Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2100
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 302
Title Manuscrito in lingua catalana del […] nel quale videro molte armi de Famiglie piu nobili Catalani | salpo 2do | scallzia 22
Copied 1491 - 1510 (ed. Recort)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 280 (= II + 1-278 + II)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 335 × 222 mm (f. 166)
caixa 245 × 145 mm
Hand humanística de tres mans diferents
Watermark flor (al cos del volum,) (semblant a Briquet 6699-6705, Itàlia: 1472-1496;)
anell (al f. 272,) (Briquet 690, Genova: 1505-7)
Pictorial Elements Altres: tres escuts (als folis 185r, 201v i 203r)
Condition duu una numeració de paràgrafs del s. XVI; al paràgraf 72 manca un full; els ff. 162r-163v, 202r, 203v-205r i 243v-245v són en blanc. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues
Binding antiga, en pergamí
History of volume Adquirit 1915
Previous owners Fransin Blanch (Mossèn), Cavaller   (nota al foli 164r: “Questo libro in lingua catalana lo portó Fransino Blanch da Barzelona in Napoli a tempo chi venire con l'essercito del re cattholico alla conquista di questi Regnio, et perchi dentro vi sono molte imprese de famiglie, le piu nobili di Barzelona et si ragiona anco de molti fatti d'armi dalli Re d'Aragona, et per memoria et antiquitá del detto Fransino, lo teniamo)
Ramon Soriano i Tombas, arquitecte   1894 (en aquesta data estava en el seu poder)
Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930)  
Associated Texts Conté als folis 1r-51v: texid 2222 Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471 italià
Conté als folis 67r-159v: texid 2222 Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471 castellà
Conté als folis 155r-159v: texid 2228 Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490 castellà
Other associations Works cnum 2717 MS: Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490. Ripoll: Lambert Mata, XI, 1491 [?] - 1510 [?]
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat al llibreter entre 1912 i 1915. De lletra posterior a la còpia duu anotacions marginals referents a la casa de Montcada. Les dues últimes obres foren escrites a rengló tirat
References Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Tractat a: De Miranda (1998), “Ad futuram rei memoriam. Il senso di un'origine catalana per una famiglia napoletana e la storia di un codice di Gabriel Turell”, La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari, 11-15 ottobre 1995)
Tractat a: Turell et al. (1992), Arbre d'Honor
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:40
Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 64
Tractat a: Turell et al. (1894), Recort. Obra feta per Gabriel Turell, de la Ciutat de Barcelona en l'any 1476. Edició acompanyada d'un Prefaci i d'un Index alfabetic xi-xii
Internal Description Number of texts: 3