Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2074
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/39576 i R/39577 | Antic R-39576 i R-39577
Title Constitucions | de la | Cort de Monço | (M.D.x.)
Printed 1536-01-26 (catàleg biblioteca) by Jaume de Vingles    for Llàtzer Millà   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 43 (= primer volum: III + 20; segon volum: 1 + II + 14 + II + 1)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 43 línies (f. 11)
Size pàgina 294 × 205 mm (primer volum f. b 6)
pàgina 294 × 207 mm (segon volum f. A ii)
caixa 214 × 145 mm (primer volum f. b6)
Font gòtica
Pictorial Elements Il·lustracions portada a dues tintes amb escut de Catalunya i orla amb motius vegetals i animals (grotescs) a la banda dreta, i a la banda inferior amb àngels; caplletres gravades amb decoració vegetal de quatre i cinc unitats de pauta, altres, més menudes, de dos i tres unitats de pauta, no duen decoració ni van emmarcades; la segona part no té decoració, llevat de l'orla de quatre peces del f. A1 amb motius vegetals, ocells i gerros de tipus renaixentista
Condition en bon estat; folis preliminars de guardes modernes en blanc, sense foliar
Binding tots dos volum tenen una relligadura moderna, en pell marró gravada en daurat i negre; al centre l'escut de Catalunya
Associated MSS/editions manid 2050 Ed.: Barcelona: Advocats, Sig. 316 316(46.71) Con. (quart imprès del primer volum). Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Note a l'interior de la coberta de la segona part hom va anotar: “Brocà, p. 33, XV”, hi ha alguns passatges subratllats amb tinta marró. Existeix una altra edició de Jaume de Vingles, del 1536, de la qual no es té notícia qui la va encomanar
References Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (2010), Catálogo informatizado
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 48
Catalogat a: Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 133908
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1302
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 33 , n. xv
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 15


Copy no. 1 BITECA  copid   1427
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Incunable 20 (5)
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 19ff.: 31-50 (foliació general del volum)
Collation a-b6 A6 B8
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Pictorial Elements majúscules ornades, escut de Catalunya a la portada; rúbrica en tinta vermella
Condition en bon estat de conservació, amb taques d'humitat
Binding vegeu descripció del MANID 2212
Previous owners Barcelona: Arxiu Reial  
Associated MSS/editions manid 2458 MS: València: Universitària, 145(66. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Note relligat juntament amb d'altres impressos, vegeu descripció general del volum al MANID 2212. Duu l'errata “Argao”
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Grapí (1999), Inspecció personal


Copy no. 2 BITECA  copid   1446
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 4-V-24
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 3 + 1-34 ‘3 + I
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 272 × 194 mm (f. a 1)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, restaurat; algunes taques d'humitat i túnels de cucs restaurats amb pasta de paper
Binding moderna, pergamí sobre cartó
Note errata a la rúbrica inicial: “Argao” (per Arago). Sense anotacions marginals de lectura. Les guardes són de paper posterior, contemporani a la relligadura i les que són de paper més fi (3 al davant i una al darrera) són de paper marca “CATALONIA”
References Avenoza (2006), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Constitucions de 1510 segons l'exemplar BdC 4-V-24 (2006)


Copy no. 3 BITECA  copid   1457
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 9-VII-31 (6 i 7)
Title of volume Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (de l'imprès)ff.: 429-462 (fol. ant. del volum)ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga general del volum)ff.: II + 220 + II (fol. general del volum)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 295 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pergamí sobre cartró, amb daurats al llom i talls daurats
References Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   2081
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number B-60/1/1-XIII
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I+ 17 + 1 (taula) + I (sense foliar)
Collation a-c6
Size pàgina 287 × 190 mm (a ij)
caixa 217 × 145 mm
caixa 229 × 145 mm (a vj)
Font gòtica
Pictorial Elements rúbrica en tinta vermella; com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, només conté la primera part del text
Binding sense relligar, un bifoli doblegat fa les funcions de coberta i un altre, de guardes
Note a la rúbrica inicial duu “Argao” per “Arago”
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26
Reproducció parcial de les Constitucions de la Cort de Montsó de 1510. Exemplar de Barcelona: Universitària B-60/1/1-XIII I.B.33 ff. 411-416v (2003)


Copy no. 5 BITECA  copid   2158
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call Number S/440 (5)
Title of volume CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 31-64 (fol. moderna en xifres aràbigues)ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 218 × 144 mm (f. 34)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat; error en la foliació moderna: del foli 32 salta al foli 31, seguint la foliació; el tercer quadern està mal enquadernat: el f. c iii fora de lloc, entre el f. c v i el c vi
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos
References Soriano (2004), Inspecció personal


Copy no. 6 BITECA  copid   3220
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call Number Fons de còdex: Lleida:: LC-0033
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modernff.: 459-478
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 478v en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
Note forma part d'un volum miscel#ani. No té l'errata “Argao”
References Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)


Copy no. 7 BITECA  copid   3083
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call Number Fons de còdex: Lleida:: LC-0033
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modernff.: 479-492
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Page Layout 2 columnes (taula)
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 492v en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
Note forma part d'un volum miscel·lani. Inclou la segona part de les Constitucions
References Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)


Copy no. 8 BITECA  copid   1197
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-23 (5)
Title of volume CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation a-b6 c8
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal, portada a dues tintes
Condition en bon estat, foli final amb el verso en blanc. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
Note sense anotacions marginals. Té l’errada “Argao” a la portada
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (5) de la RAE (2009)


Copy no. 9 BITECA  copid   3183
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-23 (6)
Title of volume CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation A6 B8
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal
Condition B8v en blanc. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (6) de la RAE (2009)


Copy no. 10 BITECA  copid   2019
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call Number R-331-13
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-20
Collation a-b6 c8
Size pàgina 288 × 206 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Sense foliació impresa; restes mínimes d'una antiga foliació a ploma en xifres aràbigues (f. 14 mod. = 401 antic; f. 19 = 406 antic). Sense errades a les signatures de quadern
Binding sense enquadernar; procedeix d'un volum deslligat. Tall jaspiat en blau
History of volume Adquirit 1935
Previous owners Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil  
Note només conté el primer volum. Passatges subratllats i notes de lectura d'un jurista del s. XVI (igual que en l'exemplar R-311-12)
References Soriano (2008), Inspecció personal
Reproducció de les Corts de Montsó de 1510. Exemplar d'Oviedo: Universitaria R-331-13 (2003)
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 11 BITECA  copid   2210
City and Library Philadelphia University of Pennsylvania. Rare Book & Manuscript Library
Collection: Call Number sense signatura


Copy no. 12 BITECA  copid   2073
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call Number R. 87 (2n imprès del volum)
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 2 columnes (taula (f. B viii))
Size pàgina 270 × 190 mm
caixa 215 × 145 mm (f. b v)
Font gòtica
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Altres: portada amb orla i escut a dues tintes
Condition exemplar gillotinat, afectat per l'òxid i la humitat. En blanc els ff. c8v i B8v. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pell clara sobre cartó amb daurats al llom
Note anotacions manuscrites de mà maldestre, a tinta, alguna de les quals s'ha menjat el paper i passatges subratllats. Volum que aplega diversos impresos (MANID 2663)
References Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 25 , n. 86


Copy no. 13 BITECA  copid   1494
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number 39-IV-13 (4 i 5)
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 + 14
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 291 × 195 mm (f. 3)
caixa 226 × 145 mm
caixa 178 × 135 mm (f. 20)
columna 178 × 68.7.68 mm
caixa 230 × 145 mm
columna 230 × 71.3.71 mm (f. 14 post)
Font gòtica
Condition en bon estat; f. 20v en blanc
Binding de la Biblioteca, talls daurats
Previous owners Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid   1574 a quo (ex-libris al primer imprès relligat al volum)
Note aquest volum aplega diversos impresos. Tot i que sembla tractar-se de l'edició de Jaume de Vingles, duu al final de la primera part la marca d'impremta d'en Rosenbach
References Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal


Copy no. 14 BITECA  copid   3066
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call Number Fons Serrano Morales:: 3511 (1) | Antic Gómez Senent, 107
Title of volume CONSTITUCIONS DE CATALUNYA DE 1510
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-20
Collation a-b6 c8
Size pàgina 297 × 203 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial Elements a la portada escut de Catalunya amb una orla de quatre peces: la superior, amb tronc envoltat de fulles, la de la dreta amb motius renaixentistes, la de l'esquerra amb motius vegetals i la inferior amb els angelets. Rúbrica en tinta vermella i caplletres unes xilografiades de 4 i 5 UP, d'altres de 3 UP senzilles, sense decoració
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat que han enfosquit el paper i forats per bibliòfags, alguns restaurats. Volum sense foliació impresa, conserva restes d'una antiga a ploma, en xifres aràbigues, retallada pel relligador; es pot deduir que la Constitució -portada- era el f. 30 segons aquesta foliació, per la qual cosa, aquestes constitucions anirien relligades juntament amb d'altres exemplars i en tornar a fer l'enquadernació es van relligar independentment
Binding moderna, mitja pell i cartó; pell verda amb títol gravat al llom en daurat; cartó folrat amb paper d'aigües. Primera guarda captiva impresa amb imatges xineses en color violeta
Note relligades conjuntament les Constitucions de 1510 i la Concessa. Amb anotacions marginals. Enganxina amb la signatura actual al marge inferior de la relligadura
References Soriano (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 70 , n. 107


Copy no. 15 BITECA  copid   3191
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call Number Fons Serrano Morales:: 3511 (2) | Antic Gómez Senent, 112
Writing surface Paper
Format Foli
State no podem saber si és el tipus "A" o "B" d'aquesta impressió
Leaf Analysis ff.: 21-34
Collation A6 B8
Size pàgina 297 × 203 mm (f. 22)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial Elements Orla d'estil renaixentista a la part inferior i superior amb caps d'home, dreta i esquerra follatge amb aus i animals exòtics (al primer foli de la Concessa)
Caplletres: xilografiades de quatre i cinc unitats de pauta
Altres: a una sola tinta
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat que han enfosquit el paper. Errades a les signatures de quadern: Aiji (per Aiij), B.iij. (amb punts abans i després dels numerals romans). Només conté la segona part de l'imprès
Binding moderna, mitja pell i cartó; pell verda amb títol gravat al llom en daurat, cartó folrat amb paper d'aigües
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 72 , n. 112