Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2110
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call Number 347.79(46.71)(002) Consolat | Núm. de registre 5253
Title Llibre de CONSOLAT DE LA [.] LOTIA
Printed Barcelona ,  1645 (portada i colofó) by Sebastián de Cormellas     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 1-142ff.: 8 s/n + 1-130 + 12 s/n
Collation 8 A-O8 P-T6
Page Layout 2 columnes (a tot el volum, llevat dels ff. ✠j-✠ijv s/n, 118v, 127-130v) 40 línies (f. 2ra)
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
caixa 243 × 155 mm
columna 243 × 75 mm
Font humanística de diverses mides
Watermark creu creu lobulada sobre dos cercles, un damunt l'altre, el superior amb una “T” i l'inferior amb una “A” (al paper que cobreix la part interior de la relligadura)
Pictorial Elements Caplletres: habitades, decorades amb l’història de Tobies (f. ✠ij), amb una història de caçera (f. ✠ijv), dusfiguresmasculines sostenen la lletra sobre un terra amb disposició geomètrica i un fons amb decoració geomètrica, però també vegetal (f. 112va), dues figures masculines nues una a cada costat de la lletra, amb plantes a les mans que decoren el fons de la lletra i que formen part del cos de la figura de l’esquerra (f. 129) (inicials principals)
Caplletres: amb decoració vegetal més o menys elaborada (inicials secundàries del primer plec)
Caplletres: de 3 UP amb decoració vegetal (ff. 1ra, 7ra, 93va, 103ra, 103rb, 107va, 108vb, 119ra, 127v, 128v)
Caplletres: de 2 UP sense decoració
Il·lustració gravat amb un vaixell i l'escut de Barcelona sense cap corona i posat sobre unes ones (a la portada)
Il·lustració gravat al peu del foli amb decoració vegetal que té a l'interior el monograma de Jesucrist (f. ✠ viijv)
Il·lustració una crucifixió amb sant Joan i les tres Maries a l’esquerra i personatges masculins (els del segon pla amb llances) a la dreta (f. 118v)
Il·lustració escut (al peu del f. 127)
Altres: part d'algunes r
briques en cursiva

Condition exemplar en bon estat malgrat algunes taques de brutícia. El f. ✠ jv és en blanc. Els set folis de la taula preliminar van sense foliar; la foliació del volum acaba al f. 130, a partir del 131 sense numerar. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners Joan Gomila (Floruit 1550 [?] - 1600 [?])   (ex-libris a la portada: “Ex libris Joannij Gomila J.C.R?”)
Note a la portada la mateixa mà i tinta que ha escrit la nota de posseïdor ha ratllat d'altres anotacions que podrien ésser signatures d'antics propietaris del volum. Topogràfic: 58-V
Internet http://media.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/ff3/98b/b28/2b1/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/imagenes/ff398bb2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_22.jpg vist 2013-07-13
References Catalogat a: Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Facsímil: Reproducció de la portada de l'exemplar de Perelada del Llibre de Consolat de Mar (ed. 1545) (2003-05)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 16
Number of copies in edition 6


Copy no. 1 BITECA  copid   1437
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number R-400 | Antic Vitr. II-37; Reg. A. 2138
Writing surface Paper


Copy no. 2 BITECA  copid   2062
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-2 | Núm. de registre 16438
Title of volume CONSOLAT
Writing surface Paper
Format Foli
State exemplar complet
Leaf Analysis ff.: 135 (= II + 1 + 1-130 + II)
Collation 8 A-O8 P-T6
Size relligadura 295 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 203 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition guardes inicials i finals modernes, de l'època de la relligadura. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern, exemplar en molt bon estat. Exemplar restaurat, afegint pasta de paper als llocs on s’havia perdut; la segona columna del f. 7 s’havia perdut i fou substituïda un bocí de paper escrit a mà imitant la lletra de l’imprès
Binding moderna, pell gravada sobre taula, llom amb cinc nervis; sanefa envoltant l’interior dels plans amb motius vegetals daurats, guardes de paper d’aigües marmolejat en negre, vermell i tons grissos
Previous owners Miquel Planas, mercader   1645-04-15 (al f. 1 prel. antic es llegeix: “Lo present libre me ha donat lo Sr. Miquel Planas Mercader consul de latia en lo preset any a 15 de abril 1645”)
Note el Miquel Planes que consta a l’exlibris és un dels promotors de l’edició. Al f. 1 prel. una altra anotació amb la data de 1867 i una firma de mal llegir “Paitor” o “Pastor” [?]; alguns passatges del text subratllats i amb anotacions marginals. Els dos folis de guarda inicials i finals són contemporanis de la relligadura. Segell de l’Institut d’Estudis Catalans rodó, a tinta, a la portada i a d’altres indrets del volum. Exemplar sense anotacions marginals de lectura
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/c10-vi-2/c10+vi+2/1%2C10%2C11%2CB/frameset&FF=c10+vi+2&1%2C1%2C/indexsort=- vist 2017-05-24
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (1645), exemplar de la BdC 10-VI-2 (2007)


