Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2248
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call Number 15 (March 8) | Antic 5/27
Title Llibre de Doctrina pueril | del B. Ramon Llull
Questio Juridica et Demonj rationes | Luliane Dri. Ivus Salzinger | Cum explicatione de Magica perfeta | Facta a Discipulo Dri Salzinger. | Mas muchos Elogios que personas jnsignees | Han mandado a Mestre Jlluminado Dr. El B. Raymundo lulio
Copied Sòller ,  1732-05-13 by Pere Ripoll, Prevere de Sòller     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-48 + I
Collation 112 24 3-510 62; reclams de pàgina fins al f. 16, que corresponen als dos primers quaderns de mida més petita
Page Layout 56 línies (f. 2 i 18)
Size pàgina 351 × 220 mm (f. 2)
pàgina 351 × 245 mm (f. 18)
caixa 317 × 185 mm (f. 2 i 18)
Hand semblen dues mans diferents, de lletra humanística cursiva de la mateixa època (la primera còpia els dos primers quaderns (ff. 1-16), la segona corregí aquests i continuà la còpia fins al final. Entre els ff. 3 i 4 hi ha un full afegit amb aquesta segona mà)
Pictorial Elements Rúbriques rúbriques en la mateixa tinta del text; canvia l'ordre de títol més rúbrica per rúbrica més número de capítol d'acord amb el canvi de mà. Calderons a partir del f. 16v sense decoració, en color
Calderons sense decoració en color (a partir del f. 16v)
State justificació a mina de plom, a lin\ia tirada excepte la taula que està a dues columnes; primera línia en blanc; no s'observen perforacions
Condition foliació original en xifres aràbigues escrita a tinta. Foli 48v en blanc
Binding en pergamí amb sis tipus de reforç de beta de cuir al llom. Hi ha betes trencades a la coberta anterior, de cuir, per tancar el manuscrit
Associated persons Altres és còpia d'un exemplar (avui BNM Ms. 185) escrit en 1645 per: Egidi, Bisbe de Mallorca
Altres qui al seu torn copià un còdex del Col·legi de la Sapiència de: Bartomeu Llull, Canonge de Ciutat de Mallorca
Associated MSS/editions Còpia de: manid 2068 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/185. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Other associations MSS or Printed Editions manid 2068 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/185. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Note en dipòsit a la Biblioteca March. Entre els ff. 3v i 4 hi ha un full (de 310 per 215 mm., taca d'escriptura) 170 per 100 mm., 18 línies que seria l'1r plegat per la meitat, de manera que queden 4 pàgines, lligat al llom del manuscrit mitjançant un cordill que li deixa un cert joc i on s'ha escrit un fragment corresponent al capítol 8 “De passió”, inicialment oblidat
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 31 , n. Ms. F
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 208-9 , n. 840
Internal Description Number of texts: 1