Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2230
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call Number 126 | Antic N. 142 du Pat. Lambert
Copied 1301 - 1400   
1392 ca. (Perarnau, per als afegits als ff. 20-28)   
1439 ca. (ff. 86-90) by Joan Martina     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-113 (foliació posterior al volum, per una mà del s. XVIII o XIX)
Collation primera unitat: 14/5 210 36/3ttt, reclam només al f. 9; segona unitat: 413/12 526 66/2tt3; tercera unitat: 74/5 88 94/2 amb reclams
Page Layout 2 columnes30 línies (f. 7 primera unitat)23 línies (f. 30 segona unitat)
Size pàgina 292 × 220 mm (f. 1)
caixa 215 × 150 mm (ff. 1-19, primera unitat, mesurat al f. 7)
columna 215 × 70 mm (f. 7)
caixa 217 × 168 mm (segona unitat, ff. 80-90, medit al f. 30)
columna 217 × 80/78 mm (f. 30)
caixa 215 × 152 mm (tercera unitat: ff. 91-119 medit al f. 92)
columna 215 × 70/1 mm (f. 92)
Hand semigòtica de 1400-1439 (als ff. 1-19 primera unitat)diverses cursives del s. XV (als ff. 19v-28v) semigòtica amb influx de la cursiva del s. XV, ca. 1400-1439 (als ff. 29-70v segona unitat) diverses cursives (als ff. 90-90v) semigòtica ca. 1400-1439 (als ff. 91-119 tercera unitat, tota en llatí)
Watermark trèvol amb creu (als dos primers quaderns, primera unitat codicològica,) (del tipus Piccard XII I 51, Bologna: 1324 i XII I 54, Lucca 1331;)
arc amb sageta (als quaderns tercer i quart, segona unitat;)
cercle dos cercles atravessats per una antena acabada amb creu (tercera unitat)
Pictorial Elements primera unitat: rúbriques en vermell, alguns calderons en vermell, inicials de paràgraf amb fons vermell, les caplletres en blau o vermell duen decoració a ploma del mateix color que la lletra; segona unitat: caplletres principals de tres unitats de pauta, les altres de dues alternen blau i vermell, rúbriques en vermell, calderons alternen negre i vermell, inicials de paràgraf amb fons vermell; tercera unitat: caplletres en blau o vermell, sense decoració, calderons que alternen blau i vermell
State justificació a mina de plom; primera unitat: línies verticals assenyalant tots els marges, primera línia escrita i senyals de perforacions situades a prop dels talls; segona unitat: la pauta no assenyala el marge superior, i per a les mides considerarem com escrita la primera línia, línies de justificació que només assenyalen els marges verticals, sense senyals visibles de perforacions; tercera unitat: primera línia en blanc, línies de justificació que assenyalen tots els marges, senyals de perforacions situades a prop del tall totes menudes i de forma rodona
Condition en mal estat, força fet malbé, acèfal, incomplet i sense relligadura. Als actuals ff. 29-41 hi ha una foliació antiga, feta per mà del copista amb xifres aràbigues (1-13), amb la peculiaritat que les xifres de la segona desena s'han de llegir de dreta a esquerra, només afecta a una obra
Binding desenquadernat, conservat dins d'una carpeta de cartró lligada amb betes
History of volume Adquirit 1746 a quo
Previous owners Gil Sánchez Munyoz   (anotacions a la tercera unitat del volum)
Malachie d' Inguimbert, Bisbe de Carpentras [1735]   1746 ad quem [?]
Note exemplar format per l'addició de tres unitats originals on els fulls en blanc s'han omplert amb anotacions diverses, principalment receptes i oracions. Un lector del s. XVIII o XIX va escriure als marges la identificació de les obres. A més, les tres obres fonamentals (primera i tercera en llatí i segona en català) són de lletra librària i acurada, sobre pauta, mentre que les altres són cursives diverses
References Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1992), “El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 63
Duhamel et al. (1901-03), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques en France. Départements. Carpentras 34:64-65
Internal Description Number of texts: 14