Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2341
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number XVI | Núm. de registre b67358081 | Antic M. 16 (etiqueta al llom, gairebé imperceptible) | Antic Q 1º VII94-95 (interior del pla posterior)
Title Gabr[iel] Turell
Copied 1561 [?] - 1575 [?]   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 96 (= I + 1-78 + 17)
Collation 18 2-612 710 83t1/4 92,2t/6 104/
Page Layout 25 línies (f. 5, f. 48, etc.)1 columnes
Size relligadura 203 × 151 mm (pla anterior)
pàgina 199 × 149 mm (f. 48)
caixa 170 × 112 mm (f. 48)
caixa 164 × 110 mm (f. 5)
Hand itàlica
Watermark àngel amb una contramarca amb les lletres “B” i “P” (al cos del volum,) (és pràcticament idèntica a Briquet 631, Udine: 1561, també s'assembla molt a Briquet 630, Salo: 1560, però l'àngel té molts més detalls que no hem pogut veure a Ripoll)
Pictorial Elements Caplletres: de cos més gran que el text, fetes amb la mateixa tinta
Altres: sense cap altre tipus de decoració
Other features Justificació: tabeliònica
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: sense senyals de perforacions
Reclams: horitzontals molt a prop del tall inferior, al marge intern, alguns tallats, fets per la mateixa mà que copià el text, sese decoració
Condition alguns forats de bibliòfags que no afecten el text. Originalment van quedar en blanc els folis preliminars (ff. 1-3) i els folis finals (ff. 75-92). Alguns han estat reaprofitats en part per copiar textos poètics en castellà (ff. 1v-3v i 74v-78r); al f. 1 proves de ploma al recto. Manquen folis a la part final, tal i com podem comprovar pels serrells conservats. El darrer foli conservat presenta restes d’escriptura.
Binding pergamí flexible, despresa, dels ss. XVI-XVII
History of volume Adquirit 1931
Previous owners Lleida: Monestir Geroni […] Gomar   1885 [?] (al f. 1, ratllat, a penes si es llegeix : “[…] de mo geronim […] ? gomar de leyda 18[8]5”)
Lambert Mata, bibliòfil   1931 mort
Ripoll: Ajuntament   1931 a quo
Associated persons Altres al f. 1r s'esmenta: Busquets
Altres al f. 1r s'esmenta: Pérez
Altres al f. 1r s'esmenta: Gomar
Associated Texts Conté als ff. 1va-3va a dues columnes i als ff. 74v-77v a tota pàgina es transcriuen: texid 5209 Desconegut, Romances, octavas y otros poemas, escrit 1550 - 1680 [?] castellà
Note Als ff. 1v-3 i 74v-78 diverses obres poètiques posteriors en castellà (fin s. XVI [?]- s. XVII). Als folis preliminars escrit en dues columnes. Al foli 1va-vb Romance para una despedida. "No es partida la que es muerte (…) esfuerce dios el sufrir”; ff. 1vb-2rb Otro, “De su dama se despide (…) en manos de tu rigor; f. 2rb-va Otro "Adios coro de diana: deessa (…) e sin posible contallos"; ff. 2va-3ra Otro, "Querer señora alcancar (…) almas peligroso trance"; f. 3ra-rb Una Enigma, "Hombres que gusto buscais (…) porque no es el sacramento" (BIPA TEXID 37120); f. 3rb-va Otro romance "Para consuelo de algunos (…) […] e sida a[.]afe en sonbreros (…)" (tallat al marge inf.).
Als folis finals escrit en una única columna. Ff. 74v-75r Principío/ delos sonetos que consisten mas aun henamorado. "Tan firme henamorado qualegido (…) tiene por suma gloria o beclaracio [sic]"; f. 75r Otro "Quantas fueron seran y sonaora (…) alaueos el callar que no enmudece” (BIPA TEXID 5453, atribuïda al Marqués de Alenquer); f. 75r-v Dos octauas "Delra un mal de amor crudo y orendo (…) por ti al infierno me seterna gloria"; f. 75v Otra octaua delas esses "Ciego a de ser el firme henamorado (…) secreto en sus fauores y en sus claros”; ff. 75v-76r Otro soneto dun capon “De que sirue capon enamoraros (…) el encendido fuego de cupido" (BIPA TEXID 82276); f. 76r-v Otro auala cayo [sic] "Sien el poyo mas linpio y espectifero (…) que para ti feran crueldades sisicas”; f. 76v Otro auna fregona, “Melancolica estas putidoncella (…) que no son para menos sus faldillas" (BIPA TEXID 12854. Atribuït a Vicente Espinel y a Pedro Liñán); f. 76v-77r Otro a una fregona "Tucabello menlaza ay mi fregona (…) no lo digo por no parecer necio" (podria ser una contrafacta de BIPA TEXID 21080); f. 77r-v Otro "Pacifica marquesa de sansueña (…) medea en presuncion mas no en linaje" (BIPA TEXID 15249 en un dels testimonis conservats duu per rúbrica: "Soneto de Liñan"). Canvi de tinta, escriptura a dues columnes: ff. 77v-78ra Sabed Sa que muero (…) triuphando de mis desdichas"; f. 78ra Otra "Mirando staria" (només se'n conserven aquestes paraules del darrer).

A la fi del f. 78r llegim: “digueumme [sic] que lo Vi Rey de Barcelobra [?] | estaria amant las lletras”.

Hi ha anotacions als marges (p. e.. ff. 13r, 26v, 27r, 35r) i manícules (ff. 12v, 15r).

Es conserva el segell “Ajvntament Ripoll” (p. e. f. 1r).
References Descrit per: Capdevila Arrizabalaga (2017), Inspecció personal
Tractat a: Ramos (2003-04), “El cancionero castellano de Ripoll: una rara colección poética de finales del siglo XVI”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions de Perelada (66-I) i Ripoll (XX, III, XI, XXI, XVI, V) (2006)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Labrador Herraiz et al. (2003), BIPA = Bibliografía de la poesía áurea. Base de datos digital
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Labrador Herraiz et al. (1993), Tabla de los principios de la poesía española
Internal Description Number of texts: 1