Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2319
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Vat. lat. 4797
Copied 1476 (Fanelli, llunari)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 338 (= I-XV + 1-[316] + I-XV) (diverses foliacions: ff. 1-287 a ploma en xifres aràbigues; ff. 288-293 moderna, en aràbigues i a llapis)
Collation quaderns irregulars
Page Layout 26 línies (f. 26)
Size pàgina 200 × 138 mm (f. 26)
caixa 109 × 72 mm
Hand gòtico-humanística (ff. 1-195)cursiva més desacurada (no respecta la pauta) (f. 196-198v)
Watermark sagetes creuades (al f. 200,) (semblant a Briquet 6303, Roma: 1462, var. Udine: 1465, Roma: 1471)
Pictorial Elements Caplletres: espais en blanc per a caplletres, marcades amb lletres de guia
Altres: decoració en rosa-violeta (al llunari)
Rúbriques en vermell (a la resta)
Tocs de color algunes majúscules safranades (a la resta)
Other features Justificació: a punta seca, règim de pautat complet
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: el volum generalment duu reclams, llevat quan al primer foli del quadern següent comença una altra obra; de vegades, són al recto d'un foli i no corresponen al darrer foli d'un quadern sinó a l'última paraula del foli anterior
Condition en bon estat, alguna taca d'humitat que no afecta el text. En blanc els folis de guardes anteriors i posteriors i els ff. 8v-24v, 199-286 i des del 293v fins el 316 (aquests darrers preparats amb caixa d'escriptura)
Binding de la biblioteca, en pell marró sobre cartó dur, amb daurats (al llom “VAT | 4797”) i escuts papals
Previous owners Angelo Colocci, cortesà   1549 ad quem
Associated persons Altres en va treure còpia parcial a Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge
Altres a una nota del darrer foli es fa esment de: Pere Callau En Malaguany
Associated MSS/editions Copiat en: manid 1934 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
Other associations MSS or Printed Editions manid 1934 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2742 MS: Paris: Arsenal, 2525. 1701 - 1800. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
Note Al verso del darrer foli a una anotació es llegeix: “Mossen patro callau en malaguany”, podria tractar-se d'un antic posseïdor. Altra nota, al f. 240 diu: “Anno a natiuitate domine Millesimo quingentesimo quinto dauant la presencia mia es estat”. Al f. 8 Colocci ha anotat l'índex “Iannitius Tegni | Arnaut de Vilanoua de epidemia”
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.4797 vist 2017-07-13
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Catalogat a: Florio (1996), Inventarium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, 5 (it. 3916-4888) 357
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fanelli (1979), “Aspetti della Roma Cinquecentesca. Note sulla diffusione della cultura iberica a Roma”, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca 160-1
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 90-1
Internal Description Number of texts: 14