Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2306
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/8302 | Antic R-8302 | Antic XLV-5
Title MARCH | POESIAS
Printed Valladolid ,  1555 by Sebastián Martínez     
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 280 (= II + [1]-276 + II)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 26 línies (f. 5)
Size relligadura 144 × 102/110 mm (pla anterior)
pàgina 137 × 95 mm (f. 5)
caixa 110 × 70 mm (f. 5)
Font humanística
Pictorial Elements Il·lustració gravat amb escut a la portada
Caplletres: al començament dues inicials historiades, però les de la resta del volum són senzilles, sense decoració.
Condition exemplar en molt bon estat de conservació (alguna taca, p. e. f. 187v), té a l'interior una cinta de seda vermella amb les vores daurades per servir de punt de lectura. Els ff. 1-6, sense foliació impresa, van ser foliats a tinta del 2 al 6 per una mà contemporània. Errades a la foliació: primer foli (portada) sense numerar, 14 (per 24), duu correctament foliat el f. 225, el f. 229 està foliat correctament, 230 (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, en pell clara sobre cartó fort, decorada amb doble filet prim que envolta els plans, amb el lloc decorat amb dobles filets daurats a banda i banda dels quatre nervis. Teixell en pell marró més fosca, decorat amb daurats. Talls en vermell i guardes de paper d'aigües (tipus non pareill; cada guarda està formada per dos bocins de paper enganxats al centre). L'entrenervi superior té un bocí de paper blau clar enganxat
Associated persons Altres edició preparada per: Juan de Resa, clergue secular
Associated Texts Conté: texid 2728 Juan de Resa, Dedicatoria al Duque de Sesa, biografía de Ausias March y vocabulario, escrit 1555
Associated MSS/editions Basat en: manid 1203 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/3695. València: Jeroni Figueres, per a Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
Note L'antiga signatura XLV-5, a llapis, es troba a l’angle superior extern del foli Iv de guarda anterior.

al f. 1 hi ha enganxada una petita banda de paper imprès amb el preu del volum: "ochenta y cinco" maravedís (el “cinco” està escrit a ploma, no imprès). En aquest exemplar i també a MNM R/8385, al f. 94 el títol del cant LXXIIII està imprés sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc el el titre courant continua assenyalant el cant LXXIII.

L'exemplar duu una cinta de seda vermella amb tires daurades als dos costats com a punt del llibre.

Alguna anotació tradueix paraules (p. e. f. 50v darrer vers “amasen” al costat de “pasten”; f. 51 darrer vers “dejada” al costat de “deixible”; f. 114 v. 6 “apresurado” al costat de “cuytat”, etc.).
References Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Escartí (1997), La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539)
Facsímil: March et al. (1952-59), Poesies 161 , n. d
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 256 , n. q4
Internal Description Number of texts: 130
Number of copies in edition 34


Copy no. 1 BITECA  copid   1767
City and Library Aix-en-Provence Bibliothèque Municipale Méjanes
Collection: Call Number Rés. P.5397
Title of volume CATALAN
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + [1]-276 + I (fol. ant. en xifres aràbigues)
Size pàgina 137 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Condition taques de brutícia i errors de foliació
Binding antiga en pergamí
Note es veuen anotacions a l'interior de la coberta (“E. de Boucheman 1869”) i al primer foli imprès el cuny del “Fonds A. Pécoul”
References Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1522
City and Library Albacete Biblioteca Pública del Estado
Collection: Call Number 186 | Antic 48-6-26; 48-6-20; 35-4-19; 47-5-12
Title of volume AUSIAS | OBRAS | POETIC[AS]
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 280 (= II + [1]-276 + II)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 146 × 95 mm (f. 2)
Font humanística de diverses mides
Pictorial Elements Caplletres: al començament tres inicials historiades (folis 2 i 3v i 6v), però les de la resta del volum (de 3 unitats de pautat) són senzilles, sense decoració. Una caplletra gravada amb lleugera decoració i fons negre al foli 218v on comença el “Vocabulari”, de 4 unitats de pautat
Xilografia gravat amb un escut a la portada on es pot llegir “AVE MA | RIA”
Condition exemplar en molt bon estat, amb algunes taques d’humitat. Foliació impresa en xifres aràbigues, els sis primers folis van sense numerar. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: 14 (per 24), 225 bé, 230 bé , 230 (per 231), 147 (per 247), 25r (per 251)
Binding en pell marró; al llom, teixell en blau amb títol gravat en daurat i ratlles horitzontals gravades en daurat a imitació de nervis. Primera guarda anterior i darrera posterior en paper d’aigües. Tall tintat en vermell
Previous owners Albacete: Instituto de Segunda Enseñanza   (segell al f. 2 de guardes anterior)
Note algunes anotacions manuscrites, proves de ploma: “En la muy noble villa de Mondejar” en el foli 276v, a sota de la col·lació impresa. Registre 9595. A dins del volum, fotocòpia de la targeta descriptiva del catàleg de sala amb la mínima descripció del volum. El peu de la portada apareix enganxat com si s’hagués imprès a banda (com els altres exemplars, vid. principal), de la mateixa manera que la rúbrica del foli 94 (“DE AMOR CANTO .LXXIIII.”)
References Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)


