Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2214
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number 902 | Antic 9-12-108
Copied València [?] ,  1481 [?] - 1520 [?]   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + III + j-xxxvj + 1 s/n + IIII + Iff.: I + III + 1-40 + 1 + 4 + I
Collation 14/3t 22/1 3-58 66
Page Layout 13 línies (f. 2)12/14 línies
Size pàgina 262 × 187 mm (f. 2)
caixa 175 × 117 mm
Hand gòtica librària
Pictorial Elements Caplletres: al f. 1r dues caplletres miniades de tipus renaixentista sobre fons blau, la resta alternen blau i vermell, amb decoració a ploma; als ff. 8r i 10v trobem caplletres amb motius vegetals i al f. 12r una caplletra historiada (coronació de la Verge)
Rúbriques en vermell
Altres: foliació original en vermell, interrompuda als fulls del segon quadern, en un bifoli intercalat. Hi ha també una foliació moderna que seguirem
Other features Justificació: línies verticals que arriben fins als marges a mina de plom, línies horitzontals que s'aturen a la caixa. En part del volum totes fetes a tinta vermella i pauta traçada per tres línies verticals i tres d'horitzontals que arriben als marges. Els folis a partir del f. 39v duen a més de les línies descrites, una línia vertical situada a 54 mm del marge dret, que podria molt bé ser la delimitació d'una segona columna de foli i que si la primera tingués les mateixes característiques, deixaria un intercolumni de 9 mm, quedant una bona estructura de la pàgina
Justificació: això fa pensar que aquests folis van començar a pautar-se pensant que havia de dur text a dues columnes i no es va fer la darrera línia vertical en adonar-se’n que anava a línia tirada
Pautat: línies de guia per als renglons que també s'aturen a la caixa, en tinta marronosa o sanguina
Ús de la primera línia de la pauta: als folis com el f. ii en què els renglons tenen dues línies, una de base de l’escriptura (2 mm per sobre d’ella) i una altra per delimitar l’alçada de la lletra (fins el marge inferior del traç superior horitzontal); en altres folis com el xiij (= 16 modern) la primera línia queda en blanc, tot i que també hi ha línies de base i superior per a encaixar l’escriptura (tretze línies, primera en blanc)
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams
Music S
Condition volum en molt bon estat. Foliació original en tinta vermella i xifres romanes; una de moderna a llapis al costat. Errades a la foliació: salta el f. viij 8 (en el seu lloc hi ha un taló, com si l'haguessin tallat) i en canvi no numera quatre folis entre el vij i el viiij (avui ff. 8-11 de la foliació moderna); ordena malament xxxv-xxxiiij-xxxvij-xxxvj. Hi ha un foli en blanc i pautat al final del volum. El pergamí del segon quadern és molt més fi (vitel·la) que el de l'anterior quadern. El del quadern 3 és més gruixut.
Binding restaurada, pell sobre fusta, amb ferros renaixentistes en sec del s. XVI, com la del ms. 903 de la mateixa biblioteca, semblant a algunes de les de Felipe II de El Escorial. En restaurar-la s'ha enganxat sobre una coberta nova les restes que es conservaven de la relligadura original; llom amb quatre nervis (modern)
Note els fulls de guardes són de paper i pergamí. Notació musical als ff. 23v-26 (Clementissime domine). Anotació posterior en llatí per mà cursiva al peu del f. 39 modern.
References Catalogat a: Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 2