Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2083
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number L.I.25 | Antic j.L.25
Copied 1529 - 1600 (Pérez Mingorance, a partir de les filigranes)   
1591 - 1610 (catàleg)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 171 (= 2 + 1-169)
Collation 112 226 324 428 530 624 720
Size pàgina 307 × 210 mm (f. 126)
caixa 191 × 120 mm (ff. 126-162: les dues primeres obres catalanes)
caixa 230 × 110 mm (f. 163 i ss., a partir d'ací les caixes són diferents a cada foli)
Hand cursiva catalana molt clara, del s. XVI (a les dues primeres obres (ff. 126-162))cursiva altra mà (a la segona obra darrera obra (ff. 163-165v))
Watermark mà amb estel a la punta les dits i les lletres “σ" I "A" en el canell (al f. 166 (als dos quaderns amb textos catalans)) (Briquet 10750, Provença: 1529)
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen les perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: sense restes de signatures de quadern visibles
Condition Foliació moderna, de la biblioteca, a llapis en xifres aràbigues. Volum compost per un relligat de quaderns de diferent procedència, dels quals els dos darrers contenen les obres en català; aquests van tenir una guarda pròpia que en la relligadurqa actual és el f. 125 i a on hi ha un índex de l'obra anterior, de finals del s. XVI. Volum molt ben conservat, especialment del f. 32 al 39; són en blanc del 61 al 65 i del 85 al 89, a més del f. 166 al 169. Els textos catalans es troben als quaders 6 i 7, originalment de 24 folis cadascun, tot i que ara el plec 7 ha perdut els quatre folis finals.
Binding en pergamí, de camisa, amb poliment a la sobrecoberta en paper; al llom es veuen els peus de tres nervis a l'exterior, fets segurament amb material de cotó blanc; malgrat això, els nervis no es veuen
Associated MSS/editions Altres: manid 1809 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 125. 1458 a quo - 1500. Joan Terrades de Salelles… Deseiximents i desafiaments, escrit 1499-07-04 - 1500.
Copiat en: manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
Other associations Works cnum 3037 MS: Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 1986 MS: Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
Other associations MSS or Printed Editions manid 1809 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 125. 1458 a quo - 1500. Joan Terrades de Salelles… Deseiximents i desafiaments, escrit 1499-07-04 - 1500.
manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
Note Vegi's també el Ms. 125 de la Biblioteca de Catalunya. Carreras Candi edita un Orde que ha de tenir per a dar deseximents hun cavaller a altre cavaller (f. 165 i ss.), anterior al 1556, però que pot ésser del regnat de Ferran el Catòlic.

Pérez Mingorance assenyala la natura factícia del còdex, que li fa pensar que probablement les obres catalanes són còpies anteriors a les dades usualment acceptades per al volum, la datació del qual es fonamenta en les obres castellanes.
References Facsímil: Reproducció parcial del Ms. L.I.25 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2014)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 39-40 , n. 75-6
Catalogat a: Zarco Cuevas (1924-32), Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial II:241-2
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 9 , n. 16
Tractat a: Carreras i Candi (1899), La cavallería á Catalunya. Lo orde que ha de tenir pera dar deseximents hun caualler á altre caualler. M. S. del sigle XVI existent en la Biblioteca del Real Monestir de Sant Llorenç del Escorial
Internal Description Number of texts: 4