Copy no. 3 BITECA  copid   3226
City and Library Barcelona Els llibres del Tirant
Collection: Call Number Catàleg 05-2013, it. 13
Writing surface Paper
Format 8au
State completa
Leaf Analysis ff.: 276
Condition amples marges, en bon estat
Binding moderna en pell
Note posat a la venda per 8500 euros (maig de 2013)
References Catalogat a: Els Llibres del Tirant (2013-05), Catálogo de libros y manuscritos antiguos 1482-1842 (Catálogo núm. 20) , n. 13


Copy no. 4 BITECA  copid   1529
City and Library Beniarjó Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Beniarjó


Copy no. 5 BITECA  copid   2214
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number *SC.M3318.C555o
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 1-276 + I
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 142 × 90 mm (portada)
Font romana
Pictorial Elements Altres: com l'exemplar principal
Condition en bon estat, els talls inferiors amb taques morades. Errades a la foliació: 14 (per 24), 231 (230), 147 (per 247)
Binding en pell marró sobre cartró dur, ss. XVIII-XIX?, amb decoració renaixentista, ferros en sec i amb els motius centrals en daurat; llom amb tres nervis i florons daurats als entrenervis
Previous owners Braojos (Floruit 1573 ca.)   (a tinta, a la portada)
Arévalo: Compañia de Jesús   ( 26) (ex-libris a la portada: “Es del Colegio de la Compañia de Jesus de Arevalo y de su libreria”)
Imrie de Vegh   (price: 90 lliures) (ex-libris a l'interior de la coberta posterior: “HARVARD COLLEGE LIBRARY || The Gift of | Mrs. Imrie de Vegh”)
Note al teixell, una anotació a ploma de molt mal llegir, “obj. ” [?]. Exemplar profusament anotat, amb passatges subratllats i la traducció de mots interliniada al castellà. A l'interior de la coberta anterior, a ploma, per la mateixa mà que anotà el text es transcriuren uns versos en castellà, en un mal llatí i en italià: “Amor per un martir tu non cominci | E laspereza de mis males quiero | Eripit iuditum Amor | Plega a Dios hermosa Flor | que os pueda ver el cielo, | quien nunca os vido en el suelo | sin trabajo y sin temor”; el segon es troba a BIPA TEXID 7874; aquesta mateixa mà ha escrit algunes anotacions en llatí a l'interior de la coberta posterior: “Fortuna miseris reddeat…”. Al peu de la portada, a ploma “Felicitatis via cognitio Dei”. Al f. 215v imprès en horitzonal amb la correcció d'errades, tatxat a tinta fent un aspa. Al peu d'aquest foli, a tinta i a mà, “Compl. anno. Domini 1573ïï, anotació de la mateixa mà que la de les anotacions marginals, cosa que pot indicar la data en la que va donar per acabat el seu treball. La taula del volum comença al f. 126 i duu al peu, centrada a ploma, una foliació del s. XVI que va de l'1 al 61 i continua al foli que segueix, que és en blanc
References National Union Catalog Pre-1956 Imprints (1968-81)
Soriano (2005), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'edició de 1555 d'Ausiàs March, Obres (2005)
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Labrador Herraiz et al. (2003), BIPA = Bibliografía de la poesía áurea. Base de datos digital , n. TEXID 7874


Copy no. 6 BITECA  copid   2201
City and Library Cambridge Trinity College Library
Collection: Call Number Grylls.12.43
Title of volume OBRAS | DE AUSIA | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [1]-276 + I
Size pàgina 130 × 85 mm (f. 7)
Font humanística
Condition errates: 14 (en lloc de 24), 230 (231) i 147 (247)
Binding antiga en pell amb talls i ferros daurats, i quatre nervis
Previous owners Gulielmus Grylls   (a l'interior de la coberta, en lletra impresa: “BIBLIOTHECAE COLLEGII SANT. ET INDIV. TRINITATIS CANT. LEGAVIT GULIELMUS GRYLLS, A.M. HUJUS COLLEGII QUONDAM DISCIPULUS SCHOLARIS A.D. MDCCCLXIII”)
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal


