Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2208
City and Library Cambridge BITECA libid 1253 Harvard College Library. Law Library Harvard College Library. Law Library
Collection: Call Number Rare Ac C357 495
Title of volume CONSTITUCIONS | de | CATALUNYA
Imprint Barcelona 1495-02-20
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: IV + I + i-ccxxxxvii + 2 ff. bl. + ccl-cccxlii + 1 f. bl. + 1-34 + I + IV
Collation a2-8 b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M5 N8 *2 A2-8 B-C8 D1-10
Size pàgina 293 × 220 mm (aij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: sense gravar, igual que l'exemplar d'Houghton
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb taques d'humitat; errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3); E.iii.i (per E3 del segon quadern); nombrosos errors de foliació: iii (per 2), repetit xvi, xvi-xxiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-xxxviiii (per 53-55; seqüència igual a la de l'exemplar de Sevilla), l-lv (per 56-60), lxi (per 67), salta a lxiii (per 68) i d'aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxviii (per 73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-105), c-cxv (per 106-121), cxv (per 122), cxvii-cxxxi (per 123-137), cxxxii (per 138), cxxxiiii-cxxxvi (per 139-141), cxxxvi (per 140), rep. cxxxvii (per 143-144), cxxxxi (per 145), cxli-cxliii (per 145-148), cxlvii (per 152), cxlvii (per 153), cxlix (per 154), cl-clii (per 155-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161), clxvi (per 162), cxxxxvi (per 163), cxxixviii (per 164), clix (per 165), lx-lxiii (per 166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxii (per 174-248), ccxliiii-ccxxxxvi (per 249-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els fols. 254 i 255 (aquest en blanc), ccl-cclxv (per 256-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii (per 275), cclxx-cclxxi (per 276-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciiii (per 312-315), cccii (per 316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357); folis 3, 34, 291-292 en blanc; una mà a ploma començà a corregir els errors sobre la mateixa numeració romana, però, adonant-se dels greus errors, afegí una segona foliació en aràbs, també errada a partir del fol. 294; error d'enquadernació al segon quadern M: folis Miii i Miiii enquadernats al revés (M4-M3), coresponen als folis impresos cccxxxiiii-cccxxxiii
Binding moderna, en pergamí lleugerament decorada en ferros daurats; amb 5 nervis, decoració en ferros secs al llom. Tall daurat
Previous owners (in chronological order) Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior (.Vollbehr. | .Inkunabel. Sammlung.))
Note etiqueta amb la data d'entrada de l'exemplar a l'interior de la coberta posterior: “HARVARD LAW LIBRARY. Received DEC 16 1939”. Bocí de paper dins del volum mecanografiat amb dades relatives a l'exemplar, en alemany (possiblement de Vollbehr). Abundants notes marginals a ploma per diferents mans del s. XVI (una d'elles intenta corregir la foliació, també a la taula). Al primer foli de la taula, tampó de color violeta procedent d'una biblioteca de mal llegir. Al foli Iv de guardes, notes a llapis de l'edició. El “Pròleg” i la “Taula” estan enquadernats després dels “Usatges i constitucions”
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)