Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2371
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number Cat. 11
Title Llull | Vari[..] | Conco[…]
Copied Ciutat de Mallorca ,  1591 - 1695 by Gabriel Llull (segons Hillgarth part del ms. és copiat de la seva mà)     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 70 = (1-69 + 1) (fol. antiga a ploma en xifres aràbigues)
Collation 16t10t6 222 33 46 57/6t 62t; la col·lació no és segura, hi ha força folis arrencats, sobretot al final, on manca al menys un quadern
Page Layout 31 línies (f. 2)
Size pàgina 302 × 210 mm (f. 2)
caixa 257 × 115 mm
Hand cursiva diverses mans cursives de l'època
Watermark creu dins d'una llàgrima
Pictorial Elements Altres: sense decoració; al foli 48, arbre genealògic dels Llull
Other features Justificació: tabeliònica amb tres doblecs
Ús de la primera línia de la pauta: considerem con escrita la primera línia
Perforacions: sense senyals de perforacions
Condition en blanc els ff. 19v, 59v, 66v, 69v-70r i el foli final; fol. 47 desprès, amb els marges en mal estat; alguns folis copiats amb tinta corrosiva;
Binding pergamí flexible, amb les cobertes despreses; tall del relligador en vermell
History of volume Adquirit 1954
Previous owners Gabriel Llull (Prevere), clergue secular   (firma al f. i)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter   1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis  
Martín Breslauer, llibreter   ( Cat. 79, núm. 581) 1954 (segons el foli del catàleg de la venda (p. 37); a un dels marges d'aquest, el comprador anotà la data en la qual el va encarregar: “Ordered 9 Mar '54”)
Ellery Sedgwick, editor   1954 - 1954 (el regalà a la Biblioteca)
Hermann Suchier (Prof.), professor   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “Ex-libris Hermann Suchier”)
George L. Lincoln   1954-03-22 (segons anotació a llapis al f. 70v)
Note al marge inferior al centre i al recto dels ff. 1, 23 i 43 es veuen les lletres “A, B, C”; no són signatures de quadern, sinó que sembla que diferencien les tres parts del volum pels seus continguts
References Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Tractat a: Hillgarth (1969), “Un poema inédito de Francesc Prats sobre Ramon Llull”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Internal Description Number of texts: 19