Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2157
City and Library Girona BITECA libid 1151 Biblioteca del Seminari Biblioteca del Seminari
Collection: Call Number S/440 (4)
Title of volume CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA
Imprint Barcelona 1513-05-06 (colofó)
Carles Amorós
Llàtzer Millà
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 31-32v (fol. moderna en xifres aràbigues) ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation [*]2
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3) caixa 206 × 151 mm (f. 31)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat; error en la foliació moderna: del foli 32 salta al foli 31, seguint la foliació
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos. Manca la Taula de les Constitucions, que estan copiades a mà, a ploma, en un bifoli de paper amb la numeració 33-34v, enganxat al següent, erròniament foliat com a 31
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal