Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2049
City and Library Barcelona Biblioteca Universitària: Facultat de Dret
Collection: Call Number CM/4 | Antic Reserva 767 | Antic II-I-6
Title LLIBRE | DE | CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS
Printed Barcelona ,  1592 (Text) by Sebastián de Cormellas     
Barcelona ,  1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori) by Antoni Tomàs     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 160 (= III + 8 + 1-130 + 12 s/n + 2 + III)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Page Layout 2 columnes40 línies (f. 2)
Size pàgina 300 × 207 mm (f. 2)
caixa 238 × 151 mm
columna 238 × 72 mm
Font humanística
Watermark creu dins d'una llàgrima amb adorn a la part superior (als ff. 6, 10, 11 25, 34, 47, 97, etc.)
creu dins d'un cercle (als ff. [138], [139])
Pictorial Elements tot el volum és imprès en tinta negra; algunes caplletres estan decorades amb motius florals i hi ha títols de capítols adornats amb sanefes. A la portada gravats: sota el títol de l'obra en lletres de dimensions progressivament més reduïdes, l'escut de Barcelona i un vaixell de vela amb tres banderes de la ciutat i un pendó de Sant Jordi; a sota del vaixell, al peu del gravat hi ha un primer colofó. Al f. 118 v, gravat de Crist crucifixat amb les dues Maries a banda i banda
Condition els 8 ff. preliminars van sense foliar, la foliació impresa en xifres aràbigues comença amb el text del Consolat. Errades a les signatures: *2 (per *4), O 4 (per Q 4). Errades a la foliació: 21 (per 22). Volum restaurat amb alguns marges retallats que han estat reparats afegint-hi paper; taques d'humitat i de fongs
Binding pergamí sobre cartó rígid, amb daurats al llom i talls tintats de vermell
Associated persons Altres existeix una emissió en la qual a la portada hi figura: “estampat en […] Barcelona 1592” i al colofó (f. 130v) s'ha estampat la marca d': Onofre Guarin (Floruit 1580)
Note a tot el volum hi ha anotacions manuscrites, fetes amb tinta marró, escrites en català i llatí, també s'hi troben subratllats i mans dibuixades que assenyalen determinats passatges de l'obra. Els dos folis antics situats al final del volum (s. XVII) duen la còpia de dos documents, un en llatí i l'altre en llatí i català, el primer amb la data de 1626: “Logia maris. Hoc est consules (…) y axi ho feu en lo modo y forma desusdits”.

Hem comprovat que no existeix cap exemplar a la Bayerische St. Bibl. de München, el que té aquesta biblioteca és una reproducció d'una altra còpia.
References Tractat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 29
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 8
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 39


Copy no. 1 BITECA  copid   1436
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number R-284 | Antic 347.79(09)(46.71Bar)Lli
Writing surface Paper


Copy no. 2 BITECA  copid   1361
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call Number B-1592-4o (1) (primera part)
Title of volume Consul | de | Barcel
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 155 (= I + 8 + 1-130 + 15 + I)
Collation *8 A-O8 P-R6 [1]8/7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 287 × 201 mm (*1)
Font humanística
Pictorial Elements al primer foli sense numerar hi ha un gravat representant un vaixell; mateixa decoració que l'exemplar principal
Condition exemplar afectat per la humitat, amb els marges retallats. Els sis folis preliminars impresos van sense foliar. Errades a les signatures: *2 (per *4) i O4 (per Q4). Sense errades a la foliació. Al final s'ha afegit un plec manuscrit que conté la taula (vegeu MANID 1200)
Binding pergamí sobre cartró, de. s. XVIII
Associated MSS/editions manid 1200 MS: Barcelona: Arxiu Històric, B-1592-4o (1) Segona part. Barcelona: Francesc Degès, 1711. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Note anotacions de lectors
References Marnierre (1999), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 98


