Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2044
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E.36 | Antic E.17-3-2; *E.285.A(1)
Title NEGOTIATION DEL MAR
Printed Barcelona ,  1502-09-14 by Johannes Luschner     
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 6 + i-lxxxviii + 14 + I (folis numerats en romanes, precedits de sis i seguits de catorze folis no numerats)
Collation *6 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes40 línies (f. ii)
Size pàgina 230 × 180 mm (f. 2)
caixa 210 × 150 mm
columna 210 × 70 mm
Font gòtica
Pictorial Elements Altres: tres gravats impresos, un al foli inicial representant una nau de tres pals amb sol i lluna al cel, sota el títol del llibre; un altre al m ira representant el rei Pere amb corona i ceptre (50 x 55 mm) amb orla amb estrelles i un altre ocupant tot el foli final representant la Verge de la llet amb el nen en mig d'una doble orla exterior i interior, de quatre peces cadascuna amb motius vegetals, al peu, a l'orla més exterior, dues figures nues sostenen l'escut de Catalunya. Tot a una sola tinta, caplletres de 5 i 10 unitats de pauta, gravades, amb decoració vegetal i caplletres de 3 unitats de pauta sense decoració i algun
Condition exemplar complet en bon estat de conservació. Errades de signatures de quadern: al foli * ii del primer quadern consten dues signatures, *ii sota la primera columna i *iii sota la segona; *iiii (per *iii). La foliació gravada en xifres romanes; errades a la foliació: xxv (per xxvi). Aquest exemplar ha estat tant retallat en relligar-lo que ha perdut part de la foliació original i de les signatures de quadern
Binding del s. XVII, en pell amb filets daurats als plans i al llom; tall pintat de vermell
Previous owners Paris: Col·legi de la Companyia de Jesús   (al primer preliminar: “Collegii Paris. Societat. Jesu”)
Paris: Bibliothèque Royale   (ex-libris)
Associated Texts Conté al f. 100r es reprodueix l': texid 5181 Desconegut, Oratio pro navigantibus, escrit 1502 a quo llatí
References Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 534
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 146
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 3
Descrit per: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 1437
Descrit per: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1326
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 51
Tractat a: Brunet (1860-65), Manuel du libraire et de l'amateur de livres 2:234
Internal Description Number of texts: 11
Number of copies in edition 9


Copy no. 1 BITECA  copid   1434
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call Number R-265 | Antic Reg. A. 27226
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 7 + 8 + 13
Font gòtica
Pictorial Elements gravats i caplletres xilogràfiques
Binding pergamí sobre cartó
References Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 59523
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Pons i Guri (1993), “Les Col·leccions Documentals i Bibliogràfiques del Col·legi”, El Col·legi d'Advocats de Barcelona. El seu patrimoni artístic i documental , n. 1
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 146
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 1437
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1326
Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 51


Copy no. 2 BITECA  copid   2185
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 1-V-17
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 13 post. [= m8 N5] + II (no numerats)
Size pàgina 270 × 200 mm (f. m ij)
Font gòtica
Pictorial Elements sense decoració. En els folis m(rb), m4(vb) i n(ra) caplletres de cinc UP amb fons vegetal; en els folis m5(vb) i m7(vb), caplletres senzilles de tres UP. Títols i rúbriques de mida més gran.
Condition a banda del darrer foli imprès de l'edició, manquen tots els preliminars i tots els numerats amb xifres romanes
Binding moderna en pasta
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=1-v-17&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-25 vist 2017-05-23
References Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4


Copy no. 3 BITECA  copid   2067
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-22
Title of volume Libre de Consolat de Mar
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4-7 + i-lxxxviii + 13 s/n + II
Collation 14-7 a-m8 n5
Size pàgina 260 × 190 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm
Pictorial Elements algunes caplletres gravades de 5 unitats de pauta, amb fons vegetal, altres de 3 UP senzilles i altres en blanc, amb lletres de guia. Rúbriques en cos més gran. Al f. m i gravat de 10 UP que representa un rei amb ceptre i un castell a l'angle superior esquerre. Sota aquest gravat, caplletra de 10 UP amb motius vegetals.
Condition exemplar restaurat. Falta l'inici de la taula. Errades a la foliació; XXV per XXVI, quaderns m, n sense numerar. Errades a les signatures: no es veu a m 2, perquè està trencat i restaurat
Binding moderna, pergamí sobre cartó amb els talls daurats
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-22&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-20 vist 2017-05-25
References Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial del Consolat de Mar (1502), exemplar de la BdC 10-VI-22 (2007)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Grapí (1998), Inspecció personal


Copy no. 4 BITECA  copid   1871
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
Writing surface Paper
Format Foli
State incomplet, manca el quadern “n” i del quadern “m” manquen folis
Leaf Analysis ff.: 6 s/n + lxxxviii + 8 (catàleg venda)
Size pàgina 260 × 186 mm (mm)
Condition alguns folis deteriorats
History of volume Adquirit London 2008-11-26 (price: 25.000 GBP)
Previous owners Joan Gili i Serra, editor (1907-02-10 - 1998-05-06)   London 1998
London: Sotheby & Co.   London 2008-11-26
References Descrit per: Continental and Russian Books and Manuscripts, including Science and Medicine. Sotheby's [auction 26 november 2008] (2008) , n. 13
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446