Copy no. 7 BITECA  copid   3043
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call Number Bonaparte:: 4587
Title of volume AUSIAS | MARCH | OBRAS | VALLADOLID | 1555
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + [1]-276 + III
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 140 × 92 mm (f. 7)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; errates: 14 (en lloc de 24), 230 (231), 147 (247); no està numerat el f. [1], a diferència del f. 205, que en altres exemplars tampoc té guarisme
Binding moderna en pell amb ferros daurats, i cinc nervis
Previous owners Ludovici Luciani Bonaparte   (enganxina impresa amb la llegenda: “EX BIBLIOTHECA LUDOVICI LUCIANI BONAPARTE”)
Note al primer foli imprès, s'ha escrit a ploma el nom “D.A.Q. docampo”
References Mahiques Climent (2007), “Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March”, El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran
Mahiques Climent (2005), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   1772
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call Number Bonaparte:: 6459
Title of volume OBRAS | DE | M. MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [1]-276 + II
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 134 × 85 mm (f. 7)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; errates: 14 (en lloc de 24), 230 (231), 147 (247); no estan numerats els ff. [1] i [205]
Binding moderna en pell sobre cartó, i talls grocs
Previous owners Ludovici Luciani Bonaparte   (enganxina impresa amb la llegenda: “EX BIBLIOTHECA LUDOVICI LUCIANI BONAPARTE”)
Note una anotació manuscrita, al primer foli imprès, diu: “Del conde de Ripalda [?]”; al mateix foli, una altra anotació manuscrita, de la qual tan sols es llegeix: “D. […]”, ha estat ratllada expressament
References Mahiques Climent (2007), “Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March”, El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran
Mahiques Climent (2005), Inspecció personal


Copy no. 9 BITECA  copid   1731
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call Number Handschriften und Seltene Drucke:: 8 P HISP 829 | Antic 8o Poet. Hisp. 829; 8o Poet. Hisp. 1230
Title of volume OBRAS | DEL POET [sic] | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II+ [1]-276 + III (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 140 × 90 mm (portada)
relligadura 143 × 100 mm (pla anterior)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: decoració com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, tot i que el foli que precedeix el text té l'angle superior tallat. Els sis primers folis no estan numerats. Errades a la foliació: 14 (per 24), aquest exemplar no duu l’error de numerar 125 (per 225), tampoc numera 130 (per 230), aquí l’error és 230 (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding antiga en pell marró sobre cartó, amb el llom amb daurats i amb cinc nervis. Tall tintat de vermell. Guardes de paper d'aigües. Porta una cinta de roba blava per servir de punt
Previous owners Philippe Des Portes   (nota a ploma al f. 1: “Des portes”)
Étienne Baluze, erudit (1630-11-13 - 1718-07-28)   (nota a ploma al f. 1: “Stephanus Baluzius Tutelensis”)
Filippo Talducei   (nota a ploma al f. 1: “Di fhilippo Talducei”)
Göttingen: Georg-August-Universität   (segell en tinta negra, dins d'un marc ovalat, al verso de la portada: “EX | BIBLIOTHECA | ACAD. GEORGIAE | AUGUSTAE”)
Note Al peu del llom, etiqueta moderna amb la signatura “Poet. Hisp. | 820”.

No es veuen anotacions de lectura, llevat dels noms que hom llegeix a la portada i al fet que alguns marges inferiors dels folis estan plegats cap endins com si fossin punts d’un lector.

Al peu de la portada hom substituí el preu original per un altre imprès en un bocí de paper més fosc, però amb tipografia molt semblant “ochenta y çinço”. Al peu de la segona guarda posterior hi havia una anotació a llapis, avui esborrada. Al marge del f. 6v, anotació a ploma al costat on el text esmenta al rei Alfons “[1]437 | [m]irales [?]”
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de diversos impresos de Göttingen (CD) (2013)
Catalogat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 10 BITECA  copid   3145
City and Library Lawrence University of Kansas Libraries. Spencer Research Library
Collection: Call Number Special Collections:: Summerfield A221
Leaf Analysis ff.: 276


