Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2161
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number 996 | Antic L. 151
Copied 1501 - 1600 (García Pastor)   
1491 - 1520 (Obrador)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 1-128 + II
Collation l'estat del volum dificulta molt la col·lació; el primer manuscrit són bàsicament quaternions: 1-98, sense reclams però amb signatura alfanumèrica de quadern a ploma, centrada al marge inferior; a la segona part: 18 26 38 42 510 66 710 86 95/2, sense reclams
Page Layout 30 línies (f. 1 del segon ms.)25 línies (f. 2 antic)
Size pàgina 134 × 101 mm (f. 1 del segon ms.)
caixa 113 × 80 mm (f. 2 antic, ara f. 91)
caixa 101 × 66 mm
Hand itàlica cursiva (primera obra)cursiva molt menuda del XVI (segona obra)
Watermark mà amb estel (al f. 21)
mà amb flor (al f. 46)
flor (als ff. 88-89)
Pictorial Elements Caplletres: a la primera obra es veuen lletres de guia i espais, en blanc, per a les caplletres
State en la primera unitat, justificació a punta seca amb la primera línia escrita; en la segona, caixes sense marcar, l'escriptura aprofita pràcticament tota la superfície útil del full; considerem la primera línia com escrita; sense perforacions visibles
Condition alguns quaderns despresos, alguns folis en blanc (6r, 17-18); restes de folis tallats evidenciats pels talons, per exemple, entre els ff. 78 i 79 manquen almenys sis folis. Taques d'humitat, i alguns folis afectats per bibliòfags
Binding en mal estat, pergamí flexible amb lligams, amb el llom deteriorat a la part inferior
Previous owners Urban de Ruda   (amb lletra ss. XVI-XVII signa una breu carta copiada al f. 56 del segon manuscrit i diverses proves també de cartes al verso i al f. 128v)
Ciutat de Mallorca: Col·legi de Montisió   (al peu del primer foli de text: “Collegii Balearis Montis-sion Soc Jesu”)
Associated Texts Conté al f. 44v del segon manuscrit hi ha una traducció de: texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295 castellà
Note al f. 2 -segon foli de guardes, originalment en blanc- amb lletra del segle XVIII, hi ha la taula de totes les obres contingudes al volum, que està format per dues unitats separades a l'origen, foliades modernament independentment i que, segons la taula esmentada, formaven ja al s. XVIII un sol llibre. Darrers dos folis amb anotacions posteriors i proves de ploma
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 135 , n. 996
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d22
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 170 , n. XI
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 221-2
Internal Description Number of texts: 1