Copy no. 5 BITECA  copid   1973
City and Library Genova Biblioteca Civica Berio
Collection: Call Number m.r.A/IV/2.12
Title of volume LIBRO | DE | CONSOLADO
Writing surface Paper
Format Foli petit
State acèfal
Leaf Analysis ff.: I + 5 + i-lxxxviii + 13 (folis numerats en xifres romanes, precedits de sis i seguits de catorze folis no numerats)
Collation +5 a-m8 n5
Size pàgina 276 × 190 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm
Condition manca un preliminar i també el darrer foli imprès. Es veuen taques d'humitat i alguns errors de foliació
Binding moderna en pell sobre fusta. Llom amb daurats, i cinc nervis
References Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446


Copy no. 6 BITECA  copid   1590
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number R/13778 | Antic R-13778
Title of volume Consulado | de Mar | BARCELONA | 1509 [sic]
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: (= I + 6 + i-[c] + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation *6 a-c8 d3/3 e-m8 n4
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 242 × 182 mm (f. 2)
caixa 210 × 147 mm
columna 210 × 68 mm
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (ff. 4 prel-100)
Pictorial Elements paràgrafs iniciats majoritàriament amb caplletres de tres unitats de pauta, no decorades; en ocasions, caplletres de 5 unitats de pauta amb decoracions vegetals; a més, en el f. [89] es veu una caplletra decorada de 10 unitats de pauta; hi ha gravats als ff. 1 prel., [89] i [100]: el primer, que representa un vaixell, ocupa gairebé tota la portada, mentre que el gravat del f. [89], amb una dimensió de 10 unitats de pauta, representa la figura del rei amb corona i ceptre; finalment, la Verge donant el pit al Nen Jesús, voltat de sanefes, estan representats en el gravat del f. [100]; algunes caplletres sense gravar
Condition manquen els ff. 28-29 i [101]; els ff. preliminars i 89-100 estan sense numerar; mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal; és en blanc el f. 6v preliminar. En bon estat, la cisella del relligador ha tallat el marge superior i no es pot veure part de la foliació
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb llom de quatre nervis, tall decorat amb taques verdes, i teixell de color vermell
Previous owners Ramón Foguet y Foraster (Canonge)  
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   (ex-libris)
References Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446


Copy no. 7 BITECA  copid   1870
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call Number History:: sense signatura
Title of volume LIBRE | DE | CONSOLAT || BL. LET. | BARCELONA | M.DII
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 + i-lxxxviii + II
Collation a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 250 × 185 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition li manca el full amb el gravat de la Verge, en bon estat, tot i tenir la part anterior de la relligadura despresa; restaurat, algunes taques d'humitat i òxid
Binding pell marró amb marc daurat de motius vegetals, al centre en daurat als plans super-libris de Salvà, al llom decoració en daurats, es conserva dins d'una caixa feta a mida de tela vermella
Previous owners Vicent Salvà i Pérez, llibreter   ( 3642) (super-libris gravat als plans)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis   ( 279) (ex-libris al segon foli de guardes anteriors)
Archer Milton Huntington, bibliòfil   (ex-libris a l'interior de la coberta anterior amb el seu monograma)
Note a les guardes anotacions sobre l'edició. Al f. iii un tampó a tinta amb el núm. 14742
References Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Reproducció del Consolat de Mar, Barcelona: J. Luschner, 1502, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Lamarca (2005), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 144


Copy no. 8 BITECA  copid   1759
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E. 37 | Antic *E.285.A | Antic F.1731.A
Title of volume Libre de Conssolat
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 6 s/n + i-lxxxviii + 14 s/n
Collation a-m8 n6
Size pàgina 277 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (ff. 1 prel.-13 post.)
Pictorial Elements tres gravats impresos, un al foli inicial, un altre al final, i un altre en el f. 88
Condition exemplar íntegre, però amb taques de brutícia i paper en mal estat als marges dels primers folis. Foliació impresa fins al quadern “l”, la resta no en té. Errades a les signatures de quadern i de foliació, com a l'exemplar principal.
Binding en pergamí flexible, amb restes d'antigues tanques; tres nervis de corda visibles al llom, relligadura un xic deteroriada
Previous owners Paris: Bibliothèque Royale   (exlibris: segell a tinta vermella a la portada)
Note a la coberta, una ploma antiga ha dibuixat un monograma que representa la lletra “A” més una antena amb aspa. Sense notes de lectura. A un angle de la portada es llegeix a ploma “acqu. ext: 4201”; a l'interior de la coberta anterior anotacions sobre antigues signatures del volum i sobre la presència d'altres exemplars d'aquesta edició a la biblioteca
References Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal


Copy no. 9 BITECA  copid   1872
City and Library Toledo Biblioteca del Cigarral del Carmen
Collection: Call Number sense signatura
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 + i-lxxxviii + 89-100
Collation a6 b-m8 n6
Size pàgina 255 × 192 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial Elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. El f. vii està fora de lloc, situat entre el i i el iii; el propietari suposa que manquen dos folis al primer quadern, un dels quals era en blanc
Binding en pell fosca, del s. XIX?, amb ferros en sec i sense teixell
References Crosas López (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446