Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2302
City and Library Tortosa Biblioteca Capitular
Collection: Call Number Ms. 153
Title Anonjmus: de distinctionibus
Copied 1440 a quo - 1500   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-314 + 3 s/n + I
Collation 14/5 2-1520 168
Page Layout 1 columnes (ff. 1-9r) 2 columnes (ff. 10-313v) 37 línies (f. 2)45 línies (f. 11ra)
Size relligadura 300 × 230 x 70 mm (pla anterior)
pàgina 291 × 225 mm (Bofarull)
pàgina 290 × 220 mm (Soriano)
caixa 182 × 115 mm (f. 2, irregular) (Soriano)
pàgina 290 × 215/220 mm (f. 11) (Soriano)
caixa 190 × 135 mm (f. 11) (Soriano)
columna 190 × 60 mm (f. 11) (Soriano)
? ? ? ? ? interolumni × 15 mm (f. 11) (Soriano)
Hand cursiva notarial mitjans s. XV (catàleg)
Watermark campana (a tot el volum)
Pictorial Elements Caplletres: secundàries sense realitzar, espai en blanc (ff. 1-9)
Rúbriques manquen, però el primer mot dels apartats està en lletra gòtica fracta de cos més gran (ff. 1-9)
Rúbriques en vermell, quan manquen, el seu espai l’ocupa una numeració en guarismes antiga (p. e. “22” al f. 54rb); al marge inferior del f. 302rb es veu amb lletra molt petita el text de la rúbrica anotat pel copista per guiar al rubricador. (ff. 10-313v)
Caplletra principal en or, vermell i blau, amb decoració filigranada, en mal estat (f. 10ra)
Il·luminació escut al peu del primer foli, en vermell, amb un llibre obert i el que semblen unes ulleres a sota, només dibuixats (f. 10r)
Calderons en vermell (ff. 10-59r)
Titre courrant en vermell al centre dels marges sup. de recto i verso
Altres: primeres lletres en lletra fracta de cos major a l’inici del segon tractat; algunes figures als marges, fetes amb la mateixa tinta del text.
Other features Disposició del pergamí als quaderns: PCCP
Reclam: horitzontal situat a la part ext.de la lín. de just. vertical, al marge i sota la darrera línia, emmarcatamb un traç de tinta (segon quadern)
Reclam: vertical descendent amb o sense decoració, fent caixa a la part inerior de la justificació (quaderns 3-15)
Signatures: signes, a l'angle inferior del recto, no es veuen a tots els plecs
Justificació: a punta de plom a la part llatina
Pautat: línies verticals, no es veuen les horitzontals (a la part llatina)
Pautat: típus bàsic per a dues columnes, amb les línies fonalmentals que arriben als marges del foli, sense línies de guia per als renglons (a la part catalana)
Perforacions: a prop dels talls, assenyalant les línies fonamentals de l’escriptura, rodones i menudes
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Condition El pla anterior del llom està parcialment després del cos del volum. Els folis de paper tenen amb taques d’humitat i brutícia i amb els marges deteriorats, però llegibles, llevat d’alguns passatges on estan trencats, com els marges superiors dels ff. 238, 241, 258, 261-262, 271, 288-289, 291, 301, 308 amb el text deteriorat per la humitat. Els folis de pergamí també estan afectats per la humitat i alguns estan molt arrugats i amb taques importants, p. e. ff. 118-120. Foliació moderna a llapis, a l’angle superior extern, sense errades. Restes d’una foliació antiga, en tinta vermella, a l’angle inferioir extern, sovint tallada, visible als ff. 10-19 (al darrer posa “x”). Manca el primer foli del primer quadern.
Binding moderna, mitja relligadura de tela amb el llom de pell marró, cantoneres de pergamí clar; falsos entrenervis en tinta negra. Al tercer hi ha una etiqueta de paper enganxada amb el núm. de la signatura en tinta negra.
Note Manuscrit en curs d'estudi.

Anotacions marginals.

La signatura actual 153 està anotada al llom a tinta i al f. de guarda fixa anterior i al f. Ir de guarda anterior a llapis blau.

Volum miscel·lani, format per dues unitats codicològiques contemporànies, la primera amb un text en llatí formada per un quinió que ha perdut el primer foli i que té una preparació diferent de la de la resta de quaderns, que formen la segona unitat codicològica i on es copia l’obra catalana.

Tot el volum és del mateix paper amb la filigrana de la campana (ben visible al f. 9, que té el verso en blanc).

Entre els ff. 210-211 es conserva un foli menut de paper, plegat, que conté una carta de 1687 signada per Francisco Miró a Juan Rovira, canonge de l’Església de Tortosa. La carta la dugué “Ramon Rius” que havia de tornar amb una càrrega de peix. Demana al canonge tortosí què li enviï una clau que ha oblidat

La data de 6-12-1440 (f. 313vb) probablement és la data de composició de l’obra, no la de la còpia.

Nota al f. 314r que reprodueix el colofó del f. 313vb (transcrit infra). […ratllat podria dir: Fr. Pe…] \Franciscus/ [afegit posterior] de Pertusa Valentia [lín. repassada] | composit hunc librum: ab[..] ¿?| […]t ¿? anno Domini 1440 | Die 6 Decembris [esmenat] Die | S. Nicolai.

Es tracta d’una anotació posterior reprodueix les informacions sobre l’obra que es troben al colofó, es va deteriorar i fou rescrita.

El fet de conservar a l’interior una carta datada al 1687 adreçada a un canonge de la seu de Tortosa fa pensar que el volum va pertànyer sempre a la catedral, que demana li enviïn amb el portador de la carta una clau.

f. 314r: Ex libris Sedis | Deturse.
References Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Tractat a: Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo 317-20
Tractat a: Rubió i Balaguer (1913-14), “La Biblioteca del capítol de Tortosa”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 748 , n. 153
Internal Description Number of texts: 1