Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2207
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call Number 4-3-44 (1) | Antic E. M Tab. 67 N. 18; R. 7671; 771
Title […] Ortigús/ | Plant | dela SS. | Virgine | et alior
Printed Barcelona ,  1528-08-05 (colofó) by Johannes Rosenbach     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 23 (= I + 22)
Collation a8 B8 C6
Page Layout 2 columnes (ff. a ii-[a viiir], b i-b iiiir, [b viv]-c vv) 39 línies (f. aiij)
Size pàgina 199 × 138 mm (a iij)
caixa 159 × 211 mm
columna 159 × 54 mm
Font gòtica
Watermark columna
Pictorial Elements Altres: orla a la portada, amb motius vegetals i àngels; al verso gravat representant la crucifixió amb la Verge i sant Joan al costat de la creu i els símbols dels evangelistes als quatre angles; als ff. iiiv, [a viiv] i [c v] es repeteix el mateix gravat representant la crucifixío amb la Verge i sant Joan, més petit que l'anterior, que ocupava tot el foli; al f. a iiiiv gravat representant la mort; al f. [a v] la Verge i els apòstols a Pentecostes. La primera aplletra està gravada i decorada amb una figura humana; al f. [a viii] la coronació de la Verge pels àngels amb el nen als braços, dins d'una orla re
Condition en bon estat, marge superior retallat; exemplar sense foliar
Binding en pergamí flexible, amb corretgetes de badana per lligarla
Previous owners Hernando Colón, bibliòfil   1539
Associated MSS/editions manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
Note al capdamunt del llom a ploma, deteriorat, el N. 18 i al peu una etiqueta amb el 44. Al volum estan relligats junts dos impresos. A la primera guarda hi ha una signatura a ploma, ratllada M 67 18; al verso el R. 7641, també ratllat i al seu costat el núm. 771. Al marge superior del primer full el núm. de Colón 9876. No duu anotació de compra
References Tractat a: Mahiques (2011), “Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu d'Esperança y los goigs: un imprès amb obres de Narcís Vinyoles”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63 = Miscel·lània Albert Hauf, 2
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 12 , n. 205560
Facsímil: Reproducció parcial del Plant de la Verge Maria i altres poemes (Sevilla: Colombina 4-3-44) (2003)
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 531 , n. 51
Tractat a: Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 3
Tractat a: Rodríguez (1967), “Autores espirituales españoles en la Edad Media”, Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 1. Siglos III-XVI , n. 229
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2114
Tractat a: González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers 110 , n. 247
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:464-65
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 3 , n. 3278
Internal Description Number of texts: 23