Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2357
City and Library Barcelona Arxiu Històric de Protocols
Collection: Call Number Capbreu del notari Jaume Isern (3-8-1422/28-4-1429)
Title Capbreu de les rendes del benefici de Sant Joan a l'església parroquial de Santa Eulàlia de Provençana
Copied Barcelona ,  1422-08-03 - 1429-04-28   
Writing surface Paper
Other associations MSS or Printed Editions manid 2211 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1557 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1822 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Subject Volum notarial datat
Internal Description Number of texts: 1