Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2389
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 90 B
Title Libre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Copied 1391 - 1450 ca.   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 39-96 (fol. mod.)ff.: j-lx (fol. ant.)
Collation 112 246
Page Layout 21 línies (f. ij (40))1 columnes
Size pàgina 288 × 222 mm (f. ij (40))
caixa 187 × 137 mm
Hand cursiva (al text i també a les rúbriques, posteriors)
Watermark signe signe de mal identificar
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres, alguns amb lletres de guia
Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: marca les dues línies verticals i les dues horitzontals que delimiten els marges, observable només al primer foli, a la resta sembla com si no d'hagués traçat, ja que no hi ha rastre, com si s'haguessin guiat per les perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre rodones molt petites als angles de les línies mestres del pautat, es veuen bé
Reclams: sense reclams
Condition en millor estat que el 90-A, els dos darrers folis són els que pitjor estan degut a la humitat. Doble foliació: moderna a llapis en xifres aràbigues que continua la del manuscrit 90-A, i una d'independent d'aquest, antiga a ploma en xifres romanes. Manquen dos folis entre el f. xij, darrer del primer quadern, i el f. xv, primer del segon, com indica una anotació a llapis probablement de l'arxiu (la foliació moderna a llapis no té en compte aquesta pèrdua, la numeració es correlativa)
Binding pergamí flexible amb cobertes de solapa, reaprofitat (per la disposició del pergamí sembla que contenia uns privilegis). Conservat dins d'unes tapes de cartó
Associated MSS/editions manid 2390 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 A. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2390 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 90 A. 1401 - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
Note al f. 41, dibuix de persona fet amb poca traça. Exemplar incomplet, al f. xxxv (71 modern) una nota observa que des de la rúbrica que es troba a mig foli i fins al foli “XL vo falta en A) Códice 90-A”. També al f. 73 s'indica el text que manca al còdex 13
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:352-3
Internal Description Number of texts: 10