Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2085
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number h.II.9 | Antic V.Z.7 | Antic y.h.9 | Antic Est-15-2
Title Ordinations fetes per lo molt alt Senyor en P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua cort:
Copied 1560 ca. (Schena)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 173 (= V + 5 + 1-161 + II) (els tres primers folis preliminars contenen les rúbriques, mentre que els dos que segueixen estan en blanc)
Collation 1-148 1510 168
Page Layout 1 columnes30 línies
Size pàgina 304 × 208 mm (f. 2)
caixa 228 × 145 mm
Hand humanística cursiva (Schena)
Watermark creu dins d'una llàgrima (a tot el volum)
Pictorial Elements Il·lustració es troba toscament un dibuix del rei Pere d'Aragó (al f. 54v)
Other features Justificació: a punta seca; els ff. 135, 138 i 141 estan pautats amb mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen perforacions
Condition llevat dels tres folis preliminars, amb la taula, la resta són foliats en xifres aràbigues; són en blanc del f. 160v fina al final i també els fulls preliminars de guardes i des del f. IIIv preliminar fins al Vv preliminar que van sense foliar; es repeteixen els ff. 20 i 22
Binding pell vermella, amb ferros que representen animals i grotescs vegetals, plateresca; llom de 6 nervis, i tall de color vermell amb ferros daurats; duu l'escut de Catalunya-Aragó en or
Previous owners Michaeli Climent, historiador   1562
Carlos de Austria, Príncep d'Asturias   1562
Associated persons Relligador: Pedro Ordóñez, relligador
Note en el f. 135 la punta seca de la pauta ha esquinçat una petita part del paper. Els ff. 138v-139v estan escrits a dues columnes, però pautats a una sola columna
References Facsímil: Reproducció parcial del ms. Esc. h.II.9. Ordinacions de Pere el Cerimoniós (2002)
Tractat a: Gonzalo Sánchez-Molero (2005), Regia Bibliotheca. El libro en la corte española de Carlos V 643-644
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 52-3 , n. tercer grup
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 32-2 , n. 63
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 33 , n. 50
Internal Description Number of texts: 3