Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2338
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/22219 | Antic 22219
Title CONFESSIONALE | REGULA FIDEI
Copied 1421 - 1460 (filigranes)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 179 (= 8 + 1 + i-ii (2bis)-clii + 8)
Collation 118 2-320 4-724
Page Layout 27 línies (f. ii)28 línies (f. 118)
Size pàgina 218 × 146 mm (f. ii = 2 bis)
caixa 136 × 90 mm
caixa 133 × 90 mm (f. 118)
Hand gòtica acurada (ff. 1-60v) gòtica altra mà, menys acurada que la primera (ff. 61-152)
Watermark carro (ff. 118-120) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
carro (ff. 23-24, etc.) (semblant a Briquet 3542, Genova: 1414, Sienna: 1457-60)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell, amb decoració filiforme en blau
Calderons en vermell
Tocs de color senyals marginals en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: línies de guia per als renglons a la part de la primera mà
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: al marge règim complet de perforacions fetes des del verso, totes elles, tant les que regeixen les línies fonamentals com les dels renglons, rodones i realitzades molt a prop del plec
Reclams: horitzontals, arrenglerats al marge de la caixa als quaderns 1-3, a partir del 4t són verticals, ajustats al marge interior de la caixa i hi manquen als quaderns sisè i setè
Condition precedeix al text un foli de pergamí amb la taula, subjecte al primer foli del text per un taló. Són en blanc els ff. 113-116v. Conserva la foliació original a tinta, corregida al s. XIX, segurament per Vicente de la Fuente, que també va afegir al davant i al darrera els plecs de vuit folis de guardes (paper de l'època de la relligadura)). A l'inici hi ha una nota de De la Fuente explicant la història del manuscrit i la de l'obra
Binding pell de color avellana, del s. XIX, amb tanques metàl·liques, gravat al centre del pla i ferros daurats al llom
History of volume Adquirit 1983-04-20
Previous owners Vicente de la Fuente (Floruit 1879)   Calataiud 1879 (una nota al f. 3: “Adquirí este libro en Calatayud en el verano de 1879: ignoro su procedencia. Por estar muy destrozado lo hice encuadernar imitando el forro que tenía. Las materias contenidas en él se echan de ver por la tabla o índice latino que tiene en la página primera y se ha traducido en la última de este prólogo dando frente a la latina. Madrid, 31 de Octubre de 1879. Vicente de la Fuente”)
Luis de Blas Domínguez (Floruit 1983)   1983-04-23 (catàleg)
Note manuscrit format per dues parts, la primera realitzada per una mà més acurada que la segona
References Facsímil: Microfilm del ms. 22219 de la BNM. Confessionari (1997)
Descrit per: Crosas López (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (1990), Boletín de nuevos ingresos del servicio de manuscritos, incunables y raros de la Biblioteca Nacional 9-10
Internal Description Number of texts: 4