Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2296
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call Number B-48 | Antic No. 7 | Antic N. 50 | Antic 40
Title Nº 7 | Lib De Articulis Fidei, Lingua Lemosina
Copied 1615   
1701 - 1800 (Base de dades Ramon Llull, probablement es tracta d'una errada)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 + 1-29 + 6 (fol. mod.)ff.: 247-259 + 280-302 (fol. ant.)
Collation 136
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)31 línies (f. 5)31 línies (f. 6)34 línies (f. 20)32 línies (f. 23v)
Size relligadura 315 × 230 mm (al pla anterior)
pàgina 315 × 225 mm (f. 5)
caixa 260 × 140 mm (f. 5)
Hand lletra del s. XVII (segons catàleg)
Watermark creu dins de llàgrima i lletres A D (f. 301) (no la trobem a Briquet, la més pròxima –però de lluny- seria 5704 datada l’any 1595 a Perpignan, Basanta Campos recull moltes de semblants, cap d'idèntica, però totes elles se situen entre 1595 i finals del primer terç del s. XVII)
Pictorial Elements Caplletres: en negre, sense decoració
Rúbriques en lletra més gran, amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: plegat tabeliònic
Pautat: es veuen les línies verticals de la justificació
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Signatures: no en té
Reclams: a cada pàgina en posició horitzonal al marge inerior interior del recto i exterior del recto
Condition El foli de guarda anterior, en blanc, ha estat foliat com a 247 per la mateixa mà que folia fins el 280 a ploma; al final del volum hi ha sis folis en blanc foliats a llapis per una mà més moderna (ff. 297-302). Presenta un bon estat de conservació, tot i que té taques d’humitat i els marges gastats. Els ff. 199-246 formen ara part del ms. B 100.
Binding en pergamí, amb restes de cordills de pell per tancar el volum. Presenta taques d’humitat i brutícia. El foli de guarda anterior, en blanc, ha estat foliat com a 247 per la mateixa mà que folia fins el 280 a ploma. Sis folis més al final foliats a llapis per una mà més moderna.
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi   ( Arm. 5 Nu. 4545a de l’inventari de 1688-1691 fet per Josep Hernández) 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire   1946
Associated persons Altres autentificat per: Mateu Nebot, notari (L’autenticació és de “Mattheus Nebot, Regius, patrimonialis, et universalis Archivarius” (f. 29v), que menciona els tres segells afegits)
El va veure a Roma ca. 1688.91 i el registrà al seu inventari: Josep Hernández (Lloc vinculat Roma 1688 - 1691)
Note Algunes anotacions marginals i passatges subratllats referents a les proposicions condemnades per Nicolau Eimeric (vegeu DB Ramon Llull).

A la coberta es veuen restes de les signatures antigues que el volum tenia al convent de Roma: Arm. 5. Núm. 45 (segons el catàleg, es tracta de l’antiga signatura que el manuscrit tenia a Sant Isidor). Damunt d’aquesta, mig diluïda, es llegeix una altra signatura amb el títol de l’obra: “No. 7 | Lib. de Articulis fidei, Lingua Lemosina”. Per sota de la primera, una altra signatura, “N. 50 [?]” (que sembla que ha estat rentada). En la coberta de pergamí, en el marge inferior tocant el plegat, hom ha afegit a tinta un núm. “40”. Al damunt debia haver-hi una enganxina rodona amb una altra signatura que s’ha tret, queda la marca, més clara, d’haver estat aquí. La signatura actual B-48, es trova dins d’una etiqueta enganxada a la cantonada inferior externa del manuscrit.

Mateu Nebot, notari (1615-1616) afirma que el manuscrit és còpia d’un altre més antic “in archivo inferiori domus jurariae Universitatis Civitatis et Regni Maioricarum” f. 29. Segons el catàleg, en la seva autenticació, Mateu Ribot explica les paraules oblidades o esborrades que van ser afegides al text del copista amb els números de les línies afectades escrites al marge i subratllades. Però, d’acord amb el catàleg, també hi ha altres números als marges inexplicats.

El ms. consta a l’Index librorum, exemplarium, seu actorum in causa Lulli qui ex ordine Senatus Majoricensis (ut creditur, quanvis no constet per instrumentum autenticum) manent in Archivis, seu armariis Colegii sancti Isidori Romae conservat en el manuscrit 1143 de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca f. 43r on li correspon el núm. 45[a]. L’autor del catàleg fou Josep Hernández (ca. 1639-1714), qui redactaria l’inventari durant la seva estada a Roma com a postulador de la causa (1688-1691).

Els 30 primers folis van ser numerats novament 247-296 (foli 247 en blanc), amb un salt que va del 260-279, és a dir, la seqüència de la foliació és: 247-259, 280-296. Els 29 folis amb el text escrit tenen una foliació original 1-29 (el foli 1 correspon al 248 i el 29 al 296) escrita damunt de l’altra, ambdues en guarismes. D’acord amb el catàleg, aquest número 29 és mencionat per l’arxivista que donà una autenticació original al final, amb tres segells.

Seguint amb el catàleg, altres folis solts, que anteriorment estaven relligats amb el B48 i foliats 199-246, estan ara al manuscrit B100 que preserva un text diferent de Llull.
References Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Descrit per: Carrillo Rangel (2014), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2014), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Pomaro et al. (2010), “Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma”, Studia Lulliana 30-1
Descrit per: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 167-8
Tractat a: Santanach i Suñol (2000), “Perduts, amagats i retrobats. Història de dos manuscrits de la Doctrina pueril”, Els Marges 109 i 113 , n. n. 15 i n. 28
Descrit per: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 76
Internal Description Number of texts: 1