Copy no. 3 BITECA  copid   2069
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-27
Title of volume Llibre | de | Consolat | dels Fets | maritims
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 154 (= II + 8 + 1-130 + 12 + II)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 298 × 214 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition mateixes errades de signatures i de foliació que l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible, trencada en el marge superior extern de la coberta anterior i despresa del llom, amb restes d'haver tingut tires que servien per lligar-la, sembla dels ss. XVII-XVIII
Note a la primera guarda del davant es va anotar la data de 1825 a ploma. Alguns folis senars, al peu i capgirat, tenen imprès a pressió (però sense tinta) el “titre courrant” del foli parell que els precedeix i de vegades també la primera línia del text. Exemplar sense anotacions marginals. Emissió sense data
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-27&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-26 vist 2017-05-25
References Reproducció parcial del Consolat de Mar (1592), exemplar de la BdC 10-VI-27 (2007)
Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   2070
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 1-V-19 | Antic R(3) Fol-4
Title of volume Llibre | [del] | Con[so] | lat | de | Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= I + 7 + 1-130)
Collation *7 A-O8 P-R6
Size pàgina 300 × 206 mm (f. 19)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar ratat, deteriorat al marge inferior dret fins al quadern “B”, manca la portada. Té les mateixes errades de signatures i foliació que l'exemplar principal, tot i que no es pot comprovar si duu * 2 per * 4, perquè manca aquesta part del foli
Binding pergamí sobre cartó, despresa
Previous owners Fèlix Molins (Floruit 1601 [?] - 1700 [?])   (ex-libris al f. * 2: “Ex libris Felicis Molins V. I. P. [?]”)
Note al peu del llom, a llapis, duu anotat el núm. 42. Exemplar sense anotacions marginals. No duu al final el Repertori imprès en 1627
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cꝚ283%29+Fol-4/cr+3+fol+4/1%2C11%2C12%2CB/frameset&FF=cr+3+fol+4&1%2C1%2C/indexsort=- vist 2017-05-30
References Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 5 BITECA  copid   3058
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call Number 34(467.1)(094)Lib
Writing surface Paper
Format Foli
Previous owners Francesc Planella   (ex-libris manuscrit)
Note anotacions manuscrites: “yo don Gaspar […]”
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)


Copy no. 6 BITECA  copid   1412
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number D. C. 116 | Antic G.VIII.24; DC 114; reg. 182.042
Title of volume DE | CONSOL | D. FETS | MARIT
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= 8 + 1-130)
Collation A-O8 P-R6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 300 × 240 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements tot el volum imprès en tinta negra, amb algunes caplletres amb motius florals i títols de capítols adornats de sanefes. Al frontispici, a dalt, el títol de l'obra en lletres de dimensions progressivament més reduïdes; a sota, escut de Barcelona en forma de rombe; per sota de l'escut, gravat d'un vaixell, duent tres banderes de la ciutat i un pendó de sant Jordi, que navega a vela; encara a sota, es llegeix: “Venense en casa de Raphel Nogues llibrater de Lotja”
Condition en bon estat
Binding cartó envoltat de pergamí i cobert de cartó, teixell marró amb motius i lletres daurades
Previous owners Petri Marcello, SJ   (ex-libris al començament: “Ex lib. Petri Marcelo J. V. [?] applibis domui probat […] Col. Soc. Ies”)
Note hi ha exemplars amb portades de 1594 i 1627. Emissió diferent que la de l'exemplar principal
References Martí (2005), Inspecció personal
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 200 , n. 605


Copy no. 7 BITECA  copid   3047
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call Number Special Collections:: Q 94 100
Title of volume Llibre del Consulat
Llibre . de . Consolat
Llibre del Consolat | del mar compost en | Bar. a 21 de Agost | 1592
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation [*]8 A-O8 P-R6
Size pàgina 300 × 210 mm (f. 1)
Font humanística
Pictorial Elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition paper deteriorat pels corcs, sobretot pels marges inferior i superior; taques d'humitat. Sense errades a les signatures de quadern, x1-x5 impreses. Errors en la foliació com a l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí, amb restes de tires de pell per tancar el volum
Previous owners Mora i Mulet   (ex-libris anotat al f. Ir de guardes a ploma: “Aquest libra es del Magniff. Proffs. Mora y Mulet”)
Note algunes notes marginals i diverses proves de ploma sobre el pergamí de la coberta anterior
References Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal


Copy no. 8 BITECA  copid   3052
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call Number 8-VI-9 | Antic 55-4 4212
Title of volume DE Consolat
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + 1-130 + I
Collation [*]8 A-O8 P5 Q-R6
Page Layout 1 columnes (f. [*]3 prel.)2 columnes (f. 4)
Size pàgina 283 × 200 mm (f. [*]3 prel.)
caixa 241 × 183 mm
pàgina 239 × 150 mm (f. 4)
columna 239 × 72 mm
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i un forat per bibliòfag a partir del f. 67 que no afecta la lectura del text; quadern 'p' incomplet: manca el foli 118, que s'ha substituït per un bifoli de paper manuscrit amb el text que manca (lletra del s. XVIII). Errades a les singatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errades a la foliació: 21 (per 22)
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tanques de cordill
Previous owners Duque de Medinaceli   (ex-libris enganxat a la coberta posterior, al revés (cap per avall igual que l'enganxina al llom). Es tracta de l'emissió en venda a casa d'Honofre Guarí (al marge inferior de la portada i segell al verso del darrer foli, a sota del colofó))
References Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal


Copy no. 9 BITECA  copid   3053
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number J. Serra:: 16941 | Antic 3 / 1544
Title of volume Lib. | De | Consol.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VIII + 1-130 + 12 + I
Collation [*]8 A-P8 Q-R6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 206 mm (f. 2)
caixa 235 × 151 mm
columna 235 × 73 mm
Font humanística
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition paper deteriorat pels corcs, algunes taques d'humitat. Errors a les signatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errors a la foliació 21 (per 22)
Binding antiga, en pergamí flexible, amb restes de tires de pell per tancar el volum
Previous owners Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec   (ex-libris al foli 1 preliminar)
Bonifaci Fortesa (Prevere), fe catòlica romana   (ex-libris al f. 1 prel.: “Bonifacio fortesa prevere y beneficiat en santa Eulalia”)
Note inclou el Repertori alphabetic imprès per Antoni Thomas a Barcelona l'any 1627 (12 folis finals sense numerar)
References Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal


Copy no. 10 BITECA  copid   3055
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number S. E. 50
Title of volume Conso | lat del | Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 7 s/n + 1-130 + I
Collation *8 A-O8 P-Q6 R1-2 i 5-6
Size pàgina 294 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en bon estat, algunes taques d'humitat i forats al marge dret fets per bibliòfags i que no afecten al text. Manquen la portada, els ff. 127-128 i el repertori alfabètic. Errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4) i O 4 (per Q 4); errors a la foliació: 21 (per 22)
Binding en pergamí tou amb cordills per tancar el volum
Note al marge superior del teixell, un bocinet de paper enganxat on encara es llegeix un número “44” escrit a ploma
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal


Copy no. 11 BITECA  copid   3057
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number Mont. 1913
Title of volume Consolat de Mar.
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 8 s/n + 1-130 + 12 s/n + II
Collation *8 A-O8 P-R6 (un signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 294 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat i forats al marge inferior que pugen una mica per l'interior, fets per bibliòfags, no afecten al text. Els 8 folis de la taula i els 12 del repertori alfabètic estan sense numerar. Errades la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4) i O 4 (per Q 4)
Binding en pergamí tou, amb restes de tires per tancar el volum. De la primera guarda preliminar només en resta un bocí
Previous owners Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública   (ex-libris a ploma al f. II prel.: “De la Real Biblioteca”, al damunt escrit a ploma “Num 113”)
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal


Copy no. 12 BITECA  copid   1190
City and Library Eivissa Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number Isidor Macabich::
Writing surface Paper
Format Foli
Condition marges deteriorats
Previous owners Isidor Macabich (Lloc vinculat Eivissa)   (part de la col·lecció Isidor Macabich segons el catàleg de l'arxiu)
Isidor Marí (Lloc vinculat Eivissa)   (donat a la biblioteca)
References Roig (2004), Inspecció personal
Costa et al. (1999), 10 anys d'Arxiu. [Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa. Arxiu Històric Municipal] 39 , n. reprod. de la portada


Copy no. 13 BITECA  copid   1779
City and Library Lisboa Biblioteca Central da Marinha
Collection: Call Number No 8111
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 305 × 210 mm
Pictorial Elements gravat en la portada, caplletres decorades
Previous owners Pedro Falgas (Floruit 1598)   1598 a quo [?] (ex-libris: “Pedro Falgas. Em Aragon, 1598”)
Cardoso d' Almeida   (el va regalar a l'Associação Marítima e Colonial de Lisboa)
References Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. var. de 59528
Biblioteca Central da Marinha (1972), Livros impressos nos séculos XV e XVI 85 , n. 158


