Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2246
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call Number 12 (March, 11) | Antic 5/9
Title Felix de Ramon Llull 4
Copied Ciutat de Mallorca ,  1633-09-10 by Gabriel Llull     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-186 + 1 s/n + 1 + II
Collation 1-214 3-416 5-618 714 816 9-1114 1216 135/3; reclams horitzontals a totes les pàgines
Page Layout 2 columnes (f. 2)31 línies (f. 2)
Size pàgina 289 × 208 mm (f. 2)
caixa 215 × 150 mm
columna 215 × 70 mm
Hand humanística cursiva del s. XVII
Watermark cercle amb creu (al f. 102)
creu dins d'una llàgrima (als ff. de guarda)
altres motius sense identificar
Pictorial Elements Caplletres: caplletres ornamentades lleugerament, algunes amb una tinta marró molt clara
Rúbriques en marró
Calderons en marró
State sense justificació, escrit a línia tirada
Condition en bon estat. Foliació antiga en xifres aràbigues feta a ploma; els darrers folis (els de l'índex) no estan numerats
Binding pergamí, amb el marge dret deteriorat amb cartivana de reforç reaprofitada d'un manuscrit llatí
Previous owners Gabriel Llull (Prevere), clergue secular   (ex-libris al f. 2 preliminar, a ploma: “Lo present libre es de Gabriel Lull”)
Bartomeu Burguera (Prevere), clergue secular   (ex-libris a ploma, sota l'anterior: “Nunc Dris. Bartholomei Burguera pri. (presbyter)”)
Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Causa Pia Lul·liana   ( s/n)
Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins   1672 a quo (ex-libris al f. 1: “De los capuchinos de Mallorca”)
Associated MSS/editions manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
Note segons Galmés i Obrador és còpia del manuscrit A. A l'interior del volum, un tros de paper imprès de Galmés, sembla una etiqueta de correus: “Franqueo Concertado | La Veu de Catalunya | D. Salvador Galmés | Almudaina, 8 | 21 Palma de Mallorca”. Anotacions de diverses mans: una del s. XVI escriu un text llatí, en vers, que segons Pérez és un himne en honor a Ramon Llull (f. 188v). Manícules a diferents indrets, amb anotacions (al f. 46 “gorir, iden / curar” i “gitar / iden llansar”)
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 206-7 , n. 830
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 175-6 , n. XXX
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 18-9
Internal Description Number of texts: 1