, la primera d'aigües de la relligadura i la segona de paper modern; les dues següents de pergamí originàriament en blanc, ara la primera amb la taula del volum; dues guardes posteriors de paper com les primeres
Previous owners Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne   ([?])
Note segons una nota del f. 99 aquesta documentació continuava en un altre llibre semblant. En la segona guarda anterior de paper apareix la data en què es va fer el microfilm “1978”. Sense anotacions de lectura
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:378
Internal Description Number of texts: 12