Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2080
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call Number Real Cancillería 660 | Antic 19
Title Sequela del dit llibre negre
Copied 1391 [?] - 1425 [?] (Dualde Serrano)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 1-6 + 6 + i-ccxxx + 6 talons + I
Collation 17/6 2-1516 1612
Page Layout 2 columnes41 línies (f. ii)39 línies (f. xviirb) 38 línies (f. 151)44 línies (f. 101)
Size pàgina 285 × 210 mm (f. xvii)
caixa 194 × 144 mm
columna 194 × 64 mm
Hand diverses mans gòtiques amb molt forta influència de la bastarda
Watermark cérvol de mig cos (primer bifoli,) (semblant a Briquet 3278, Treviso: 1395, Lucca: 1397, Damme: 1402;)
carro de dues rodes amb radis en forma de creu (dels bifolis tercer al quinzè,) (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429, 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
muntanya de tres cims (darrers quaderns)
Pictorial Elements Caplletres: alternant vermell o blau, amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color algunes majúscules de color safrà
Other features Justificació: a punta seca, amb línies verticals i horitzontals que es creuen i travessen tot el foli arribant als marges
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones senyalant totes les línies de justificació, situades prop del marges, es veuen, sobretot, cap al final del volum, prop de les vores del foli
Reclams: horitzontals fent caixa amb la segona columna, sovint emmarcats amb un traç de color vermell
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques
Condition restaurat, els fulls malmesos, especialment al començament, s'han restaurat amb paper suplint les pèrdues. Exemplar afectat per taques d'humitat. La tinta traspassa el paper en alguns folis però no ha arribat a trencar-lo. Antiga foliació en xifres romanes a l'angle superior extern. Els folis inicials sense numerar duen una paginació moderna a llapis que comença a l'inici de la taula. De l'inici de la taula s'han perdut alguns passatges. Són en blanc els ff. 6v-13 i 59v i un foli mutilat
Binding restaurat recentment, s'ha refet la relligadura afegint fusta a la part desapareguda i conservant la part de pell que romania. L'original era gravada amb ferros en sec, llom amb tres nervis on només hi ha ara una etiqueta de paper amb la signatura; es conserven també les tanques metàl·liques, subjetades amb tires de pell moderna a les peces de fusta. Per protegir-lo es conserva dins d'una carpeta d'arxiu
Note algunes ratlles als marges assenyalen passatges, algunes anotacions marginals
References Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Real Cancelleria 660 de l'Arxiu del Regne de València (2007)
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 195
Descrit per: Dualde Serrano (1947), “Una anónima suma de colaciones medieval”, Anuario de Historia del Derecho Español
Internal Description Number of texts: 1