Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2170
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/875 | Antic 875 | Antic A.170 C-201
Title DIURNO | VIRGINALE
Diurno v. | Oficio Virginal | y Horas canonicas ve [sic] de la | Virgen Nuestra | Se¤ora en Lengua | Latina y vi | tela
Copied 1401 - 1450 (Puig i Oliver)   
Writing surface Vitel·la
Format 12au
Leaf Analysis ff.: 168 (= I + 1-154 + 2 + 155-164 + I)
Collation 12 2-1610 172 1810
Page Layout 16 línies (f. 7r)
Size pàgina 125/127 × 96 mm (f. 7)
caixa 80 × 50 mm
Hand gòtica
Pictorial Elements Caplletres: s'han perdut diversos folis que contenien inicials il·luminades de gran format, en el f. 5v encara se'n veuen restes i es conserven als ff. 75, 121v, 155, 162v. Són de color blau amb tocs de rosa i malva sobre fons d’or. En surten mitges orles dels mateixos colors, amb motius florals i besants daurats amb petits raigs negres
Caplletres: daurades i blaves, amb filigrana i antenes de colors malva per a les lletres daurades i rosat per a les lletres blaves, alternant a l’inici i dins de paràgraf
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a tinta, lleugerament morada, amb línies de guia per als renglons
Pautat: tipus Derolez 12
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: no són visibles restes de perforacions
Reclams: en posició vertical, a l'anglesa, arrenglerats amb el marge interior de la segona columna a tots els quaderns llevat del segon
Condition el primer quadern probablement és incomplet. Els primers 13 folis formen una unitat clarament distingible a la relligadura, amb una llacuna entre el 5è i el 6è (on el text comença en l’aire), desafortunadament, un cosit suplementari que ha reforçat el plec impedeix d’esbrinar-ne l’estructura. Entre els ff. 28 i 29 n’hi ha un sense numerar. S'han perdut folis al quadern 17è, car el reclam del quadern anterior és “nidor” i el foli següent (f. 154) comença amb: “anima mia”; segueixen a aquest foli altres dos sense numerar per la foliació moderna (154bis 1 i 154bis 2) que són en blanc; pel que sembla, deuen mancar els folis 1-3 de la primera part del quadern 17è i els 3-5 de la segona, que haurien romàs en blanc i en tallar-los es va produir la pèrdua de les seves parelles de la primera part del plec, d'aquest quadern, doncs, es conserven només dos bifolis solidaris. Foliació del segle XX, contínua, a llapis
Binding pergamí, del s. XVII, amb corretgetes i gafets d'ivori
Associated persons Nom de al f. 154bis 1, en una anotació, s'esmenta a: Ramon de Roda (fill) (D.) (“son fescosas | per a coa hol [..] ij | no ne an e es ore 571 | fa ça ment pel | auera […]er | don ramon de roda fill”; al verso altres anotacions ratllades i proves de ploma, només es llegeix clarament el mot “donrat” i al foli següent també hi ha proves de ploma)
Note alguns dels textos llatins estan incomplets (Officium B. M. Virginis, calendari). Castro només cita l'oració d'Eiximenis sense esmentar les altres tres. Janini parla d'oracions en català al final i les enumera. Es tracta d'un llibre fet per a una dama. Al marge inferior del foli 4r, en lletra del segle XIX: “Señor don pedro y señora| Señor don andres y señora”. Al foli 5r en lletra molt clara, gairebé il·legible, de la mateixa mà: “camisas| calzones|almoadas| [il·legible per causa de la cisalla]”. Al recto del foli 154 bis, hi havia unes notes que han estat raspades. Al recto del f. 154 ter, hi ha una prova de ploma “al muy”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113334&page=1 vist 2014-08-06
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1057-63 , n. 218
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm de BNM MSS/875 (2000)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 164
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 64-5
Catalogat a: Janini et al. (1969), Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional de Madrid 60-1 , n. 43
Catalogat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 1:255 , n. 519
Internal Description Number of texts: 4