Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2091
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/13208 | Antic 13208
Copied El Escorial ,  1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”) by Francisco Pérez Bayer     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 275 (= V + 1 + 1-265 + IV)
Collation volum format per quaderns de mida variable, normalment de vint folis
Page Layout 2 columnes (ff. 69-72)28 línies (f. 3)
Size pàgina 315 × 215 mm
caixa 226 × 137 mm (f. 3)
Watermark lletres “TB” dins d'un cercle decorat (al f. 9,) (una de molt semblant, amb les lletres “TR”, i amb el mot “ROMANI” com a contramarca o marca complementària es troba a Gayoso, 231, del 1795 i procedent d'un paper probablement fabricat a Capellades; també Gayoso assenyala una altra, la n. 232, només amb les lletres, que aquest cop són “HR”, també procedent del mateix fabricant de Capellades, Romaní)
Pictorial Elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: no s'aprecia cap tipus de pautat
Reclams: reclams a cada pàgina
Condition els folis de guardes inicials i finals, el preliminar i els ff. 12v-13v, 18-19v, 44-45, 65, 72v-73, 99-103v, 105-107v, 136-137v, 195v-197v, 208v-211v, 213 i 215r-v són en blanc
Binding holandesa, llom de pell amb nervis
Associated MSS/editions Còpia de: manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406. Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
Còpia de: manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
Còpia de: manid 2064 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.III.2. Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
Còpia de: manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Còpia de: manid 1018 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12. 1323 a quo - 1400. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
Other associations MSS or Printed Editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
manid 1362 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.I.3. Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406. Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
Note còpia de diversos tractats de manuscrits de El Escorial
Subject Manuscrit datat
References Facsímil: Microfilm del ms. 13208 de la BNM. Còpia de diversos tractats (2000)
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Gayoso Carreira (1994), Historia del papel en España 3:101 , n. 231-232
Tractat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume 1:12 , n. Ms. M
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 Ms. E'
Tractat a: Averçó et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer 1:xxix
Internal Description Number of texts: 27