Copy no. 11 BITECA  copid   1986
City and Library Lisboa Nacional
Collection: Call Number Res. 274 P
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 1-276 + III (fol. ant. en romans)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 145 × 92 mm (f. 7)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition exemplar en bon estat, amb alguns errors de foliació
Binding moderna, en pell sobre fusta i tres nervis al llom
Note a l'interior de la coberta una enganxina diu: “O restauro desta obra deve-se a CAMPANHA SALVE UM LIVRO”
References Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Lavoura et al. (2001), Tipografia espanhola do século XVI. A Colecção da Biblioteca Nacional. Coordena‡ão e organiza‡ão de M. E. B. L


Copy no. 12 BITECA  copid   1750
City and Library London The British Library
Collection: Call Number G.10913
Title of volume AUSIAS MARCH | VALLADOLID | 1555
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [1]-276 + II
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 140 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat. Foliació antiga en xifres aràbigues. Errades a la foliació: 14 (per 24), 225 bé, 230 (per 231), 147 (per 247), 25r (per 251); sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna en pell verda, amb ferros i tall daurat, i cinc nervis al llom. Superlibris de Grenville gravat en or als plans
Previous owners Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17)   (ex-libris a les cobertes)
Note duu encartada al començament del volum una nota de Grenville sobre l’obra i les seves edicions, on s’inclina per no considerar l’existència de l’edició de 1539 de què parlà Nicolás Antonio “byt if that edition exists it is of extreme rarity”, afegint “there is an edition in Croft’s Cat. (Barcelona 1545) also in my library…” . Sense anotacions de lectors
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 13 BITECA  copid   3144
City and Library Los Angeles UCLA Library
Collection: Call Number Special Collections Stacks:: PC3937 .M33 1555
Leaf Analysis ff.: 276


Copy no. 14 BITECA  copid   1554
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-121 | Antic R-36287
Title of volume AUSIAS MARCH | OBRAS
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 282 (= III + [1]-276 + III) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 134 × 84 mm (f. 2)
caixa 105 × 68 mm
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 250-251)
Condition en bon estat de conservació; els folis 1-6 i 229 no estan numerats; errades a la foliació: 14 (per 24), 125 (per 225), 130 (per 231), 147 (per 247)
Binding en pell, decorada amb ferros daurats, el llom amb 5 nervis i el tall daurat
Previous owners James P. R. Lyell   (ex-libris, a l'interior de la tapa davantera, amb la llegenda “Jacobi P. R. LYELL / VIAM AUT INVENIAM AUT FACIAM” decorada en verd i daurat)
José Maria Pou y Campos   (ex-libris anotat a mà: “Ex libris Joannis Mariae Pou et Camps” al f. 1 prel.v)
Associated persons Nom de al f. 1 preliminar, ratllat i esborrat es llegeix el nom de: G[…] Talavera
Note al f. 1, en una banda de paper enganxada i escrita parciament amb caràcters d'imprempta i parcialment a mà, hi ha el preu del volum: “ochenta y ocho” maravedís; cal notar que aquest no és el mateix preu que apareix en d'altres exemplars d'aquesta mateixa edició. D'altra banda, en un paper enganxat al primer foli de guarda hi ha una nota en anglès i a mà, on es descriu el volum amb una breu nota sobre l'autor i la raresa de l'exemplar; aquesta nota és signada amb les inicials “A X' 'i possiblement és deguda a un venedor o comprador del volum
References Tractat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 15 BITECA  copid   1527
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/1178 | Antic R-1178
Title of volume AUSIAS MARCH | OBRAS | 1555
Writing surface Paper
Format 8au
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 155 × 105 mm (pla anterior)
pàgina 147 × 95 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark
Condition en bon estat de conservació. Errades a la foliació: els 6 primers folis i el f. 229 no estan numerats i duu 14 (per 24), 125 (per 225), 130 (per 231 esmenat a ploma, tal vegada pel mateix tipògraf) i 147 (per 247)
Binding en pell fosca, reconstituïda aprofitant-ne una d’antiga. Consta una intervenció feta pel taller de la Biblioteca Nacional a l'any 1982, segons una enganxina situada a l'interior de la tapa de davant); actualment l’encuadernació, amb un llom de tres nervis, duu enganxades als plans les cobertes d’una rellligadura antiga, ornada amb ferros mudèjars en sec, que omplen quatre rodes rectangulars concèntriques; l’exterior i el rectangle central amb “rombes encadenats”, la següent amb semicercles i floretes i la tercera amb “esses inclinades”; guardes de paper decorat amb aigües marrons i talls tintats de morat
Previous owners Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor   (ex-libris, segell a tinta, amb la llegenda: “LIBRERIA DEL EXCMO. S. D. AG. DURAN ADQUIRIDA POR EL GOBIERNO EN 1863”, en el f. 1)
 
