Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2289
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call Number N 250 Sup. | Antic 543 (anotat a ploma i tatxat, a l’interior de la coberta anterior)
Title De Amico et Amato Raymundj Lu[ll]
Copied 1501 - 1600 (Perarnau)   
1491 - 1600 (catàleg de la Biblioteca)   
1491 ? - 1500 ? (Avenoza)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-148 + III
Collation [*]4 116 220 310 4-78 84 96 104 11-158 1618 176 182 194
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)34 línies (f. 5)28 ? ? ? ? ? llin (f. 50)
Size relligadura 232 × 170 x 30 mm (pla anterior)
pàgina 217 × 154 mm (f. 4)
caixa 180 × 125 mm (f.4)
caixa 155 × 110 mm (f. 50)
Hand humanística diverses mans del s. XVI
Watermark mà amb guant i flor (a la part lul·liana) (semblant a Briquet 11249 (26 mm de separació entre els corondells))
Pictorial Elements Caplletres: de tres unitats de pauta, en vermell (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Altres: sense cap altre decoració (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Other features Justificació: sense cap mena de pautat a la major part del volum
Justificació: pautat tabeliònic (ff. 88-91, tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures
Reclams: sol haver un reclam al veso de cada foli, especialment als ff. 47-78
Condition Volum afectat per la corrosió de la tinta, que ha arribat a trencar el paper (per exemple, al foli 53 i 53 bis), taques d’humitat. Els marges dels folis estan bastant fets malbé o deteriorats. Són en blanc els folis de guardes preliminars, llevat del títol i taula descrits i els ff. 33r-36r, 41v-46v, 130r-132v, 142v-143v i els folis de guardes finals. Entre els folis actuals 133 i 134 hi ha talons corresponents a dotze folis tallats, que al menys en part estaven escrits per mà o mans del s. XVI. Volum amb foliació moderna a llapis, amb els folis de guarda numerats en romans i la resta del volum en guarismes. Aquesta foliació salta un foli entre el 53 i el 54 (es tracta del darrer foli del quadern 4 al que hem numerat com 53bis). A l’inici i al final del volum trobem dos bifolis de paper que fan funció de guardes, un dels quals fa funció de guarda fixa al començament i al final.
Binding Antiga, en pergamí tou, amb forats al marge dret d’haver dut cordills per lligar el volum; els plans es pleguen damunt del tall vertical per protegir-lo. Relligadura despresa, permet veure els 4 nervis de corda.
Note Es tracta d'un volum factici format per quatre unitats codicològiques (seguim el catàleg online de l’Ambrosiana): http://ambrosiana.comperio.it/opac/search/lst?q=n+250+sup

La primera unitat ff. 1-78, conté obres de Llull. La segona unitat codicològica és un incunable (ff. 78-81 Petrus de Gui, Formalitates brevis, Sevilla, 1491), la tercera ocupa els ff. 82-87 i la quarta correspon als ff. 92-145 més les guardes finals.

El primer quadern és un quaternió, que inclou el foli que hem designat 0, seria el primer del quadern però està enganxat a la coberta anterior. Es tracta d’un plec on trobem, al foli numerat I, una etiqueta enganxada al centre de la pàgina amb l’actual signatura de la biblioteca, verso en blanc; al f. II, l’índex del volum, probablement de mà de Giuseppe Antonio Sassi (com especifica el catàleg online de la biblioteca), verso en blanc, així com també ho està el foli III.

El quadern 16 és un bifoli que té cosit a l’interior un quadern de 8 folis a dins i del qual només queden pocs folis perquè la resta van ser tallats, i avui dia només es veuen els. Al foli 122 es llegeix el títol llatí: “ARGVS, PANOPTES PASTOR | VIGILANTISSIMVS”. A banda del bifoli exterior que fa de carpeta, del de 16 folis interior només es conserven els folis 1 (el que feia de portada) i els 3 darrers del quadern, és a dir, els que serien els ff. 15, 16 i 17.

Al quadern final, com el quadern preliminar que fa de guardes, el foli IV es troba enganxat a la coberta posterior.

Notes en llatí als folis 36v i 91v i semblen proves de ploma, no pas notes, al f. 90r.
Internet http://ambrosiana.comperio.it/opac/search/lst?q=n+250+sup vist 2016-04-25
References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 3