Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2244
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call Number 5 | Antic 3/44
Copied 1601 - 1700   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-278 + 8 + II (folis amb numeració antiga en xifres aràbigues seguits de 8 folis no numerats)ff.: 286 (= 278 + 8)
Collation *4 110 2-1420 1512; reclams a cada foli
Page Layout 23 línies (f. 135)
Size pàgina 204 × 150 mm (f. 135)
caixa 180 × 110 mm
Hand humanística cursiva del s. XVII
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
State pauta tabeliònica als marges verticals, amb 3 plecs. Els marges horitzontals no estan pautats
Condition en bon estat, algunes taques de brutícia i forats fets per bibliòfags. Volum desenquadernat, alguns quaderns despresos o mig despresos. El primer quadern serveix de guardes, com els darrers folis del darrer quadern; de fet, el primer d'un i el darrer de l'altre han estat enganxats a les cobertes. Els vuit folis finals contenen la taula. Quaderns numerats a ploma amb xifres aràbigues al marge inferior intern. La foliació aràbiga ha de ser posterior a l'escriptura del volum, ja que entre els actuals ff. 15 i 16 manquen tres folis, dels que només en resta el taló, que queda després de retallar els fulls (de fet, si es compten, la col·lació quadra). En blanc els ff. 27v, 38v, 50v, 61v, 134v, 260v
Binding en pergamí flexible, la coberta anterior té el marge dret trencat; restes de cordills per tancar el volum
Note aquest manuscrit està dipositat actualment a la Biblioteca March de Palma de Mallorca
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 101-2 , n. 801-10
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 203 , n. 811-4
Internal Description Number of texts: 2