Note al f. 1, en una banda de paper enganxada damunt del foli s’afegí el preu del volum: "ochenta y cinco" (caràcters impresos); al f. 94 el títol del cant LXXIIII està imprés sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc. No es veuen anotacions de lectura.
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 16 BITECA  copid   1556
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/8264 | Antic R-8264 | Antic 135-13
Title of volume AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 280 (= II + 6 s/n + 7-276 + II)
Collation A-X8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 145 × 102 mm (pla anterior)
pàgina 139 × 90 mm (f. 2)
? ? ? ? ? ? ? × mm
Font humanística
Watermark mà amb flor (als ff. 107, 140) (semblant a Briquet 11187 (1515-1527))
Pictorial Elements Altres: vegeu l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Errades a la foliació: sense numerar els ff. 1-6; 14 (per 24), 230 (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding en pasta valenciana, amb llom de 4 nervis decorat amb ferros daurats amb flors semblants a la del magraner als entrenervis; talls i teixell de color vermell; la cinta de seda vermella i daurada que servia de punt està despresa
Note al capdemunt del f. A ij hom anotà a ploma “+ 1588” i a l’angle inferior extern del darrer foli de guarda hi ha escrit el número “249” capgirat. Aquest exemplar no duu la tira de paper a la portada amb el preu i es pot veure l’espai en blanc damunt del qual s’ha enganxat la tira de paper a d’altres exemplars; tampoc hi ha cap afegit amb l’esmena del “cant” al f. 94. No es veuen anotacions de lectors
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 17 BITECA  copid   1557
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/8314 | Antic 135-13
Title of volume OBRAS | DE AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 280 (= I + [1]-276 + III) (fol. impresa en xifres aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 140 × 90 mm (f. 2)
relligadura 145 × 102 mm (pla anterior)
Font humanística
Watermark mà (als ff. 252, 257, 260)
Condition en bon estat de conservació. Errades a la foliació: sense numerar els ff. 1-6, 14 (per 24), 230 (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding en pasta valenciana, amb el llom decorat amb ferros daurats (el motiu decoratiu és una magrana) i talls vermells. Guardes de paper d’aigües. El marge inferior del llom està en mal estat. És semblant, però no igual a la de l’exemplar BNM R-8264, on la flor dels entrenervis no és tan clarament una magrana
Note al f. 1 hi ha enganxada una petita banda de paper imprès amb el preu del volum: “ochenta y cinco” maravedís; al f. 94 el títol del cant LXXIIII està imprés sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc.
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Catalogat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 18 BITECA  copid   1558
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/8385 | Antic R-8385 | Antic 135-13
Title of volume AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 162 × 100 mm (pla anterior)
pàgina 147 × 95 mm (f. 2)
× mm
Font humanística
Watermark
Condition en bon estat de conservació, però l'enquadernació, antiga, es troba deteriorada sobretot en el llom, els folis de guarda preliminars estan despresos i hi ha algunes taques d’humitat als angles inferior externs. Errades a la foliació: 14 (per 24), 125 (per 225), 230 (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding antiga, en pell sobre fusta, decorada amb ferros en sec renaixentistes (dues bandes rectangulars amb cercles ovalats semblants als de la banda interior de BNM R 11382; florons al centre i més menuts als angles de l’espai interior); llom amb set nervis decorats amb filets en sec; es conserven restes de dues antigues tanques de metall
Note A la guarda captiva anterior hi ha anotat a tinta: “Legua [sic] Catalana” sota l’antiga signatura escrita a llapis “135-13”; al segon foli de guarda estan escrites les inicials “S. Rs. T [?]”. En el f. 6v hi ha una nota escrita a mà, possiblement del segle XVII: “Este libro es de particular estimacion para su author, y por la que mereze la obra, y esta impresion tiene el aumento del vocabulario, que Juan de Ressa añadio para explicacion dela lengua lemosina con la inteligencia ala lengua castellana; Obra asaz particular”. Altrament, al f. 1 (portada) hi ha el preu del volum, amb xifres escrites per una antiga mà a tinta sobre l’espai en blanc “ochenta y cinco”. Al f. 94 el títol del cant LXXIII està imprés sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt del que sembla un espai en blanc
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 19 BITECA  copid   1555
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/11996 | Antic R-11996
Title of volume AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 277 (= [1]-276 + I) (fol. original impresa en xifres aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 2)
relligadura 150 × 100 mm (pla anterior)
Font humanística
Watermark
Condition en bon estat de conservació, llevat d’algun túnel de corc rodó que atravessa el volum des del f. 111 fins al final, sense afectar el text; paper foradat al marge superior del f. 183, sense afectar tampoc el text. Errades a la foliació: sense numerar els ff. 1-6, 14 (per 24), (per 231), 147 (per 247); sense errades a les signatures de quadern
Binding en pasta valenciana, amb llom de cinc nervis decorat amb ferros daurats als entrenervis, amb el motiu del ventall i talls de color vermell. Guardes de paper d’aigües
Previous owners Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci   (ex-libris al f. 1: “de la libreria de la Compa de Jes
s [delMur?]”)
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   (ex-libris, segell vermell capgirat a la portada)
Note al f. 1 hi ha enganxada una petita banda de paper imprès amb el preu del volum: “ochenta y [cinco]” maravedís; al f. 94 el títol del cant LXXIIII està imprés sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc. Sense anotacions de lectura
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 20 BITECA  copid   1677
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call Number V1870
Title of volume POESIAS | DE | AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [1]-276 + II (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 137 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition alguns errors en la foliació
Binding enquadernació en pell, amb tall groc i ferros daurats al llom
Previous owners Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic   (ex-libris a tinta del fons de la biblioteca)
Note en la segona guarda hi ha escrita la llapis la xifra “330659”. En alguns fulls, per exemple el 94, tires enganxades amb títols de “Cantos” en paper imprès de diferents característiques
References Avenoza (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 21 BITECA  copid   3018
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number PC 3937 M3 1555 Ausias March, Obras
Title of volume AUSIAS MARCH | OBRAS || VALLADOLID 1555
Writing surface Paper
Format 12au
Leaf Analysis ff.: III + 1-276 + III
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 139 × 90 mm (f. 4)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en excel·lent estat. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: 14 (per 24), 225 ben foliat, 230 (per 231), 147 (per 247), 25r (per 251)
Binding pell vermella, amb cinc nervis, marc interior i entrenervis gravat en daurat; talls daurats
Previous owners Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Archer Milton Huntington, bibliòfil   (ex-libris a sota de l'anterior)
M. R. C.   (inicials a ploma a l'angle superior extern del f. Iv de guardes)
Associated persons relligat per: Margherite Duprez Lahey, relligador [?](“DUPRÉ” escrit en daurats a la relligadura)
Note al f. I de guardes, al verso, estampat a tinta al peu el núm. 29727
References Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les poesies de March ed. de 1555, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 334


