Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2378
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 25
Title Ordinacions del present Regne de Mallorca
Copied 1471 ca. - 1500   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + IV + i-clxxxxij + VIII + III
Collation 1-238 246 2512; no es pot controlar si és correcta per la relligadura i la manca de reclams
Page Layout 32 línies (f. ii)
Size pàgina 306 × 215 mm (f. ii)
caixa 198 × 135 mm (marcada)
caixa 185 × 135 mm (ocupada)
Hand humanística amb trets de cursiva
Watermark mà amb dits separats, lletres “I” “M” a la palma i flor de cinc pètals (als ff. de guardes, a la resta, l'estat del suport no permet veure res)
Pictorial Elements Caplletres: més grans i de traç gruixut, en la mateixa tinta del text
Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca, que no es respecta
Pautat: l'escriptura generalment no arriba al marge inferior; prenem la mida de la caixa dibuixada i també la de l'espai que ocupa l'escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition paper deteriorat per l'acidesa de la tinta i amb taques d'humitat; volum restaurat el 1978 pel Servei Nacional de Restauració de Llibres i Documents del Ministeri de Cultura. Foliació antiga en xifres romanes, amb errades i desordenada, arriba fins al f. clxxxv (relligat abans del f. clxxxxij). Foli xxiv verso en blanc
Binding restaurada, pell marró sobre fusta, amb tanques de pell i metall. Les restes de l'antiga relligadura que deuria estar en molt mal estat foren enganxades damunt les cobertes modernes; dues rodes als marges amb motius geomètrics i florons i flors disposades en tot l'espai central
Note contingut del volum en procés de revisió
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Códex Facticis, 25 de l'Arxiu del Regne de Mallorca (2003)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:377
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Internal Description Number of texts: 21