Copy no. 14 BITECA  copid   2112
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number San Román:: 1/1260 | Antic 2-5-2; 2.422
Title of volume CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS | DE | BARCELONA || 1592
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 8 s/n + i-130 + IV
Size pàgina 294 × 202 mm (f. 2)
pàgina 296 × 205 mm (portada)
Font humanística
Watermark AND | CASABAN (tercer foli de guades inicial)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, primer foli restaurat amb restitució dels marges amb paper, als marges alguns túnels de bibliòfags que no afecten el text; amb portada i colofó. Totes les guardes en blanc. Foliació en xifres aràbigues; mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal: 21 (per 22); mateixes errades a les signatures de quadern: *2 (per *4), O 4 (per Q 4)
Binding del s. XIX-XX com altres vistes de San Román, mitja relligadura amb llom i cantoneres de pell, la resta de tela sobre cartó, llom amb teixells de pell verda amb daurats en molt bon estat
Previous owners Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román   (etiqueta verda: “BIBLIOTECA E.F. San Roman”)
Note hi ha anotacions marginals únicament al f. 5. Al peu del f. 1 prel., “Venense en cas de Honoffre Gauri Mercader de llibres”. Duu a sota el segell de Honofre Guarin i no va el repertori alfabètic. en la rúbrica, “als margens, Y de nou”
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 15 BITECA  copid   2108
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number 4/2219 | Antic 6-11-4; 3345; S.2.E.13.C.6; M 218 ga 3a; 4-2-6; 2219
Title of volume CONSO | DELS | Maritims
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + 1-130 + I
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 292 × 204 mm (f. 2)
Font humanística
Music com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat de conservació; errades a la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding antiga en pergamí sobre cartó dur
Previous owners Vic: Convent de sant Jeroni (Carmelites Descalços)   (ex-libris a ploma a la portada, als dos costat de l'escut.: “Del Conto de S. Geronimo dela Ciudad de Vique de Car.tas Descalzos”)
Note fragments impresos assenyalats a ploma
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 16 BITECA  copid   2113
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call Number 14/1138 | Antic 6-1-1; 14-6-2; 1555; 14-3-3; 1138
Title of volume LLIBRE | DELS | FETS | MARITIMS | JFF
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 prel. + 1-130 + III
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 304 × 210 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia, amb alguns túnels de bibliòfags que no afecten el text. Els ff. 31-32 estan una mica esquinçats en el marge inferior. Errades a la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding pergamí sobre cartó, teixells en pell negra i vermella; filets daurats al llom. Guardes de paper d’aigües
Note anotacions marginals i fragments subratllats. “JFF” al peu del llom, deuen ser les inicials d’un antic posseïdor; ex-libris ratllat al peu de la portada “Carmona ll.d. Barch”
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal


Copy no. 17 BITECA  copid   1778
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call Number R-19 | Antic R-H-19 | Antic J-Ga-3 | Antic Cons… 1… 149
Title of volume LLIBRE | DEL | Consolat | DELS | Fets | Maritims
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 288 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal
Condition en molt bon estat, algun túnel de bibliòfag als marges, que no afecta el text. Errades a la foliació: 21 (per 22 esmenat a ploma); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding pergamí sobre cartó, tanques de presilla i botó de badana
Previous owners Joseph Dalta   (ex-libris a la portada, als dos costats de la nau “Est Josephi Dalta V.J.D.”)
Note sense anotacions de lectura. Al peu del llom etiqueta de paper amb la signatura
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)


Copy no. 18 BITECA  copid   3176
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call Number BH FG 538 | Antic 09.07.
Title of volume LLIBRE | DE | CONSOLAT | DELS | FETS | MARITIMS || BARCELONA | 1592
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 s/n + 1-130 + III
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 303 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l’exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, restaurat, especialment el foli final. Errades a la foliació: 21 (per 22, anotat al marge a llapis); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding moderna, pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit 2006
Previous owners Onofre Guarin (Floruit 1580)   (segell al peu del f. 130v)
Francisco Condeminas Mascaró   (ex-libris imprès en color amb un mapa del mediterrani clàssic)
Note A la portada signa [J]? Bover. Ingressà a la Biblioteca Històrica el 2006, procedent de la Biblioteca de don Francisco Guerra. Al final del volum, enganxat en una guarda un bocí de paper amb el retall del catàleg de llibreria del que fou comprat, amb el preu en lliures escrit a tinta, a mà (45 lliures). No conté el repertori final
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal


Copy no. 19 BITECA  copid   1591
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/23618 | Antic R-23618 | Antic 168-4 | Antic 191-4 | Antic 190-2 | Antic 190-4 | Antic 190-5
Title of volume CONSOL | DEL | MAR
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (=I + 8 + 1-[142] + I) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-T6
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. 2)
caixa 235 × 150 mm
columna 235 × 71 mm
Font humanística
Watermark creu creu (des del començament fins al f. 95)
creu creu més grossa (als ff. 97-130)
creu creu més petita (als ff. [131]-[142])
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition paper en mal estat per causa de la humitat; errades a la foliació com a l'exemplar principal
Binding en pergamí sobre paper, amb tall decorat amb jaspiat en vermell
Previous owners Madrid: Biblioteca Real   (ex-libris al f. 1 prel. i segell a tinta a la portada)
Note es tracta de l'emissió per a Raphel Nogues llibreter
References Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 20 BITECA  copid   1458
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/39549 | Antic R-39549
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 12 + I (folis inicial i final de guardes)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)6 (dos signes de paràgraf)6
Page Layout 2 columnes (tot el volum, llevat de les aprovacions, el preàmvol i les confirmacions)
Size pàgina 298 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: inicials gravades; a la portada gravat xilogràfic amb una nau i escut de la ciutat de Barcelona i el pendó de sant Jordi; al f. 118v crucifixió amb la Verge i sant Joan, tot dins d'una orla damunt la “Oratio pro nauigantibus”; altre gravat al f. 130v; vinyetes al final d'alguns capítols; caplletres gravades decorades amb motius florals i humans, de diferents mides; d'altres sense decoració i d'altres per realitzar que ocupen tres unitats de pauta, mentre que les que es van imprimir amiden dues unitats de pauta; tot el volum és a una sola tinta
Condition errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal; els quaderns signats amb signes de paràgrafs contenen el Reportori imprès a Barcelona per Anthoni Thomàs el 1627; l'estat el volum és bo, tot i que la relligadura està una mica desenganxada i els folis s'han enfosquit per la tinta
Binding moderna, en pergamí, amb restes dels cordills de pell que servien per tancar el volum
Previous owners Valentín Llorens (D.)   (ex-libris a la portada: “De Dn. Valentin Llorens”)
Johanni Ca[…]oi [?] (Floruit 1600 [?] - 1700 [?])   (ex-libris a la portada: “Ex libris de Joanni Ca[?][…]oi[?] [P]alm a[…]”)
Johanni Ca[…]oi [?] (Floruit 1600 [?] - 1700 [?])   (signatura a la portada i al f. 1: “R. Romã” / “Romà”)
Casa de Subhastes de Barcelona   (dins del volum n'hi ha un punt de llibre d'aquesta casa, on probablement la biblioteca adquirí el volum)
Note al peu de la portada es llegeix “Venense en casa de Honoffre Guari Mercader de llibres”, tirada que correspon a l'edició de 1592 (colofó: Barcelona, Sebastià de Cormellas, 1592). Als marges s'hi troben notes de lectors a tinta
References Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (2010), Catálogo informatizado
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal


Copy no. 21 BITECA  copid   1452
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call Number VIII/15452 | Antic IX E 3 | Antic 8 n 9
Title of volume LIBRE | DELS | FETS | MARITIMS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 143 (= III + 8 + 1-130 + II)
Page Layout 2 columnes
Size relligadura 284 × 205 x 27 mm (pla anterior)
pàgina 278 × 195 mm (f. 2)
caixa 238 × 151 mm (f. 2)
columna 238 × 73 mm (f. 2ra)
Font humanística
Watermark creu dins d'una llàgrima (f. 16;)
creu dins d'una llàgrima i ala [?] (f. 18)
Pictorial Elements Il·lustracions portada amb gravats (els mateixos que a l'exemplar principal)
Condition En bon estat. Errades a les signatures: *2 (per *4), O 4 (per Q 4). Errades a la foliació: 21 (per 22, esmenat a ploma).
Binding pasta espanyola, amb orla daurada en el marge dels plans; llom amb ferros daurats i teixell en tafilet vermell amb títol gravat en daurat; cantells daurats i tall jaspiat, del s. XIX. Guardes captives en paper d'aigües
Previous owners Antoni Collell, notari   (a la portada es llegeix: “Antonij Collell notarius”)
Fernando VII, Rei d'Espanya   (ex-libris: A l'interior de la coberta, ex-libris enganxat "BIBLIOTECA | DEL | Rey N. Señor" amb la signatura estampada a sota, al verso del foli de portada, dos exlibris estampats en acabar el text: un rodó, amb les sigles P.F.C, l'altre “Propiété des trois” infants Fernando, Carlos i Antonio)
Carlos María Isidro, Infant d'Espanya  
Antonio Francisco de Paula, Infant d'Espanya  
Note Duu un segell al f. 1 prel. (portada) amb la inscripció: “Requisada por las Cortes” i un ex-libris de la Biblioteca reial
References Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar. Exemplar Madrid: Palacio VIII/15452. Barcelona: 1592 (2003)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Bouza (1990), El ex libris. Tratado general. Su historia en la Corona Española 117-8


Copy no. 22 BITECA  copid   3133
City and Library Minneapolis University of Minnesota. Wilson Library
Collection: Call Number TC Wilson Library Bell 1592
Leaf Analysis ff.: 8 prel. + 130


Copy no. 23 BITECA  copid   3027
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number JX 2043 C75 1592
Title of volume Consolat de mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 14 + I
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 292 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition primers fulls afectats per taques d'humitat, el primer restaurat amb afegits de paper. El volum només arriba fins al quadern “R”, no porta els afegits d'altres exemplars. Mateixos errors a la foliació que l'exemplar principal, 21 (per 22), i a les signatures de quadern, *2 (per *4), O4 (per Q4)
Binding de l'època, en pergamí amb restes de les tires “de cordó” per lligar-la
Previous owners Archer Milton Huntington, bibliòfil   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Note a la coberta anterior a llapis hom anotà “310” i també l'any d'edició 1592. Al foli de guarda anterior, tampó de tinta amb el núm. 30496
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2007), Inspecció personal
Lamarca (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 144


Copy no. 24 BITECA  copid   3103
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call Number R. 6458 | Antic E 99; Taba 4 no 2; R 99 / 6458
Title of volume Consolat de Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + I
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 278 × 193 mm (f. 2)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb els marges fatigats, afectat per la humitat i els corcs. El volum només arriba fins al quadern “R”, no porta els afegits d'altres exemplars. Errades a les signatures de quadern: + 2 (per + 4), O 4 (per Q4); errades a la foliació: com la de l'exemplar principal, 21 (per 22)
Binding pergamí flexible sobre paper, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo (ss. XVI-XVII)
Previous owners Oriola: Col·legi de Santo Domingo [?]   (probablement mateixa procedència que el Blanquerna de 1521)
Note segell de la Biblioteca a tinta negra en diversos llocs del volum. Sense anotacions de lectura. Al f. 130v “Estampat en la molt insigne y leal Ciutat de | Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas | al Call Any. 1592”
References Catalogat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal


Copy no. 25 BITECA  copid   3135
City and Library Pamplona Biblioteca de la Universidad de Navarra
Collection: Call Number Humanidades. Fondo Antiguo y Colecciones Especiales:: FA 133.042
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130
Collation *8 A-O8 P-R6
Condition restauració maldestra
Binding enquadernat en tela
Note amb anotacions marginals


Copy no. 26 BITECA  copid   1674
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number E*-44
Title of volume Consolat de Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + 12 + II (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-T6
Size pàgina 288 × 200 mm (f. ii)
Font romana
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal; algunes caplletres d'estil renaixentista i d'altres senzilles sense decorar de 2 u.p.
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat
Previous owners Pau Julià, diplomàtic   (ex-libris al f. ii de guardes: “Lo dit llibra de Consulat es de Pau Julia Consul de Itali[a] Per [sa] Magestat Deu lo que [-tatxat-] acas de auerlo Perdut qalsebula quel trobi queli tornian quels donara de trobar conpesas de buyt [?])
Miquel Cuyas i Devesa (Prevere), Doctor   (nota al f. ii de guardes: “Es de Miquel Cujas comprat lo dia 25 Abril de 1812 per 2 qs. a la tarda”)
Paris: Bibliothèque Royale   (segell en vermell a la portada, al foli 97 i al verso darrer foli)
Associated persons al verso de darrer foli de guarda posterior, escrit a ploma i capgirat: Antonio Suanes (“4414167 Antonio Suanes”)
Note al costat del títol: “acq. Ex. 1582”
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 27 BITECA  copid   1671
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Fol. E*. 4
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + 1-130 + I (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal. De tota manera, a les cobertes es representa l'escut de Barcelona, amb daurats
Condition exemplar en mal estat. El paper es troba afectat per la humitat, per la brutícia i pels bibliòfags
Binding enquadernació d'època, en pell, amb restes d'antigues tanques, i llom amb quatre nervis
Previous owners Ludovici Boyer   (al f. 1: “Ex libris Ludovici Boyer Utr. Jurs. Doctoris Alonensis”)
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 28 BITECA  copid   1670
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Fol. E*. 5
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + II (guardes de la relligadura, segurament contemporània a l'edició) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 364 × 243 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition els marges inferiors en mal estat, sobretot a partir del quadern “K”; amb taques d'humitat. Errades a les signatures com a l'exemplar principal
Note en demanar aquest exemplar per descriure'l, el servei de la Bibliothèque Nationale ha advertit que no es pot consultar, perquè l'exemplar es troba en mal estat i no el serveixen. La descripció s'ha realitzat a partir del microfilm. Al marge dret del gravat de la portada hi ha un escut amb quatre quarters dins d'un òval; a sota del gravat s'hi aprecien dues “C” en sengles cercles. No duu repertori alfabètic
References Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 29 BITECA  copid   1672
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. V. 431 | Antic V-481 V.484
Title of volume Consolat de mar de Barcelona
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + II (guardes de la relligadura, segurament contemporània de l'edició) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 214 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima (ff. 5 prel.-128)
Pictorial Elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition els marges d'alguns folis trencats o retallats. S'ha arrencat un foli de guardes del comen‡ament. Errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal. La col·lació arriba al quadern R (complet)
Binding enquadernació antiga en pergamí flexible amb forats d'antigues tanques de corda
Previous owners Paris: Bibliothèque Royale   (ex-libris en el primer foli preliminar en tinta vermella: “BIBLIOTHECAE REGIAE”)
Note es tracta de l'emissió amb les armes d'Honofre Guarin al colofó
References Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 30 BITECA  copid   1453
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call Number 347.79(46.71)(002) Consolat.
Title of volume Capitulos del consulado de la Ciudad de Bar[celona]
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 1
Collation 18 A-08 P-R6
Size pàgina 287 × 200 mm (f. I)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition manquen els XIV folis del final; exemplar amb taques d'humitat i marges gastats. Errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal
Binding antiga en pergamí flexible, amb restes de corretges, tacada
Previous owners Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona   (a l'interior de la coberta anterior hi ha enganxat el seu ex-libris imprès)
Note al f. Iv anotació d'un antic posseïdor: “Adquirido en Sevilla el año 1862 [¿?]”. Anotacions marginals a ploma en llatí i català. Al recto del foli final de guardes es copia a ploma un privilegi de 13[¿] amb la rúbrica en català i el text en llatí. Topogràfic 51-IV; Reg. 20915
References Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Llibre de Consolat de Mar (ed. 1592-1627). Exemplar Perelada (portada) (2003-05)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Reproducció de l'exemplar del Consolat de Mar (portada) i de les Constitucions de Germana de Foix (portada i detalls interiors) de Perelada (2003)


Copy no. 31 BITECA  copid   2119
City and Library Roma Biblioteca Universitaria Alessandrina
Collection: Call Number Q.c.24 | Antic 3Kc97
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-6 + 1-3 + 6-130 + I
Size pàgina 296 × 211 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu dins d'un òval (a tot el volum)
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 4-5 (A4-A5); errades a les signatures i a la foliació com a l'exemplar principal; en bon estat, amb alguna humitat que mai no afecta al text; els folis inicial i final de guardes són contemporanis de l'edició. Segons el catàleg li manca un fragment de la part superior del foli "n.n.6· i dels folis 4-5. Sense errades de signatures als quaderns de la taula
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, despresa
Previous owners Costantino Caetani, fe catòlica romana   1650 mort
Note al foli de guardes es llegeixen les inicials: “G.G.G.L.A.”, tal vegada corresponen a les d'un antic posseïdor. Es la mateixa emissió que la de l'exemplar BdC 10-VI-27 (“Venense en casa de Raphael Nogues llibrater de Lotja”
Internet http://opacbiblioroma.cineca.it/Record/RMLE001888 vist 2016-03-12
References Descrit per: Beltran i Pepió (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal


Copy no. 32 BITECA  copid   1775
City and Library Sevilla Biblioteca Universitaria
Collection: Call Number R.10.2.13
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 prel. + 1-130 + III
Size pàgina 297 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Condition molt bon estat; en aquest exemplar es repeteixen els ff. 27 i 30; errada en la foliació 21 (per 22) com a l'exemplar principal
Binding antiga en pell sobre cartó, amb escut nobiliari gravat en sec als plans, ferros daurats, quatre nervis i forats d'antigues tanques
Previous owners Portocarrero (família)   (escut gravat en sec als plans)
Note al primer foli imprès es veuen diversos segells: “Biblioteca Universitaria de Sevilla”, “NODO. BIBLIOTECA PVBLICA DE SEVILA”, “COLLEGII SANCTI ATTI [?] SIGILIUM”
References Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Wagner (1988), Catálogo abreviado de las obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. España y Portugal
Gonzalo Sánchez-Molero (Date?), Carta


Copy no. 33 BITECA  copid   3136
City and Library Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona
Collection: Call Number R. 6.20
Writing surface Paper
Format Foli
Condition volum afectat per òxid i humitat i amb forals
Binding en mitja pell
Note amb anotacions marginals i passatges subratllats


Copy no. 34 BITECA  copid   3054
City and Library Terrassa Biblioteca Central de Terrassa
Collection: Call Number 347.79 Lli
Writing surface Paper
Leaf Analysis 130
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Previous owners Joan Pelegrí i Seguí (Lloc vinculat Barcelona)   (ex-libris manuscrit)
Cebrià i Fort   (signatura i anotacions manuscrites)
Josep Soler i Palet, escriptor (1859-07-31 - 1921-11-22)   (pertany al seu llegat)
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)


