Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2214
City and Library Cambridge BITECA libid 1086 Houghton Library of the Harvard College Library Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number *SC.M3318.C555o
Imprint Valladolid 1555
Sebastián Martínez
Writing Surface Paper
Format 8au
Leaf analysis ff.: I + 1-276 + I
Collation A-Z8 AA-LL8 MM4
Size pàgina 142 × 90 mm (portada)
Font romana
Pictorial elements Altres: com l'exemplar principal
Condition en bon estat, els talls inferiors amb taques morades. Errades a la foliació: 14 (per 24), 231 (230), 147 (per 247)
Binding en pell marró sobre cartró dur, ss. XVIII-XIX?, amb decoració renaixentista, ferros en sec i amb els motius centrals en daurat; llom amb tres nervis i florons daurats als entrenervis
Previous owners (in chronological order) Braojos (Floruit 1573 ca.) (a tinta, a la portada)
Arévalo: Compañia de Jesús 26 (ex-libris a la portada: “Es del Colegio de la Compañia de Jesus de Arevalo y de su libreria”)
Imrie de Vegh (price: 90 lliures) (ex-libris a l'interior de la coberta posterior: “HARVARD COLLEGE LIBRARY || The Gift of | Mrs. Imrie de Vegh”)
Note al teixell, una anotació a ploma de molt mal llegir, “obj. ” [?]. Exemplar profusament anotat, amb passatges subratllats i la traducció de mots interliniada al castellà. A l'interior de la coberta anterior, a ploma, per la mateixa mà que anotà el text es transcriuren uns versos en castellà, en un mal llatí i en italià: “Amor per un martir tu non cominci | E laspereza de mis males quiero | Eripit iuditum Amor | Plega a Dios hermosa Flor | que os pueda ver el cielo, | quien nunca os vido en el suelo | sin trabajo y sin temor”; el segon es troba a BIPA TEXID 7874; aquesta mateixa mà ha escrit algunes anotacions en llatí a l'interior de la coberta posterior: “Fortuna miseris reddeat…”. Al peu de la portada, a ploma “Felicitatis via cognitio Dei”. Al f. 215v imprès en horitzonal amb la correcció d'errades, tatxat a tinta fent un aspa. Al peu d'aquest foli, a tinta i a mà, “Compl. anno. Domini 1573ïï, anotació de la mateixa mà que la de les anotacions marginals, cosa que pot indicar la data en la que va donar per acabat el seu treball. La taula del volum comença al f. 126 i duu al peu, centrada a ploma, una foliació del s. XVI que va de l'1 al 61 i continua al foli que segueix, que és en blanc
References (most recent first) National Union Catalog Pre-1956 Imprints (1968-81)
Soriano (2005), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'edició de 1555 d'Ausiàs March, Obres (2005)
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Labrador Herraiz et al. (2003), BIPA = Bibliografía de la poesía áurea. Base de datos digital , n. TEXID 7874