Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 2056
City and Library València BITECA libid 1216 Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call Number XVI/352
Title of volume Carbonell Chroniques de Espanya Chroniques de Espanya
Imprint Barcelona 1546-11-15 (segons el colofó)
Carles Amorós
Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona
Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona
Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona
Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona
1547 (segons la portada)
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis II + 4 prel. + i-[cclviii] + II
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 277 × 198 mm (f.2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errades a la foliació i a les signatures de quadern; bon estat tot i algunes taques d'humitat
Binding en pergamí tou amb dues cordetes de pell per lligar-lo
Previous owners (in chronological order) Feliciano Ramirez de Avellano, Marqués de la Fuensanta del Valle (ex libris a l'interior de la coberta: “Feliciano Ramirez de Avellano, Marqués de la Fuensanta del Valle”)
Note anotacions marginals impreses i a ploma (aquestes amb freqüència s'han menjat el paper)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal