Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 2081
Author Joaquim Molas
Title L'obra lírica de Lluís Icart
Source Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1)
Date / Location 10 (1962-67) pp. 227-254
Source of Data for Works texid 2353 Lluís Icart, Ab tal enginy me ferich d'un encontra, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2354 Lluís Icart, Belha ses par, en pretz e laus s'abonda, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2355 Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2356 Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2357 Lluís Icart, Eras quant vey dels brots tombar la flor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2358 Lluís Icart, Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2359 Lluís Icart, […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2360 Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2361 Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2362 Lluís Icart, Si be no·m platz xentar canço ne vers, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2363 Lluís Icart, Si·us am de cor e si desir que fos, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Source of Data for Persons bioid 1897 Lluís Icart, poeta