Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2221
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca
Collection: Call Number Causa Pia 9 | Antic Causa Pia 27
Copied 1701 - 1800   
Writing surface Paper
Leaf Analysis pp.: 512
Binding pergamí
Note còpia de F. Al final hi ha sis folis d'índexs. No es va localitzar a l'arxiu (gener 2008)
References Avenoza (2008), Inspecció personal
Pérez Martínez (1958), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 221 , n. 23
Llull et al. (1930), Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits xvi
Internal Description Number of texts: 1