Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2075
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number M-1
Title Comensen los vsatges de la cort de Barchinona
Copied 1400 ca.   
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 24 (= 1-24)
Collation 110 28 36
Page Layout 36 línies (f. 3)
Size pàgina 228 × 154 mm (f. 3)
caixa 172 × 108 mm
Hand gòtica formada dels volts del 1400
Pictorial Elements Caplletres: alteranant blau i vermell, amb fons de ploma del color complementari, que s'allarguen pels marges; la primera de tres unitats de pauta i les altres de dues
Orla frontispici format per una orla senzilla de dues ratlles blaves i dues vermelles, ornada al marge inferior i als angles per traços vermells a ploma en direcció als marges
Rúbriques en vermell
State justificació a punta seca, amb règim complet de perforacions visibles al marge exterior, primera línia de la pauta en blanc
Condition en molt bon estat de conservació
Binding antiga, del s. XVII, de cuir, molt treballada, amb l'escut dels Jesuïtes al centre i la inscripció “IHS | MA” a la part inferior i superior dels plans; es conserva en bon estat malgrat trobar-se un xic desgastada pels angles
Previous owners Barcelona: Col·legi de la Companyia de Jesús [?]   (coat of arms: S) (l'escut de la coberta)
Note una mà cursiva del s. XV anotà que: “djmecres a xxviiijo de juliol any mo cccc setante ujt se acrjpsa lo sol”. Als marges dels darrers folis es llegeixen anotacions de contingut històric obra d'una mà dels voltants del 1600. Inclouen disposicions de pau i treva, que individuem. Als ff. 22v-23v es transcriuen cinc disposicions sobre privilegis dels clergues, una de les quals: “Quis qui ociura subdiache” correspon a l'usatge 82, apèndix B1 de Bastardas. Per la mateixa mà del copista, segueixen unes notes sobre cronologia dels reis de França en llatí (f. 23v) i unes notes sobre conquestes militars, també en llatí (ff. 23v-24v): “Anno domini Mo xco ixo capta fuit antiotxa…”, segueixen amb la caiguda d'Osca, Tortosa, Almeria, Lleida i Fraga, atacs musulmans a Barcelona, conquesta de Mallorca i Burriana i, finalment, València: “Anno domini .mocc.o.xxxo.viijo (…) et in eodem anno fut archiepiscopus tarracone magister P. dalbalat episcopus ilerde…”. Encara la mateixa mà anota que l'any 1239 un eclipsi de sol permetè veure les estrelles a ple dia com si fos nit tancada (f. 24v)
References Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Bastardas i Parera (1984), Els Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII
Internal Description Number of texts: 2