Copy no. 35 BITECA  copid   3056
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call Number Gregorio Mayans:: XVI/455
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + I
Collation [*]8 A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 205 mm (portada)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal. Al peu del colofó escut en rombe de Barcelona amb unes ones a la punxa inferior (motiu que es reprodueix gravat als plans de la relligadura)
Condition volum restaurat, ara en general bon estat, amb nombrosos túnels de bibliòfags omplerts amb paper i alguna taca d'humitat. Errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errades a la foliació: 21 (per 22)
Binding restaurada, s'ha enganxat damunt la moderna el que quedava de l'antiga, gravada en sec amb una roda exterior amb motius renaixentistes, emmarcada per filets, un rombe fet també amb la roda, florons als angles interiors i al centre l'escut de Barcelona descrit, al peu del colofó gravat en ferros daurats
Note sense anotacions visibles de lectura. Arriba fins al f. 130, no hi ha l'afegit posterior
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal


Copy no. 36 BITECA  copid   1777
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/127 (1) | Antic 92-4-22
Title of volume […] | Valencia
CONSOLAT DELS FETS MARÍTIMS
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: primera part: II + 8 + 1-130; segona part manuscrita: 15 + II
Collation +8 A-O8 P-R12 [1]1-15
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 200 mm (portada)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition portada deteriorada, marges dels primers i darrers folis malmesos, marges retallats, trobant-se els superiors afectats per túnels de bibliòfags, paper enfosquit i brut. Errades a les signatures i a la foliació com a l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tanques de cordill
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners Ribes (Floruit 1592 [?] - 1650 [?])   (nom escrit dos cops a la portada, probablement un ex-libris)
Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]   1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS/editions manid 2727 MS: València: Universitària, R-1/127 (2). 1591 [?] - 1640 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
Note anotacions a la portada mig retallades, altres després del colofó, posteriorment ratllada, feta amb la tinta que va ratllar l'adjectiu “leal” amb que es qualifica a Barcelona al colofó; duu alguns senyals de lectura als marges a ploma. No inclou el Reportori. Al final hi ha relligats 15 folis manuscrits
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal


Copy no. 37 BITECA  copid   1776
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number Z-3/192 | Antic 60-5-1; A/28
Title of volume Consolat de Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 296 × 205 mm (portada)
Font humanística
Watermark cercle amb una fulla trilobulada al capdemunt (al foli de guarda final)
dos àngels sostenen tres cercles en fila (al darrer full de guardes)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition marge superior afectat per paràsits, sobre tot als primer folis, aquest deteriorament ha afectat al text; els marges inferiors han estat restaurats. Amb les mateixes errades de foliació i signatures de quadern que l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible, un xic despresa
Previous owners Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)   (segell del llegat amb ex-libris a la portada)
Note sense anotacions de lectura
References Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal


Copy no. 38 BITECA  copid   2147
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call Number 1 “C” XVI-B/102
Title of volume Consolat de Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130 + I
Collation A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 210 mm (f. *2)
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt mal estat i incomplet, li manca gairebé tota la portada; taques d'òxid i d'humitat, amb molts forats de bibliòfags. Errades de foliació com a l'exemplar principal. Errades a les signatures de quadern: *2 (per *4); F3 (per F2) i O4 (per Q4)
Binding despresa, en pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo
Previous owners Víctor Balaguer, escriptor  
Note anotacions de lectors que han marcat passatges. Al peu del llom una enganxina de paper duu el núm. “52”, segurament una antiga signatura. No duu els quaderns finals amb l'afegit del repertori alfabètic
References Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer


Copy no. 39 BITECA  copid   2199
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call Number Rare Books:: JX2043 .A5 1592 Office | Antic 306283 22 L.L GV
Title of volume Conso | del | Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 282 × 201 mm (portada)
Font humanística
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition sense anotacions, amb alguna taca d'humitat i en bon estat si considerem la mala qualitat del paper; errades de foliació i a les signatures de quadern com a l'exemplar principal
Binding problement del s. XVIII, en pergamí sobre cartró
History of volume Adquirit 1930-05
Previous owners John Hatt Noble Graham (Sir), diplomàtic ex-libris a la coberta: escut heràldic coronat amb àliga i el seu nom  
Note l'exemplar entrà possiblement a la biblioteca durant els anys 30, com sembla indicar una nota al marge del f. *2 (“[…] may 16/30”). Al teixell existeixen restes d'una etiqueta amb marges blaus en la qual es llegeix: “Avil[.] | 14 | 139”. A l'interior de la coberta anterior i al capdemunt del f. I de guardes, escrit a tinta, “Lingua Catalana”, amb disposició semblant a la dels testimonis catalans a Paris. A la mateixa coberta, ex-libris de la biblioteca i d'antics posseïdors. Al colofó (f. 130v): “Estampat en la molt insigne y leal Ciutat de | Barcelona, en casa de Sebastia de Cormellas | al Call Any .1592.”
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)