Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2382
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 10
Title LLIBRE DE CORTS GENE | RALS
CORTS | GENERALS
Copied Ciutat de Mallorca ,  1401 - 1420 (primera part)   
Ciutat de Mallorca ,  1451 [?] - 1490 [?] (segona part) by Onofre Canet [?] (GEM)     
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-296 + II (antiga en xifres romanes, a ploma i una moderna a llapis; una segona a ploma)
Collation 13/6 2-810, a partir d'aquest punt els fongs han deteriorat força el pergamí i trobem folis trencats i protegits amb fulls de paper intercalats; per evitar major deteriorament, no continuem la col·lació en aquesta segona part
Page Layout 37 línies (f. 1)29 línies (f. 126)
Size pàgina 342 × 245 mm (f. 1)
caixa 222 × 150 mm (f. 1)
caixa 214 × 145 mm (f. 126)
Hand gòtica librària (primera part)humanística de la primera meitat del s. XVI (segona part)
Pictorial Elements Tocs de color vermell en algunes inicials (primera part)
Caplletra gran, embotica amb decoració filigranada en blau i vermell (segona part, f. 121)
Calderons alternen verbell i blau (segona part)
Caplletra com la del f. 121, però més gran i delicada al f. 125 (segona part)
Other features Justificació: a la primera part, a punta seca, les línies verticals arriben fins als marges del foli i les horitzontals s'aturen al límit de la caixa, sense atravessar el bifoli; línies de guia per als renglons. A la segona part, justificació a punta seca els marges verticals i a mina de plom les línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí, excepte el f. 1r
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: horitzontals centrats, excepte en els quaderns 2 i 8
Condition folis inicials i finals afectats pels fongs. Manca el foli 1, la foliació a ploma aràbiga comença al f. 2; restes d'una antiga foliació en xifres romanes; folis en blanc: 19-20v, 61v, 82v, 86v-87r, 119-120v, 124r, 264v, 267r-v, 293r-296v. Signatures de quadern tallades per la cisalla del relligador a la primera part
Binding restaurada, posterior al volum, amb doble roda amb motius vegetals seguint el rectangle exterior i una tira amunt i una altra avall amb el mateix motiu; super libris amb lletres daurades amb el títol del volum, com als altres còdexs (idèntica que al 18), amb 4 nervis, cinc bollons per coberta i tanques de metall i cuir. Pell sobre fusta, el llom és totalment modern; guardes de paper. La restauració s'ha fet enganxant les restes de la relligadura anterior sobre la nova
Previous owners Mallorca (regne): Universitat de la ciutat i del Regne  
Note Alguns documents foren copiats del Llibre de novell regiment de sort i de sac (1467) i d'altres que hi figuren es copiaren més tard al Llibre de n'Abelló. Conté nombrosa documentació referida a assumptes del Regne de Mallorca. Algunes anotacions marginals.
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 10 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:336-7
Internal Description Number of texts: 25