Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2036
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Esp. 19 Fol (6 i 7)
Title
Printed 1510-11-02 by Jaume de Vingles    for Barthomeu Aguilar   
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 35 (= 20 + I + 14)
Collation a-c6 d2 A6 B8
Page Layout 2 columnes (f. 20r i f. 14r) 42 línies (f. a ij)43 línies (f. A ij)
Size pàgina 284 × 200 mm
caixa 225 × 155 mm (f. a ij)
caixa 228 × 155 mm (f. A ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial Elements Caplletres: gravades, amb decoració vegetal
Rúbriques portada a dues tintes, amb la rúbrica en vermell
Orla amb motius vegetals i escut de Catalunya amb corona (al centre al primer foli i al f. primer del segon text)
Condition el verso del f. 20 i el foli que separa els dos textos són en blanc
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners Vicent Salvà i Pérez, llibreter   1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis   1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil   1958 ad quem
Associated MSS/editions Relligat amb: manid 1288 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 9-VII-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Relligat amb: manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Relligat amb: manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Relligat amb: manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Relligat amb: manid 2457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Other associations MSS or Printed Editions manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Note relligat juntament amb d'altres impresos. Segons Martín Abad aquesta edició correspon a Esp. Fol. 195,6 i la data del colofó de 1510 seria errada, en haver estat copiada en 1520 ca. pel componedor de l'edició anterior
References Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60363, 60364 y 60365 incomplet, només els darrers 14 fulls
Facsímil: Reproducció parcial dels capítols de la Cort de 1510. Exemplar BdC Esp 19 Fol (6 i 7) (2003)
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 213-14 , n. 481
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 212
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 32-33 , n. XIII
Internal Description Number of texts: 1
Number of copies in edition 4


Copy no. 1 BITECA  copid   3049
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Incunable 20 (6)
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14
Collation A6 B8
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding vegeu descripció a MANID 2212
Previous owners Barcelona: Arxiu Reial  
Note relligat juntament amb d'altres impresos
References Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)


Copy no. 2 BITECA  copid   2219
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call Number Inc 9550.5 vol. 2 (6)
Title of volume CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)ff.: 14 (folis d'aquesta obra)
Collation A6 B8
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial Elements sense cap escut al f. Aj, però amb una orla de quatre peces, amb la inferior dividida en dos, amb un grup d'homes que fugen d'un drac a l'esquerra i dos homes combatent a la dreta
Condition en molt bon estat. Sense errades a les signatures. Verso del darrer foli en blanc
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]  
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884)   1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
Note amb anotacions marginals i molts passatges subratllats, text que va interessar molt al lector
References Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Faulhaber (2007), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 6


Copy no. 3 BITECA  copid   1880
City and Library London The British Library
Collection: Call Number T.97* (3)
Title of volume “[…] DE | CATA | LUÑA
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + 2 ff. + 7 ff. + 34 (= 20 + 14) ff. + altres obres + III
Collation a-c6 d8 A6 B8
Size pàgina 305 × 210 mm (f. a ij)
caixa 230 × 155 mm
Font gòtica de tres mides
Pictorial Elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition sense foliació antiga impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
Note Colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data: “Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en | la present obra stampats qui han sguart al bon orde de la justi | cia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Catha | lunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Barto | meu aguilar librater del general del principat de Cathalunya | A dos del mes de Noembre Lany Mil cinchcentes e deu. | Cum priuilegio”
References Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 214 , n. 481


Copy no. 4 BITECA  copid   3262
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call Number Rare Books:: 8.6.7.20-20c | Antic 13559 / 97
Title of volume Los Vsatges de Barcelona | 1495
Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + I
Page Layout 1 columnes (1-19v) 2 columnes (20r)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior)
pàgina 304 × 218 mm (f. 2)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net i té poques notes marginals. Sense cap mena de foliació. Abans del foli amb signatura “d” es veu un taló que pot correspondre a la guarda final.
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg   1897 a quo - data del registre
Associated persons El va veure: Gerard van Thienen (Naixement 1939)
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

No té núm. d'inventari.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

L’exemplar principal està descrit: a-c6 d2 A6 B8; però en aquest exemplar només tenim la primera part: a-c6 d2

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al marge superior extern del primer foli de text anotat a llapis “20b”. Al peu no hi ha indicacions a repertoris com es trobaven a l’obra anterior. Al foli en blanc que precedeix l’obra s’ha escrit “Sent fran cesch”

Hem verificat el text amb la reproducció de BdC Esp 19 Fol. 5
References Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal