Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2298
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number R 105 Sup.
Copied 1576 - 1625 (Mahiques)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-311 (foliació a llapis amb xifres aràbigues)
Collation plecs de diverses dimensions; molts quaderns no tenen reclams i altres en canvi els tenen en cada foli; els ff. 163-168, on es troba l'obra catalana, constitueixen un tern amb reclams a tots els folis, si exceptuem el f. 168, sense reclam
Page Layout 1 columnes (al text català)28 línies (f. 164)
Size relligadura 340 × 228 mm (al pla anterior)
pàgina 320 × 212 mm (f. 3)
pàgina 278 × 210 mm (f. 164)
caixa 238 × 145 mm (f. 164)
pàgina 310 × 205 mm (f. 169)
relligadura 340 × 228 x 55 mm (pla superior)
Hand itàlica cursiva de diverses mans del s. XVI (textos en català i occità)itàlica cursiva de diverses mans del s. XVI o inicis del XVII (a la resta del volum)itàlica s. XVI (f. 169)
Watermark ocell ànec dins d'un cercle (ff. 164-168) (semblant per les dimensions a Briquet 12204, Napoli: 1494, var. Roma: 1482-84, Napoli: 1482.95, Venezia: 1482-97, Catania: 1495 i pel disseny s'acosta a Briquet 12208, Toledo: 1534 i a Briquet 12232 datat el 1589, però de mides més grans i també està a prop del la documentada a BITEA manid 2377 Mallorca: Arxiu del Regne Cod. 24 f. 29)
cercle travessat per un diàmetre amb antena i aspa acompanyat de contramarca formada per les lletres “SF” sota un trèbol (ff. 169-170) (es tracta de Briquet 3089 que duu les lletres “ST”, aquesta segona lletra probablement errada en la reproducció, està documentada entre 1557 i 1587)
ballesta (f. 162)
altres es poden veure altres filigranes en els diversos plecs
Pictorial Elements Il·lustracions en algun plec es veuen dibuixos a ploma, per exemple unes figures geomètriques al f. 295
Altres: en termes generals, no hi ha cap decoració
Other features Reclams: molts quaderns no tenen reclams i quan trobem reclams són de foli. Els ff. 163-168, on s'enclou l'obra catalana, constitueixen un ternió (centre del plec entre els ff. 165/166) amb reclams horitzontals situats cap a la dreta del marge inferior a tots els folis, si exceptuem el foli final
Justificació: pautat tabeliònic a la major part del volum, tan sols als marges verticals
Perforacions: sense perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: la considerem com escrita per a les mesures de les caixes
Condition En força bon estat de conservació. Els versos de full estan escrits amb una tinta molt carregada de sal de ferro que ha enfosquit el paper, sense arribar a trencar-lo. Al peu del primer foli, al marge interior a ploma “57” amb lletra del XVI, mateixa tinta, potser mateixa mà que copia Llull.Volum factici amb plecs manuscrits dels segles XVI-XVIII; la data que oferim (entre 1575 i 1625) tan sols es refereix al plec on s'inclou l'obra catalana; al llarg del volum, hi ha molts folis en blanc, especialment els que es troben al final del quadern; alguns quaderns tenen una numeració particular que delata el caràcter factici del volum; per altra banda, la major part dels folis del volum no tenen numeració; els ff. 309-311 són guardes en blanc, però numerades. Són en blanc els folis: 1r-v, 2v-3v, 29r-v, 20v, 35v, 36v, 62v-64v, 74v-75v, 80v, 81v, 91r-92v, 127r-v, 128v-129r, 130r, 131v, 132v, 134r-v, 135v, 137v-139v, 141r-v, 142v, 143v, 144v, 147v-148v, 150v, 151v-152v, 155v, 156v, 158v, 159v, 160v-161v, 162v, 169v-171r, 172v, 173v, 175r-v (amb alguna anotació), 176v-177v, 179v, 181r-182v, 194v, 199r, 200r-202v, 207r-211r, 214r-216v, 224r-225v, 238v, 243r-246v, 247v-248v, 251v, 264v, 266v, 300v-301r, 309r-311v. El gran nombre de folis en blanc es deu a que quan un tractat acaba abans del final del quadern, es deixen en blanc els folis finals del plec.
Binding Mitja relligadura en pasta sobre cartó, llom amb quatre nervis poc marcats
Previous owners Gian Vincenzo Pinelli, erudit   ( V-13 (f. 4), X-6 (f. 20), X-26 (f. 36), X-17 (f. 65), X-5 (f. 75), X-3 (f. 81), X-25 (r. 93)) 1601 ad quem
Associated Texts Conté obres científiques: texid 11393 Ettore Ausonio, Opera, escrit 1530 ca. - 1570 ca llatí
Conté al f. 169: texid 11394 Perceval Doria, Per aquest cors, del teu trip, escrit 1264 ad quem provençal
Conté al f. 169: texid 11395 Felip de Valenza, Perseval, anc no recip, escrit 1264 ad quem provençal
Associated MSS/editions Mateixa filigrana: manid 2160 MS: Milano: Ambrosiana, D 465 inf. Desconegut copista de textos de Llull del s. XVI per a Pinelli, per a Gian Vincenzo Pinelli, 1551 - 1600. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282., n. text de Llull, ànec dins d'un cercle
Mateix copista que: manid 2160 MS: Milano: Ambrosiana, D 465 inf. Desconegut copista de textos de Llull del s. XVI per a Pinelli, per a Gian Vincenzo Pinelli, 1551 - 1600. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282., n. text de Llull
Other associations MSS or Printed Editions manid 2160 MS: Milano: Ambrosiana, D 465 inf. Desconegut copista de textos de Llull del s. XVI per a Pinelli, per a Gian Vincenzo Pinelli, 1551 - 1600. Ramon Llull, Proverbis fas d'ensenyament, escrit 1275 - 1282.
Note Volum factici constituït per quaderns de paper de mides, formats i procedències molt diversos on s’apleguen textos de matèries diverses (història, oratòria, ciència, etc.) especialment en llatí (alguns amb cites en grec) i italià. Altrament, conté tres poemes en persa amb traducció a l’italià, el text català de Llull (amb la llengua ben identificada al catàleg) i l’intercanvi de cobles en provençal (de la qual no s’indica la llengua).

El volum té una foliació a llapis amb xifres aràbigues a l’angle superior extern dels folis, numera els tres primers folis, la trobem en cadascun dels folis que tenen les signatures de Pinelli des del f. 63 fins al final del volum. Les diverses parts del volum tenen les seves pròpies foliacions a tinta, contemporànies de la còpia, essent aquesta característica típica d’un factici.

Ceruti (1978 4: 695-7) identifica 57 obres, essent la núm. 35 el text lul·lià; dins la seva classificació el text és "Latinus | Italicus". El catàleg on-line de la biblioteca ofereix detall del contingut i individua 62 unitats codicològiques, amb més obres de les que identificà Ceruti.

La mà que copià el text del Carmen ad Iohannem Vincentium Pinellum, inc. Pinelle quem Timaeus Alpinus colit… al f. 133r és probablement la mateixa que va transcriure els versos de Llull.

Al f. 162r es copia un text en italià: "Vn Chietin trouo gia Jnferma la Chisa | La diedi in man a un Medico é mori […] Sano la chiesa Jtalia il mondo estesso".

Al f. 169r es copia un intercanvi de cobles entre Perceval Doria i Felip de Valenza. Rúbr.: En persiual doria. [inc. text]: Per aiqest cors del teu trip… [expl.] cautres non sea cip (BEdT 371,002). Rúbr.: Felip de ualenza [inc. text] Perseual anc no recip… [expl.] qereigna en uostre stip. (BEdT 149a). Els dos textos provençals estan copiats en un bifoli de paper, plegat en foli que passà un temps plegat en quatre (es veuen les marques). Només està escrit el f. 169r, del 169v al 170v romangueren en blanc. A la part superior dreta del f. 170v, que deuria ser la que quedava visible quan el bifoli estava plegat en quatre, una mà italiana diferent de la que va copiar els versos anotà: “Versi fr. di Perciualle doria”, la qual cosa es fa saber que la llengua, per al lector del s. XVI era entesa com francès.

El quadern on es copia el text de Llull és un quaternió mancat del foli final (ff. 162-168) de paper amb la filigrana de la ballesta, seguit per dos folis (169-170) que no són solidaris i són d'un altre paper amb filigrana del cercle amb diàmetre amb antena i aspa i amb contramarca amb lletres (f. 169).

Al centre del marge superior d’alguns folis encara es veuen les seves antigues signatures de Pinelli: V-13 (f. 4), X-6 (f. 20), X-26 (f. 36), X-17 (f. 65), X-5 (f. 75), X-3 (f. 81) i X-25 (f. 93).
Internet http://ambrosiana.comperio.it/manoscritti/search?q=+R.+105+Sup vist 15-03-17
References Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Tractat a: Gresti (2005), “Gian Vincenzo Pinelli et les "coblas" de Percival Doria et Felip de Valenza (Milan, Biblioteca Ambosiana, R 105 sup.)”, Études de langue et de littérature médiévales offertes à Peter T. Ricketts à l'occasion de son 70ème anniversaire
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Ceruti (1973-79), Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana 4:695-97
Internal Description Number of texts: 1