Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2329
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number III
Title Libre de Albeiteria
Copied 1461 [?] - 1500 [?] (filigranes)   
1501 - 1550 (f. 164 i ss.)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 188 (= 14 prel. + i-lxxxx + 101-174)ff.: 1-3 (paper posterior) + 4-12 (taula) + 13-14 (blanc) + i-cj + 102-174 (només fol. moderna)
Collation 13 26/3t 32 4-1112 1220 13-1424 1510
Page Layout 30 línies (f. 2)29 línies (f. 120)28 línies (f. 117)
Size relligadura 200 × 145 x 35 mm (pla anterior)
pàgina 198 × 140 mm (f. 2)
caixa 145 × 88 mm (f. 2)
caixa 158 × 100 mm (f. 117)
caixa 160 × 100 mm (f. 120)
Hand humanística cursiva de diverses mans dels ss. XV, XV finals i XVI
Watermark carro (als ff. 1-116) (no se'n troba cap d'idèntic als repertoris)
columna amb antena i creu (als ff. 117-174 i als ff. 1-2 de guardes modernes) (pràcticament idèntica en mides i forma a Briquet 4361, però en el ms. català els calderons estan més separats, Narbona: 1488, Sud de França: 1494)
creu de Malta (a l'interior del volum) (la més semblant es troba a Valls Wat. 1451 del 1455, però l'estat incomplet del calc no permet la identificació absoluta)
Pictorial Elements Rúbriques en la mateixa tinta que el text
Caplletres: en la mateixa tinta que el text, algunes de mida més gran
Other features Justificació: punta seca (a les dues obres)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a les dues obres)
Perforacions: no són visibles (folis preliminars, i-ci i 170-174)
Perforacions: rodones i maldestres als angles de la caixa, sovint amb un punt de tinta al damunt als folis que no són en blanc (ff. cij-169)
Justificació: a punta de plom (a tot el volum)
Pautat: tipus senzill per a una columna, amb les línies de guia arribant fins als marges del foli i sense línies de guia per als renglons (a tot el volum)
Pautat: als ff. 101-106v no es respecten les caixes marcades i l'escriptura aprofita la totalitat de la superfície del paper
Reclams: verticals descendents al marge inferior intern
Signatures: alfanumèriques, visibles en alguns quaderns: [-] a [-], [a]-b-d-[e-h] [- - - -] a l'angle inferior extern
Condition En molt bon estat. El volum té una foliació antiga en xifres romanes a l’angle superior extern, sovint tallada pel relligador (el darrer núm. foliat, el lxxxx és en realitat el f. c). En guns folis una mà posterior (s. XVII?) ha anotat la xifra perduda, en altres folis, com ara el 73 que s’han perdut els –ii finals una altra mà ha afegit l’ordinal en xifres aràbigues a sota: lxxi | 3. La part inferior també ha estat retallada, car queden algunes restes de signatures de quadern (la major part s’ha perdut) i algun reclam està incomplet (p. e. f. lxxxiiij). El paper dels folis 13-14 és de qualitat diferent al de la taula i també al dels tres folis inicials del volum. El f. 140 sembla estar enganxat damunt del 139. Són en blanc els ff. 1r-3v, 13-14v prel., 163v-170r i 173-174v
Binding moderna, en pergamí flexible, amb doblecs que protegeixen parcialment el tall vertical i restes de tancadors
History of volume Adquirit 1931
Previous owners Narcisa Cornet i Marc   (ex-libris al peu del f. 4, que té a sobre el segell de l'ajuntament, cosa per la qual s'ha d'endevinar el nom: “es de Narcisa de Corn[…]”)
Narcís Ramon March (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])   (ex-libris: f. 1 “Es de Narcis Ramon March” (s. XVI-XVII?))
Lambert Mata, bibliòfil   1931 mort
Ripoll: Ajuntament   1931 a quo
Associated persons Altres a l'interior de la coberta, segell d'haver format part de la primera exposició bibliogràfica del II Congrès de Metges de Llengua Catalana, amb el núm. d'ordre 82 i la menció a: Lluís Llagostera
Anotacions de: Marià Font i Aligué (Naixement Ripoll 1890)
Note Al f. 163 [?] una mà del s. XVI ha copiat una recepta que duu la rúbrica en castellà i el text en llatí i castellà: “Para sanar almorranas. Recipit doze escarabajos negros y frielos | en dos onças de azeyte rosado y echale | vna yema deguavo y vna quarta de alhena| y media honça de cera blanca para quajar en | vna caçuela et est optimum. Re[me]dium.”.

Marià Font que va custodiar el fons quan va arribar a Ripoll va fer fitxes dels llibres i l’anotació “Lambert Mata” a llapis que hi ha a la part posterior pot ser de la seva mà o d’alguna altra de les persones que se’n van ocupar de la col·lecció.
References Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions de Perelada (66-I) i Ripoll (XX, III, XI, XXI, XVI, V) (2006)
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció fotogràfica parcial del ms. III de la Biblioteca Lambert Mata. Manescalia (2003)
Facsímil: Reproducció del manuscrit III de la Lambert Mata (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 30
Internal Description Number of texts: 4