Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2138
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call Number c. 187a, núm. inventari 5430
Copied 1351 - 1400   
1445 ad quem (data en què es féu una còpia)   
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 2
Collation aparentment es tracta d'un bifoli, però la relligadura actual no permet comprovar si és així
Page Layout 2 columnes25/21 línies (f. 1)
Size pàgina 220 × 147 mm (f. 1)
caixa 173 × 57/55 mm
columna 170 × 55 mm
Hand cursiva catalana
Watermark altres no es veu cap mena de filigrana
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: sense justificació marcada de cap mena
Ús de la primera línia de la pauta: a efectes de mesures considerarem escrita la primera línia
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Reclams: no n'hi ha restes
Condition fragment en raonable estat de conservació
Binding moderna, mitja pasta
Previous owners Pere Pau Raval (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])   (f. 2v preliminar: “Jo Pera Pau Raval”)
Associated MSS/editions manid 1882 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 187c, núm. inventari 5430. 1401 - 1500. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1882 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 187c, núm. inventari 5430. 1401 - 1500. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
Note Aquests fulls obren un volum factici, els segueix una penitència imposada el 1451 a Madona Maria, un full de paper amb oracions supersticioses en llatí al verso (que anomenarem c. 187b) i els fragments del Valeri. Al marge de la seva còpia d'aquest primer text -avui a l'arxiu de la Mensa episcopal de Vic- Josep Serra anotà la data de 17 de novembre de 1445. El text c. 187b, no sempre llegible, comenca: “Aquesta es la guarda que ha a fer madona Johanna muller del honorable en f[…] formos […] com se promes a madona santa maria magdalena de corbera […] fer la garda .j. any e vn dja e comença a fer la dita guarda djuendres a xv. doctubre del any M cccclj. Primerament ha a dejunar tres djuendres ab viandes (…) Item que no meng neguna netura de coysa[nt?]. de totes les coses demont dites se ha aguordar vn any[…]” text incomplet, anotació en lletra cursiva que queda tallada en el marge inferior
References Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 192
Internal Description Number of texts: 1