Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2069
City and Library Barcelona BITECA libid 1001 Biblioteca Nacional de Catalunya Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-27
Title of volume Llibre | de | Consolat | dels Fets | maritims
Imprint Barcelona 1592 (Text)
Sebastián de Cormellas
Barcelona 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)
Antoni Tomàs
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 154 (= II + 8 + 1-130 + 12 + II)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 298 × 214 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition mateixes errades de signatures i de foliació que l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible, trencada en el marge superior extern de la coberta anterior i despresa del llom, amb restes d'haver tingut tires que servien per lligar-la, sembla dels ss. XVII-XVIII
Note a la primera guarda del davant es va anotar la data de 1825 a ploma. Alguns folis senars, al peu i capgirat, tenen imprès a pressió (però sense tinta) el “titre courrant” del foli parell que els precedeix i de vegades també la primera línia del text. Exemplar sense anotacions marginals. Emissió sense data
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-27&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-26 vist 2017-05-25
References (most recent first) Reproducció parcial del Consolat de Mar (1592), exemplar de la BdC 10-VI-27 (2007)
Avenoza (2003), Inspecció personal