Copy no. 22 BITECA  copid   1521
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call Number A-116
Title of volume OBRAS | DE | AUSIAS MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + ii + [1]-276 + ii + I
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 140 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat i paper una mica enfosquit. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: 14 (per 24), 230 (per 231), 147 (per 247), 25r (per 251)
Binding moderna en pell vermella,amb decoració daurada al llom
History of volume Adquirit 1935
Previous owners Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil  
Note sense notes de lectura, sembla com si no s'hagués llegit
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 23 BITECA  copid   1651
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call Number 22463
Title of volume OBRES | DE | ausias
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 1-276 + I (fol. en aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 136 × 90 mm (f. 7)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre, amb alguns errors en la numeració dels folis, i amb taques d'humitat i de brutícia
Binding enquadernació d'època, en pergamí sobre paper i tanques de corda
Previous owners Isidro Llanes   (ex-libris a mà, en els ff. 1v i 215: “Del Dr. Isidro Llanes Proj.”)
Vicente   (ex-libris a ploma en la primera guarda: “de Vicente”)
Note fragments subratllats en els ff. 3v-4; una etiqueta localitzada en el f. 1 del volum marca el preu de “ochenta y cinco marauedis”
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 24 BITECA  copid   1060
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. YE.3259 | Antic Y. 6194 | Antic Y. 3442
Title of volume Ausias Marh [sic]
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [1]-276 (fol. ant. en aràbigues)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 142 × 95 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb alguns errors de foliació. No hi ha guardes anteriors ni posteriors
Binding enquadernació antiga en pergamí sobre paper, amb restes d'antigues tanques
Note versos subratllats en els ff. 205 i 207. En el f. 1, una enganxina tasa el preu del volum en “ochenta y cin[co]” maravedís
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 25 BITECA  copid   1523
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number R. 111
Title of volume Ausias | Marc | Obras | 1555
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + [1]-276 + II + I
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 133 × 87 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, en bon estat, algunes taques d'humitat. Errades a la foliació: 14 (per 24), 230 (per 231), 147 (per 247), 25r (per 251, sembla una “r”); sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, en pergamí sobre cartó. Folis de guarda moderns
Previous owners Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci   (ex-libris manuscrit a la portada: “Soc. Jesu Jlerde[.] 10”)
Ripoll: Ajuntament   (segells a la portada i al f. 10)
Note aquest exemplar es trobava en restauració al juny de 2003
References Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 112


