Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2137
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call Number 110
Copied 1576 - 1625 (Massó)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-cli + I
Collation no fem la col·lació en ser un manuscrit tardà; reclams horitzontals cap a la dreta a cada foli
Page Layout 2 columnes (cxliiiv-cli) 26 línies (f. iii)36 línies (f. cxlviii)
Size pàgina 341 × 240 mm (f. iii)
caixa 264 × 125 mm
caixa 264 × 185 mm (f. cxlviii)
columna 264 × 85 mm (f. cxlviiirb)
Hand lletra del s. XVII, diverses mans i tintes
Watermark cercle amb creu trilobulada, dues lletres al peu i al centre una figura que no es distingeix bé
Pictorial Elements sense decoració, llevat que les inicials d'estrofa són de mida més gran i es troben desplaçades en una columna a l'esquerra del vers; les rúbriques de la major part dels poemes són en capitals fetes amb tinta de traç més ample que les lletres normals i també solen tenir una mida major
State justificació a punta seca, les línies de guia verticals arriben als marges, les horitzontals només superen en uns centímetres el marge; primera línia escrita, la inicial separada del cos del vers queda fora de la caixa marcada; perforacions rodones als 4 angles de la caixa i, als folis a dues columnes, als angles d'aquestes
Condition en bon estat, malgrat alguna taca de brutícia i d'humitat, túnels de bibliòfags als marges i alguns folis afectats per la corrosió de la tinta. Originalment no tenia foliació, una mà posterior l'ha foliat en xifres romanes a llapis, a l'angle superior extern. Són en blanc els ff. lvv, lxixv, cxjv i cxxxiv
Binding mitja relligadura, llom de pell verda amb quatre nervis
Previous owners Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)   1902
Note no figura entre els còdexs citats per Pérez Martínez, i Perarnau el dóna com a manuscrit perdut. Volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. A l'interior del volum es conserven folis de paper modern (s. XX) amb anotacions sobre els mss. de les obres de Llull
References Avenoza (2008), Inspecció personal
Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 80-1 , n. LXV
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 12 , n. D5
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 54
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Internal Description Number of texts: 12