Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2198
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number Caja 4, núm. 7 | Antic Caja 4, núm. 12
Title fueros del año 1362
año lxij | 1362 | Por el Rey Don Pedro Enla Villa de | Monzon de consecuencia de la Guerra contra Castilla, en los que se votan diferentes impuestos y otros particulares
Copied Montsó ,  1363-03-08 by Jaume Conesa     
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-22 (fol. moderna)ff.: i-xvij (fol. antiga)
Collation 122 cobertes incloses;
Page Layout 32 línies (f. 3)
Size pàgina 376 × 290 mm (f. 2)
caixa 264 × 187 mm
Hand gòtica cursiva s. XIV
Pictorial Elements Caplletra caplletra inicial de cinc unitats de pauta, traçada al marge intern, de la mateixa mà i tinta del copista
Altres: sense cap més decoració
Other features Justificació: a mina de plom; les línies de justificació no es prolonguen gaire a partir dels angles de les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: just per sobre
Perforacions: rodones als quatre angles de les caixes i també senyalant les línies fonamentals de la justificació, visibles prop dels marges; sense línies de guia per als renglons
Reclams: sense reclams per tractar-se d'un sol quadern
Condition bon estat de conservació, tot i que el fet que no tingui coberta pròpiament dita fa que els marges estiguin doblegats. Doble foliació moderna, a llapis, en xifres aràbigues; una, situada a l'angle superior dret, inclou la coberta, l'altra, a l'angle inferior dret, no. El text s'acaba a la meitat del f. 19r, la resta són en blanc.
Binding un bifoli del mateix pergamí, inicialment en blanc i anotat més tard amb la descripció del contingut
Note no és segur que Conesa sigui el copista, però sí certifica la correcció d'aquesta còpia de la cancelleria reial. Algunes anotacions marginals escrites i altres numèriques. Aquesta certificació dels ff. 18v i 19r és en una tinta diferent a la resta del text i presenta les línies més juntes
Subject Volum notarial datat
References Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 434
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 8
Internal Description Number of texts: 1