Copy no. 3 BITECA  copid   2063
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-30
Title of volume Consulatus logis Ma[…]
Writing surface Paper
Format Foli
State exemplar complet
Leaf Analysis ff.: 152 (= I + 8 + 1-130 + 12 + I)
Collation 8 A-O8 P-T12
Size pàgina 241 × 150 mm
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition sense errades a la foliació; els marges dels primers folis estan una mica deteriorats
Binding pergamí flexible amb presilles, les tanques del darrera s'han perdut; talls pintats de vermell
Previous owners Antoni Cervera i Bofarull (Floruit 1650 [?] - 1750 [?])   (a la portada: “Ex libris Antonij Ceruera et Boffarull”)
Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver   (ex-libris imprès enganxat a la coberta anterior: “Biblioteca de Don Prospero de Bofarull”)
Note dibuixos a ploma maldestres a l'exterior de la coberta. Al f. I prel. una anotació sobre el text: “Para la inteligencia de algunas palabras catalanas vease el vocabulario del to[mo] 2o de Capman historia sobre la marina (…) proceres”
References Reproducció parcial del Consolat de Mar (1645), exemplar de la BdC 10-VI-30 (2007)


Copy no. 4 BITECA  copid   2036
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number XVII-2526 | Antic 783
Title of volume CONSUL | DE | BARCEL
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (= II + 8 + 1-130 + 12 + II)
Collation +8 A-C8 D2/4 E-O8 P-T6
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu dins d'un marc ondulat sota d'una corona que acaba per envolcar-la (al paper de les guardes)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition volum deteriorat per paràsits, alguns passatges destruïts al principi i al final. Al quadern “D” manquen els ff. 27-28 [D3-D4]; els dos darrers quaderns segueixen les signatures anteriors però aquestes són de caixa diferent
Binding mitja relligadura, cartó recobert de paper d'aigües de colors blavosos, llom de pell amb cinc nervis i daurats (flors als espais entre els nervis) i una enganxina de paper al peu del llom a una signatura antiga
Previous owners Lluís Fontcuberta (Prevere), clergue secular   (ex-libris a la portada, lletra de la segona meitat del s. XVII: “Ex libris Pri Ludouici Fontcuberta”)
Note algunes anotacions marginals
References Avenoza (2003), Inspecció personal
Avenoza (1998), Inspecció personal
Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany


Copy no. 5 BITECA  copid   3175
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call Number BH FLL 21951
Writing surface Paper
Format Foli
State exemplar complet
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + 12 s/n
Collation 8 A-O8 P-T6
Size pàgina 306 × 210 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition portada deteriorada, en mal estat, túnels de bibliòfags, marges deteriorats. En blanc el verso de la portada. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding cartó amb llom de tela en color blau
History of volume Adquirit 2000
Note alguns passatges subratllats i amb anotació marginal (p. e. f. 113ra). Segell de la Biblioteca del Ministerio de Fomento. Al peu del llom enganxina de paper amb la signatura. A la portada, a llapis 17601 i 19609 amb numerador de tinta; al f. ✠2 al marge superior, a llapis, la signatura actual
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal


Copy no. 6 BITECA  copid   3234
City and Library Oxford Jesus College Fellows' Library
Collection: Call Number H.2.9.G.
Title of volume LIBRE | DE | CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 + 8 + 1-142 + II
Size relligadura 203 × 208 mm (pla anterior)
pàgina 283 × 200 mm (f. 2)
Pictorial Elements Altres: les primeres caplletres són gravades, la resta inicials no tenen decoració; a la portada hi ha un gravat amb un vaixell i l'escut de Barcelona; al f. ✠ 8v gravat amb decoració vegetal que té a l'interior el monograma de Jesucrist
Condition volum restaurat, folis primers i darrers de la obra. algunes taques d'humitat. Exemplar no llegit, malgrat les taques i la restauració no hi ha cap nota de lector. Foli de portada restaurat, manca el marge inferior exterior que impedeix llegir les dades d'impressió (Comelles no es pot gairebé llegir, de la mateixa manera que és difícil llegir l'any en xifres romanes). Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern. Els set folis de la taula preliminar van sense foliar; la foliació del volum acaba al f. 130, a partir del 131 sense numerar
Binding en pell marró, una mica gastada; llom amb cinc nervis i talls jaspiats en blau i vermell
Note Ex-libris del college enganxat a l'interior de la coberta anterior i al damunt la signatura anotada a llapis: “. 2. 9. Gall”. Al f. 1 anotació en holandès (entre els folis de guarda i l’inici de l’obra)
References Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar de 1645 (Jesus College, Oxford) (2013)