Copy no. 26 BITECA  copid   2203
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number Biblioteca Capitular:: 66-1-1
Title of volume Poeta Ausi[…] | y un die delo[…]
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [1]-276 (foliació impresa amb xifres aràbigues)
Size pàgina 135 × 64 mm (f. 7)
Font humanística
Condition errates en la foliació: 14 (en lloc de 24), 147 (247)
Binding en pergamí sobre paper
Note al revers del primer foli imprès es veuen anotacions a ploma, ratllades, i es llegeix també el cognom “Sanchez”


Copy no. 27 BITECA  copid   3143
City and Library University Park Pennsylvania State University
Collection: Call Number Rare Books & Mss.:: PC 3937.M3 1555
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: [6] 7-276
Binding espanyola en pell vermella amb daurats; conservat dins d'una caixa


Copy no. 28 BITECA  copid   1525
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call Number XVI/149
Title of volume AUSIAS MARCH | LAS OBRAS || VALLADOLID | 1555
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + [1]-276 + I (foliació impresa amb xifres aràbigues)
Size pàgina 138 × 91 mm (f. 7)
Font humanística
Condition errades en la foliació: 14 (en lloc de 24), 230 (231), 147 (247)
Binding moderna en pell, amb talls i ferros daurats
Previous owners Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil   1952 (nota a llapis a la darrera guarda: “Sureda Cataleg - Fichero num. 1 . barna 1952 | pCt = aeaxz, pco = bfzay”)
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal


Copy no. 29 BITECA  copid   1632
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call Number Carreres:: XVI/558
Title of volume AUSIAS MARCH |POESIAS
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis I + 1-276 + I
Collation A-Z8 AA-LL8 M4
Size pàgina 135 × 90 mm (f. A4)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, amb algunes taques d'humitat. El peu d'impremta a la portada amb el lloc i la data s'han afegit a ploma. Sense errades a les signatures de quadern. Errades a la foliació: 14 (per 24), 230 (per231), 147 (per 247), 25r (per 251). Exemplar complet
Binding moderna en pell marró amb el teixell en pell vermella i títol en daurat. Tall en vermell
Previous owners Francisco Carreres   (ex-libris a l'interior de la coberta)
Note al recto del foli de guardes posterior, a la cantonada superior externa s'ha anotat a ploma “180
References Soriano (2007), Inspecció personal


Copy no. 30 BITECA  copid   1524
City and Library València Real Ac. Cultura Valenciana
Collection: Call Number Nicolau Primitiu:: XVI/193
Title of volume AUSIAS MARCH | POESÍAS
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + [1]-273 + II
Collation A-D8 E1-7 F-R8 S2-8 T-Z8 AA-GG8 HH1-7 II-KK8 LL1-6,8 MM1
Size pàgina 123 × 85 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, amb taques d'humitat. Al foli de portada li mancava part del marge dret però fou restaurat engantxant-hi un altre per sota i afegint a ploma el text que mancava; el mateix succeeix amb el foli del pròleg, a qui fou restaurada la cantonada inferior dreta de la mateixa manera, afegint el text a ploma i reproduint la lletra d'impremta. Manquen els ff. 40, 137, 248, 271 i 274-27. Els ff. 9 i 16 estan enquadernats un en lloc de l'altre. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: 14 (per 24), 230 (per 231), 147 (per 247), el número 1 del numeral 251 sembla una “r”
Binding moderna, pergamí sobre cartó, lleugera; els marges del llom estan decorats amb ferros daurats i el teixell tintat de vermell
Previous owners Juan Bautista Benlloch i Vivó, Bisbe d'Urgell   (enganxina de donatiu a l'interior de la coberta anterior: “Donativo del Exmo. h. v. B. Benlloch = Arzobo de Burgos”)
València: Centro de Cultura Valenciana   (segell i ex-libris)
Thomas Matheu   (ex-libris anotat a ploma al f. 7, entre la primera i la segona estrofa: “Ex Thomas Matheu Libri”)
Note al llom, etiqueta amb la signatura enganxada amb celo: “NICOLAU PRIMITIU | S. XVI | 193”. Al f. 6, anotat a ploma, “frances Hierony [.]amo” i a sota, per una altra mà, nota sobre l'obra. A dins del volum, entre els ff. 34 i 36, fulla de calendari amb la data 10 de febrer de 1916 i enganxina amb antiga signatura: A.H [esmenada].3/61
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Gómez Bayarri et al. (2000), Mostra dels Fondos Bibliogràfics Antics de la R. A. C. V. (15 de juny Dia del Llibre Valencià)


