Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2131
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call Number Lyell 98
Title ACHAZOR | SIVE OFFIC
Copied 1401 - 1500   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-191 + II
Collation 1-916 1018 1116 126/7
Page Layout 1 columnes (la major part del volum)2 columnes (alguns folis o parts de folis amb versos distribuïts en dos columnes, p. e. ff. 163v-164v) 36 línies (f. 30v)
Size relligadura 222 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 215 × 145 mm (f. 30)
caixa 145 × 83 mm
columna 145 × 30 mm (aprox., f. 164)
Hand cursiva hebrea dita sefardí
Watermark campana (als ff. 4-178) (semblant a Briquet 4040, Pézenas: 1591, var. Bayonne: 1594, 1495;)
croissant (als ff. 180-181) (semblant a Briquet 5209, Pistoia: 1489)
Pictorial Elements Altres: sense decoració al cos del volum
Tocs de color vermell resaltant alguns passatges (podrien ser posteriors a la còpia) (als ff. 116v-117r)
Other features Justificació: s'ha emprat una mastara
Pautat: correspon a l’estructura 11 de Derolez, però les línies verticals s’aturen als angles de les caixes
Perforacions: no en té
Ús de la primera línia de la pauta: l’escriptura penja de la primera i de la darrera línies del pautat
Reclams: sí, horitzontals situats cap a la dreta
Condition volum afectat per humitats i amb taques de brutícia, alguns folis trencats foren restaurats amb bocins de paper (p. e. f. 162-165), el text, però, es pot llegir; duu una foliació en xifres aràbigues, moderna, disposada segons l’ús hebreu. Es veuen alguns reforços de fons de quadern de pergamí
Binding antiga, en pell marró decorada amb ferros secs que dibuixen als plans una greca emmarcada amb dobles filets, i quatre nervis al llom emmarcats horitzontalment amb filets senzills, al segon hi ha el teixell amb el títol del volum i al darrer s’ha enganxat un bocí de paper amb la signatura actual del volum “M. S. | Lyell | 98”; talls enfosquits, tal vegada eren pintats de negre
Previous owners August Frederic d'Anglaterra (Príncep), Duc de Sussex [1801 - 1843]  
James P. R. Lyell  
Note els poemes catalans són als ff. 161-167, dins d'un volum que recull poesies hebrees litúrgiques, para-litúrgiques i profanes. Els bifolis centrals de quadern estan protegits amb un taló. Proves de ploma, mostres cal·ligràfiques, dibuixos i textos afegits als folis de guarda finals. Els textos estan numerats al marge en xifres hebrees de l’1 al 363 segons el catàleg, corresponent als poemes catalans els núm. 313-314, 318 i 321. Duu reclams a cada foli a la primera part dels quaderns, situats horitzontalment en el marge inferior a prop del plec, al final dels quaderns reclam situat en la mateixa posició, tot i que en algun foli trobem també reclam, tot i que no li correspon, com p. e. als ff. 41v i 43v, 138v i 140v (primer i tercer de la segona part d’un quadern, respectivament), f. 57v, 73v (primers de la segona part d’un quadern), 105v i 106v (segon i tercer de la segona part), els casos on hi ha reclam al verso del primer foli de la segona part dels quaderns podrien ésser equivalents a les marques en forma de creu que es troben al primer foli de la segona part dels quaderns amb signatures, assenyalant que es tracta del bifoli central; al quadern 11è no es veuen tots els reclams interiors de quadern en haver-se perdut part dels marges, ara substituïts per bocins de paper. El sistema de reclams acaba amb el quadern 11è, que ja no té reclam al final, car era un plec que acabava amb folis en blanc, omplerts més tard per altres mans
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Blasco Orellana (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Lyell 98 de la Bodleian Library. Anònim jueu (2013)
Descrit per: Faulhaber (2003), Carta
Catalogat a: De la Mare (1971), Catalogue of the Collection of Medieval Manuscripts bequeathed to the Bodleian Library Oxford by James P. R. Lyell 276 , n. 98
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1974), Cants de noces dels jueus catalans 11 i 17-59 , n. Ms. A
Internal Description Number of texts: 5