Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2163
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 1001 | Antic L. 135; VI 3
Title […] B Llull de […]io
Opera varia catalaunica
Copied 1623-01-16   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 1-51 + 52-70 + [71-92]
Collation A4 B-C8 D6 E-G8 H3/4 I8 J-K8 L10; reclams a cada foli
Page Layout 27 línies (f. 2)
Size pàgina 166 × 115 mm (f. 2)
caixa 131 × 75 mm
Hand cursiva itàlica
Watermark cercle amb croissant insert amb una creu rematada amb flors (al f. 87)
Pictorial Elements Altres: sense decoració
State l'escriptura no segueix cap mena de pautat
Condition alguns forats de corc afecten el marge interior superior. Folis de guarda inicials i 22 finals en blanc. Volum format per dues unitats codicològiques (la primera conté els quaderns A-G, la segona H-L); la foliació, de l'època en xifres romanes a ploma, és independent per a cadascuna de les unitats; en la primera, trobem signatures de quadern alfanumèriques, en la segona desapareixen
Binding despresa, pergamí flexible, amb el llom deteriorat, de tal manera que no es possible ja llegir l’antic títol
Previous owners Hug Berard, clergue secular   (ex-libris f. 1: “Est hugoni berardi pro”)
Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans   ( VI.3) (ex-libris a la tapa i al f. 1: “Es de la Llibreria del Convent de Sant Francesc de Palma”)
Associated MSS/editions manid 1691 MS: Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63. 1451 - 1525. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
Note als marges es veuen senyals de lectors com manícules. Sobre la coberta s'ha escrit en una lletra a penes intel·ligible, perquè s'ha esborrat la tinta: “R. Llull Bene[…] [?]”, “Es de la Libreria del Convento de S. Francisco de Asis de Palma”. Actualment el manuscrit té una foliació continuada a llapis, que numera els folis de la segona part a continuació dels de la primera
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000973
Subject Manuscrit datat
References Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 136 , n. 1001
Tractat a: García Pastor et al. (1963), “Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 319-20
Catalogat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 81 , n. LXVII
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d24
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 223-4
Internal Description Number of texts: 4