Copy no. 31 BITECA  copid   3104
City and Library València Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
References Aleixandre Tena et al. (1972), Catálogo de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 95 , n. 1746


Copy no. 32 BITECA  copid   1526
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/43 | Antic 92-1-24
Writing surface Paper
Format 8au
State acèfal
Leaf Analysis ff.: I + 42-265 + II (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation F2-8 G-R8 S2-8 T-Z8 AA-LL8
Size pàgina 145 × 99 mm (f. 42)
pàgina 142 × 92 mm (f. 169)
Font humanística
Condition manquen folis inicials 1-41 i els finals 266-276, i també el f. 137, al lloc del qual s'ha posat un foli en blanc. Alguns errors en la numeració dels folis
Binding en pergamí sobre paper amb tanques de corda. Talls vermells fins al f. 168 i, després, talls daurats
Note exemplar constituït a partir de dues còpies molt fragmentàries, tal com es dedueix en revisar les mesures dels folis o el color dels talls. La primera còpia inclou els quaderns F-X, i la segona els quaderns Y-LL. En la primera guarda hi ha escrit a ploma: “Edicion de Valladolid año 1555”
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 33 BITECA  copid   2173
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Stamp. Barb.:: KKK.II.28 | Antic LX.D.122
Title of volume Ausias March
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [1]-276 + I
Size pàgina 147 × 94 mm (f. 7)
Font humanística
Condition exemplar sense guardes anteriors, amb alguns errors de foliació: 14 (en lloc de 24), 230 (en lloc de 231)
Binding antiga en pergamí flexible
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal


Copy no. 34 BITECA  copid   1795
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call Number *38.C.66
Title of volume AUSIAS | MARCH
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 1-276 + II (fol. ant. en romans)ff.: II + [1-6] s/n + 7-276 + II (Soriano)
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size relligadura 144 × 95 x 34 mm (pla anterior)
pàgina 140 × 90 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition Exemplar en bon estat. Els sis primers folis no tenen numeració impresa. Errades a la foliació: 14 (per 24), duu correctament foliat el f. 225, el f. 229 està foliat correctament, 230 (per 231), 147 (per 247). Sense errades a les signatures de quadern
Binding Moderna, en pell marró amb daurats i tall tintat amb decoració com de paper d’aigües. Cinc nervis al llom.
Previous owners Jacopo Corbinelli, erudit   1590 ca. ad quem (Ex-libris al foli 1 (portada) a ploma:)
Note Les anotacions en italià sobre Alfons el Magnànim al f. 6v i els passatges subratllats de l'epístola d'Hernández de Córdoba són probablement de mà de Corbnielli. La mateixa ploma copià una octava en castellà, que comença “No cure de mis versos ni les lea” (BIPA texid 13803) i que és la traducció feta per Jorge de Montemayor de la primera cobla del poema d'Ausiàs March, "Qui no es trist, de mos dictats no cur".

La signatura apareix en dues etiquetes enganxades a l’interior de la coberta anterior. A la cantonada superior, la primera està escrita a tinta negra. A sota d’aquesta, la segona, impresa, de la ÖNB: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | K. K. HOFBIBLIOTHEK | ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | *38.C.66” (amb la signatura afegida a ploma).

Com en altres exemplars, al foli de portada, preu de tasació “ochenta y cinco” i al f. 94 el títol del cant LXXIIII estan impresos sobre un bocí de paper més fosc i enganxat damunt d’un espai en blanc.

Exemplar anotat i subratllat ploma, mà del XVI. El f. 215v està ratllat i, a la taula, hi ha moltes anotacions marginals.
References Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2007), “Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March”, El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran 288
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal