Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2297
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call Number Còdexs 8
Title Carta de les franqueses de Malorques
Copied 1341 ca. - 1450 ca.   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 + i-xxxvii + i + 2 + i-xlv + 28
Collation 14 2-158
Page Layout 27 línies (f. iij)
Size pàgina 280 × 210 mm (f. iij)
caixa 201 × 136 mm
Hand gòtica de forma molt acurada
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Caplletres: en vermell i blau amb decoració en el color complementaro
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: del tipus Derolez 11, amb línies verticals que arriben als marges del foli però no ho solen fer les horitzontals, que s'aturen al marge de la caixa
Perforacions: molt menudes rodones, situades prop del tall, es veuen al marge superior
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals decorats amb un lleuger traç de tinta (el quart amb un traç també vermell), llevat dels quaderns 1, 6, 12 i 15 que no en tenen
Condition taques d'humitat i algun forat. Són en blanc els dos primers folis, el f. 6 preliminar no foliat, el foli final i el verso del penúltim, també ho eren els que segueixen al 116r, però foren omplerts amb escriptura posteriorment. Foliació originals en xifres romanes en tinta vermella al marge exterior superior, comença amb el text. Marges inferiors retallats, els reclams estan tallats en alguns quaderns. El f. 46 era en blanc i després rebé dibuixos i escriptures, aquestes avui ratllades i esborrades. A l'inici i al final dos folis de pergamí de pitxor qualitat, segurament formaven 2 bifolis que envoltaven el volum
Binding pergamí flexible amb restes de tires de badana que servien per lligar-la. Reforços a les costures del llom per la part interior fetes amb bocins de pergamí amb escriptura llatina menuda (decoració en blau i vermell)
Previous owners Jacobi Mora (Floruit 1685)   1685 ca. (ex-libris al f. 1: “Ex libris Jacobi Mora S[…]iensis Theologia [in] Baleari […]iconis Dec prima marcij 1685”)
Note probablement procedeix de l'Alcúdia segons assenyala el catàleg. Al f. 47 lletra del s. XVI “Ego gujbernius littera scribano sua dominatione 1579 1581”. Sense anotacions de lectors
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:350-1
Catalogat a: Mut Calafell (1985-89), Inventari de les col·leccions factícies: Còdexs
Internal Description Number of texts: 3