Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2202
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call Number Real Cancillería 663
Title Furs nous del Rey Namfos regnant
Ffurs nous del .R. Namfos Regnant
Furs nous
Copied 1421 a quo - 1500 [?]   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-8 + I + 9-100
Collation 18 2-316 412 51t2 66 78 832
Page Layout 40 línies (f. 2)34 línies (f. 16)36 línies (f. 25)35 línies (f. 64)41 línies (f. 76)
Size pàgina 289 × 215 mm (f. 2)
caixa 215 × 160 mm
caixa 210 × 150 mm (f. 16)
caixa 190 × 133 mm (f. 25)
caixa 203 × 145 mm (f. 64)
caixa 184 × 118 mm (f. 76)
Hand moltes mans, una per quadern (excepte tercer i quart) i dins de cada quadern també diverses mans
Watermark flor de sis pètals (primer quadern)
tisores obertes (segon quadern)
campana (tercer quadern)
flor tulipa / flor amb tall i dues fulles (quart i cinquè quadern)
muntanya de tres cims amb creu (sisè quadern)
corn de caça (setè quadern)
Pictorial Elements sense decoració, excepte el tercer quadern (ff. 40-51) on es comença a fer les rúbriques en vermell. Caplletres sense fer, amb lletres de guia
Other features Justificació: pautat tabel·liònic (primer quadern)
Justificació: sense pautat (segon i cinquè quadern)
Justificació: a mina de plom (tercer, quart i sisè quadern)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (en el sisè quadern trepitjada) (tercer i quart quadern)
Perforacions: sis perforacions (sisè quadern)
Reclam: un únic reclam al darrer foli del quadern 4, en posició horitzontal, centrat al marge inferior, dins d'una banda
Condition marges deteriorats, taques d'humitat, mig desenquadernat amb folis despresos. Alguns forats de bibliòfags han provocat la pèrdua de text, per exemple al primer foli. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues, sense foliació antiga excepte el sisè quadern. Folis en blanc: 9v, 22v, 23 bis sense numerar (es tracta d'un foli retallat entre el 24 i el 23 que no s'ha foliat modernament), 36r
Binding antiga, en pergamí tou, d'arxiu, una mica restaurada. Guardat dins de carpeta.
Note molt poques notes marginals. Primer quadern, furs del rei Pere, segon i tercer, furs d'Alfons, quart, cinquè i sisè, rei Joan II, setè, rei Martí, vuitè, furs en llatí. Al f. 62 segueix un numerat 67, amb un text en llatí que no té res a veure amb el que es copia als ff. 61 i 63, segurament fou intercal·lat aquí (la foliació moderna a llapis en dóna constància). A l'interior del pergamí que fa de coberta posterior es llegeixen unes línies que poden ser versos a sota d'un text llatí; el text català sembla de lletra del s. XV avançat o inicis del XVI: “Ni hom ni mil de morella… may son bons [a la dreta, lligat per una clau a aquestes quatre línies] | Ni bou nj ase de chert… [may son bons] | Ni fill dela vila crjat de sent matheu… [may son bons] || Sou de morella | ffoch qujs crem senyer | a vos hi aella”. Aquestes línies s'han escrit probablement quan el pergamí ja servia de coberta al lligall
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Real Cancelleria 663 de l'Arxiu del Regne de València (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 3
Internal Description Number of texts: 11